MÁY SẤY TAY

3,949,000 đ

Máy sấy tay Panasonic FJ-T09B3

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 1000 W
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi: Kháng khuẩn Ag+
 • Chế độ sấy: Sấy thường và sấy hơi nóng
 • Vận tốc dòng khí: 120 m/s
4,489,000 đ

Máy sấy tay KDK T09BC

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:865 - 915 W
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Kháng khuẩn Super-Alleru Buster
 • Chế độ sấy:Cảm ứng hồng ngoại
 • Vận tốc dòng khí:120m/s
4,559,000 đ

Máy sấy tay Panasonic FJ-T09A3

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 1000 W
 • Chất liệu: Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi: Kháng khuẩn Ag+
 • Chế độ sấy: Sấy thường và sấy hơi nóng
 • Vận tốc dòng khí: 120 m/s
5,129,000 đ

Máy sấy tay KDK T09AB

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:865 - 915 W
 • Chất liệu:Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Khả năng kháng khuẩn cao
 • Chế độ sấy:120 m/s
5,289,000 đ

Máy sấy tay KDK T09AC

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:865 - 915 W
 • Chất liệu:Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Khả năng kháng khuẩn cao
 • Vận tốc dòng khí:120 m/s
 • Tốc độ sấy khô:Từ 5 - 9 giây
5,765,000 đ

Máy sấy tay Mitsubishi JT-MC206GS-W-E

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 175 - 285 W
 • Tốc độ sấy khô: 140~150 m/giây
7,299,000 đ

Máy sấy tay Mitsubishi JT-MC205JS-W-NE

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 460 - 750 W
 • Tốc độ sấy khô: 5 - 9 giây
8,390,000 đ

Máy sấy tay Mitsubishi JT-S2AP-W-NE

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 410/730 W
 • Vận tốc dòng khí:140 - 150 m3/phút
8,600,000 đ

Máy sấy tay Mitsubishi JT-S2AP-S-NE

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 410/730 W
 • Vận tốc dòng khí: 140 - 150 m3/phút
12,289,000 đ

Máy sấy tay Panasonic FJ-T10T1

 • Loại máy: Máy sấy tay tự động
 • Công suất: 1.020W - 1.250W
 • Chất liệu: Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi: Kháng khuẩn Ag+
 • Chế độ sấy: Sấy thường và sấy nóng
 • Vận tốc dòng khí: 108 - 132 m/s
15,492,000 đ

Máy sấy tay KDK T10TA

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:471 - 1250 W
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Vật liệu kháng khuẩn
 • Vận tốc dòng khí:111 m/s
 • Tốc độ sấy khô:5 giây
23,100,000 đ

Máy sấy tay Mitsubishi JT-SB216JSH2

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Tốc độ sấy khô: 98 - 106 m3/phút
 • Độ ồn: 56 - 59 dB

Máy sấy tay Panasonic FJ-T09B3

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 1000 W
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi: Kháng khuẩn Ag+
 • Chế độ sấy: Sấy thường và sấy hơi nóng
 • Vận tốc dòng khí: 120 m/s
Lượt xem:

38,277

3,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay KDK T09BC

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:865 915 W
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Kháng khuẩn SuperAlleru Buster
 • Chế độ sấy:Cảm ứng hồng ngoại
 • Vận tốc dòng khí:120m/s
Lượt xem:

36,384

4,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Panasonic FJ-T09A3

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 1000 W
 • Chất liệu: Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi: Kháng khuẩn Ag+
 • Chế độ sấy: Sấy thường và sấy hơi nóng
 • Vận tốc dòng khí: 120 m/s
Lượt xem:

38,218

4,559,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay KDK T09AB

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:865 915 W
 • Chất liệu:Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Khả năng kháng khuẩn cao
 • Chế độ sấy:120 m/s
Lượt xem:

36,323

5,129,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay KDK T09AC

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:865 915 W
 • Chất liệu:Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Khả năng kháng khuẩn cao
 • Vận tốc dòng khí:120 m/s
 • Tốc độ sấy khô:Từ 5 9 giây
Lượt xem:

36,332

5,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Mitsubishi JT-MC206GS-W-E

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 175 285 W
 • Tốc độ sấy khô: 140~150 m/giây
Lượt xem:

30,079

5,765,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Mitsubishi JT-MC205JS-W-NE

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 460 750 W
 • Tốc độ sấy khô: 5 9 giây
Lượt xem:

30,070

7,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Mitsubishi JT-S2AP-W-NE

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 410/730 W
 • Vận tốc dòng khí:140 150 m3/phút
Lượt xem:

30,076

8,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Mitsubishi JT-S2AP-S-NE

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Công suất: 410/730 W
 • Vận tốc dòng khí: 140 150 m3/phút
Lượt xem:

30,060

8,600,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Panasonic FJ-T10T1

 • Loại máy: Máy sấy tay tự động
 • Công suất: 1.020W 1.250W
 • Chất liệu: Chất liệu nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi: Kháng khuẩn Ag+
 • Chế độ sấy: Sấy thường và sấy nóng
 • Vận tốc dòng khí: 108 132 m/s
Lượt xem:

37,803

12,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay KDK T10TA

 • Loại máy:Máy sấy tay
 • Công suất:471 1250 W
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Kháng khuẩn khử mùi:Vật liệu kháng khuẩn
 • Vận tốc dòng khí:111 m/s
 • Tốc độ sấy khô:5 giây
Lượt xem:

36,283

15,492,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tay Mitsubishi JT-SB216JSH2

 • Loại máy: Máy sấy tay
 • Tốc độ sấy khô: 98 106 m3/phút
 • Độ ồn: 56 59 dB
Lượt xem:

30,062

23,100,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 12 sản phẩm