MÁY SẤY CHÉN

2,149,000 đ

Máy sấy bát Smartcook DDS-3906

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 320 W
 • Dung tích: 45 lít
2,673,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 - 4 bữa ăn
3,649,000 đ

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
5,499,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
5,970,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
5,975,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
6,611,000 đ

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
7,449,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
8,099,000 đ

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
8,829,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-1005

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310 W
 • Dung tích: 100 lít
11,099,000 đ

Máy hâm nóng chén đĩa Teka CP 15 GS 40589920

 • Loại máy: Máy hâm nóng chén đĩa
 • Công suất: 430 W
 • Dung tích: 6 dĩa cùng lúc

Máy sấy bát Smartcook DDS-3906

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 320 W
 • Dung tích: 45 lít
Lượt xem:

62

2,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 4 bữa ăn
Lượt xem:

105

2,673,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
Lượt xem:

305

3,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
Lượt xem:

109

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

88

5,970,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

99

5,975,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
Lượt xem:

77

6,611,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

77

7,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

76

8,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-1005

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

81

8,829,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hâm nóng chén đĩa Teka CP 15 GS 40589920

 • Loại máy: Máy hâm nóng chén đĩa
 • Công suất: 430 W
 • Dung tích: 6 dĩa cùng lúc
Lượt xem:

85

11,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 12 sản phẩm