MÁY SẤY TÓC

169,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1821B

 • - Máy Sấy tóc thường
 • - Công suất 1000W
 • - Tốc độ sấy 2 mức
 • - Thương hiệu: Mỹ
219,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1825W

 • - Máy Sấy tóc thường
 • - Công suất 1000W
 • - 2 tốc độ sấy
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt điện khi quá tải
249,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1828F

 • Công suất : 1200 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
269,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1837

 • Công suất: 1600 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
339,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1836

 • Công suất : 1200W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
399,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1839

 • Công suất : 1500W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
509,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1861

 • Công suất : 2200W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
585,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1863

 • Công suất : 1200 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Không thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
699,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1871

 • Công suất :1900W-2300W
 • Tốc độ sấy:3 mức
 • Chế độ sấy mát:Có
 • Tự ngắt an toàn:Có

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1821B

 • Máy Sấy tóc thường
 • Công suất 1000W
 • Tốc độ sấy 2 mức
 • Thương hiệu: Mỹ
Lượt xem:

9,033

169,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1825W

 • Máy Sấy tóc thường
 • Công suất 1000W
 • 2 tốc độ sấy
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt điện khi quá tải
Lượt xem:

8,689

219,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1828F

 • Công suất : 1200 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

7,495

249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1837

 • Công suất: 1600 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
Lượt xem:

4,101

269,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1836

 • Công suất : 1200W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

7,579

339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1839

 • Công suất : 1500W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

7,460

399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1861

 • Công suất : 2200W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

7,388

509,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1863

 • Công suất : 1200 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Không thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

7,364

585,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1871

 • Công suất :1900W2300W
 • Tốc độ sấy:3 mức
 • Chế độ sấy mát:Có
 • Tự ngắt an toàn:Có
Lượt xem:

6,183

699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 10 sản phẩm