MÁY PHUN RỬA

1,690,000 đ

Máy phun rửa áp lực cao Karcher K2 Classic 1.600-971.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 11 / 1600
 • Lưu lượng: 330
2,550,000 đ

Máy phun rửa áp lực Karcher K2 Universal Edition OJ 1.673-003.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 110 / 11
 • Lưu lượng: 360
3,190,000 đ

Máy phun rửa áp lực Karcher K 2.360 1.601-686.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 - 120 / 2 - 12
 • Lưu lượng: 360
3,490,000 đ

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC 2 EasyFix 1.512-050.0

 • Loại máy: Máy làm sạch bằng hơi nước
 • Loại dòng điện: 1 - 220 - 240 - 50 - 60
 • Công suất nhiệt: 1500
3,990,000 đ

Máy phun rửa áp lực Karcher K 2 Power VPS 1.118-001.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 - 100
 • Lưu lượng: 360
4,489,000 đ

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC 3 EasyFix 1.513-124.0

 • Loại máy: Máy làm sạch bằng hơi nước
 • Loại dòng điện: 1 - 220 - 240 - 50 - 60
 • Công suất nhiệt: 1900
4,500,000 đ

Máy phun rửa áp lực Karcher K 3 Deluxe Premium 1.603-220.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 120
 • Lưu lượng: 380
6,549,000 đ

Máy phun rửa áp lực Karcher K4 Power Control 1.324-030.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 - 130 / 2 - 13
 • Lưu lượng (l/h): 420
7,390,000 đ

Máy phun rửa áp lực cao Karcher K 5 Compact 1.630-750.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 - 145 / 2 - 14,5
 • Lưu lượng (l/h): 500
8,390,000 đ

Máy phun rửa áp lực cao Karcher K5 1.180-633.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 - 145 / 2 - 14,5
 • Lưu lượng (l/h): 500
8,609,000 đ

Máy phun rửa áp lực cao Karcher HD 4/10 X Classic 1.520-976.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 145
 • Lưu lượng (l/h): 400
15,790,000 đ

Máy phun rửa áp lực cao Karcher HD 5/11 P 1.520-960.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 160 / 16
 • Lưu lượng (l/h): 490

Máy phun rửa áp lực cao Karcher K2 Classic 1.600-971.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 11 / 1600
 • Lưu lượng: 330
Lượt xem:

196

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực Karcher K2 Universal Edition OJ 1.673-003.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 110 / 11
 • Lưu lượng: 360
Lượt xem:

213

2,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực Karcher K 2.360 1.601-686.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 120 / 2 12
 • Lưu lượng: 360
Lượt xem:

270

3,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC 2 EasyFix 1.512-050.0

 • Loại máy: Máy làm sạch bằng hơi nước
 • Loại dòng điện: 1 220 240 50 60
 • Công suất nhiệt: 1500
Lượt xem:

205

3,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực Karcher K 2 Power VPS 1.118-001.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 100
 • Lưu lượng: 360
Lượt xem:

184

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC 3 EasyFix 1.513-124.0

 • Loại máy: Máy làm sạch bằng hơi nước
 • Loại dòng điện: 1 220 240 50 60
 • Công suất nhiệt: 1900
Lượt xem:

205

4,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực Karcher K 3 Deluxe Premium 1.603-220.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 120
 • Lưu lượng: 380
Lượt xem:

277

4,500,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực Karcher K4 Power Control 1.324-030.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 130 / 2 13
 • Lưu lượng (l/h): 420
Lượt xem:

234

6,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực cao Karcher K 5 Compact 1.630-750.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 145 / 2 14,5
 • Lưu lượng (l/h): 500
Lượt xem:

252

7,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực cao Karcher K5 1.180-633.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 20 145 / 2 14,5
 • Lưu lượng (l/h): 500
Lượt xem:

207

8,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực cao Karcher HD 4/10 X Classic 1.520-976.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 145
 • Lưu lượng (l/h): 400
Lượt xem:

215

8,609,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun rửa áp lực cao Karcher HD 5/11 P 1.520-960.0

 • Loại máy: Máy phun rửa áp lực
 • Áp lực max: 160 / 16
 • Lưu lượng (l/h): 490
Lượt xem:

192

15,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 12 sản phẩm