MÁY SẤY CHÉN

2,090,000 đ

Máy sấy bát Smartcook DDS-3906

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 320 W
 • Dung tích: 45 lít
2,750,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 - 4 bữa ăn
3,149,000 đ

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
5,890,000 đ

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
6,049,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC575 -GIẢM NGAY 300K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 900 W
 • Dung tích: 380L
6,189,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
6,189,000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
6,290,000 đ

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
6,490,000 đ

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
6,590,000 đ

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
6,889,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC425 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích:105L
6,890,000 đ

Tủ khử trùng lò nướng Kieler KL-TL465 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ khử trùng lò nướng
 • Công suất: 2300 W
 • Dung tích: 110 lít
7,490,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC1050 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 1200 W
 • Dung tích: 500 L
7,499,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC650 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 1350 W
 • Dung tích: 250L
7,799,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC552 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy:Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 160 lít
7,890,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC520 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 105L
7,950,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC440 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 140 lít
7,989,000 đ

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC370 -GIẢM NGAY 300K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 80 lít

Máy sấy bát Smartcook DDS-3906

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 320 W
 • Dung tích: 45 lít
Lượt xem:

201

2,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP80XC65-R

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 750W
 • Dung tích: 3 4 bữa ăn
Lượt xem:

398

2,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Hawonkoo USH-400

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 260W
 • Dung tích: 60 lít
Lượt xem:

445

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Midea MXV-ZLP200LG501

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 1000 W
 • Dung tích: 147 lít
Lượt xem:

430

5,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC575 -GIẢM NGAY 300K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 900 W
 • Dung tích: 380L
Lượt xem:

181

6,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-1006

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

414

6,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Canzy CZ-100G

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 310W
 • Dung tích: 100L
Lượt xem:

246

6,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Eurosun EU-DS120

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 500W
 • Dung tích: 120L
Lượt xem:

443

6,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Malloca MSC-100A

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất:310 W
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

301

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy chén Kaff KF-DRD800KR

 • Loại máy: Máy sấy chén
 • Công suất: 280W
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

198

6,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC425 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích:105L
Lượt xem:

218

6,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ khử trùng lò nướng Kieler KL-TL465 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ khử trùng lò nướng
 • Công suất: 2300 W
 • Dung tích: 110 lít
Lượt xem:

129

6,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC1050 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 1200 W
 • Dung tích: 500 L
Lượt xem:

200

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC650 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 1350 W
 • Dung tích: 250L
Lượt xem:

218

7,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC552 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy:Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 160 lít
Lượt xem:

258

7,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC520 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 105L
Lượt xem:

159

7,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC440 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 140 lít
Lượt xem:

277

7,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC370 -GIẢM NGAY 300K

 • Loại máy: Tủ tiệt trùng
 • Công suất: 700 W
 • Dung tích: 80 lít
Lượt xem:

190

7,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 33 sản phẩm