MÁY SẤY CHÉN

2,734,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 - 4 bữa ăn
3,889,000 đ

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
5,189,000 đ

Máy sấy chén Faster FS A21

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 400 W
 • Dung tích: 120 lít
5,490,000 đ

Máy sấy chén Faster FS A20

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 40W
 • Dung tích: 110 lít
5,499,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
5,524,000 đ

Máy sấy chén Faster FS A22

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500 W
 • Dung tích:120 lít
5,847,000 đ

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
6,028,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
6,044,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
6,499,000 đ

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
7,449,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
9,689,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-1005

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310 W
 • Dung tích: 100 lít
11,099,000 đ

Máy hâm nóng chén đĩa Teka CP 15 GS 40589920

 • Loại máy: Máy hâm nóng chén đĩa
 • Công suất: 430 W
 • Dung tích: 6 dĩa cùng lúc

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 4 bữa ăn
Lượt xem:

58

2,734,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
Lượt xem:

254

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Faster FS A21

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 400 W
 • Dung tích: 120 lít
Lượt xem:

48

5,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Faster FS A20

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 40W
 • Dung tích: 110 lít
Lượt xem:

43

5,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
Lượt xem:

73

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Faster FS A22

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500 W
 • Dung tích:120 lít
Lượt xem:

46

5,524,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
Lượt xem:

42

5,847,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

61

6,028,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

60

6,044,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

38

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

37

7,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-1005

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

49

9,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hâm nóng chén đĩa Teka CP 15 GS 40589920

 • Loại máy: Máy hâm nóng chén đĩa
 • Công suất: 430 W
 • Dung tích: 6 dĩa cùng lúc
Lượt xem:

50

11,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 14 sản phẩm