MÁY SẤY CHÉN

2,149,000 đ

Máy sấy bát Smartcook DDS-3906

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 320 W
 • Dung tích: 45 lít
2,690,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 - 4 bữa ăn
3,149,000 đ

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
5,790,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
5,970,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
5,975,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
6,049,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC575 -GIẢM NGAY 50K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 900 W
 • Dung tích: 380L
6,611,000 đ

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
6,849,000 đ

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
7,449,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
7,780,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC650

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 1350 W
 • Dung tích: 250L
7,990,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC425

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích:105L
7,990,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC370

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 80 lít
8,100,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC552

 • Loại máy:Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 160 lít
8,490,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC440

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 140 lít
8,890,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-1005

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310 W
 • Dung tích: 100 lít
8,990,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC476

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 80 lít
9,290,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC520

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 105L

Máy sấy bát Smartcook DDS-3906

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 320 W
 • Dung tích: 45 lít
Lượt xem:

143

2,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 4 bữa ăn
Lượt xem:

199

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
Lượt xem:

394

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
Lượt xem:

201

5,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

166

5,970,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

188

5,975,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC575 -GIẢM NGAY 50K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 900 W
 • Dung tích: 380L
Lượt xem:

105

6,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
Lượt xem:

150

6,611,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

129

6,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

178

7,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC650

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 1350 W
 • Dung tích: 250L
Lượt xem:

137

7,780,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC425

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích:105L
Lượt xem:

124

7,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC370

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 80 lít
Lượt xem:

96

7,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC552

 • Loại máy:Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 160 lít
Lượt xem:

120

8,100,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC440

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 140 lít
Lượt xem:

111

8,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-1005

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

170

8,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC476

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 80 lít
Lượt xem:

82

8,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC520

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 105L
Lượt xem:

93

9,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 31 sản phẩm