MÁY SẤY TÓC

219,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1821B

 • - Máy Sấy tóc thường
 • - Công suất 1000W
 • - Tốc độ sấy 2 mức
 • - Thương hiệu: Mỹ
279,000 đ

Máy sấy tóc Philips HP8108

 • - Công suất: 1000 W
 • - 2 mức nhiệt
 • - Thương hiệu của Hà Lan
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Móc treo tiện dụng
289,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1827

 • Công suất: 1100 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
299,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND11

 • - Máy sấy tóc, công suất 1000W
 • - 2 tốc độ sấy
 • - Tự ngắt điện khi quá tải
 • - Thương hiệu: Nhật
 • - Sản xuất tại: Thái Lan
323,000 đ

Máy sấy tóc Philips BHC010

 • - Công suất: 1200 W
 • - 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • - Thương hiệu của Hà Lan
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt khi quá nhiệt
370,000 đ

Máy sấy tóc Philips BHC015

 • Công suất: 1200 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
399,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1846

 • Công suất: 1750 - 2100W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
419,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND13-V645

 • - Công suất: 1000 W
 • - 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • - Thương hiệu của Nhật
 • - Máy sấy tay cầm thẳng
 • - Tự ngắt khi quá nhiệt
469,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645

 • - Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • - 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt điện khi quá tải
 • - Thương hiệu: Nhật
529,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-P645

 • Công suất :1800 W
 • Tốc độ sấy:3 mức
 • Chế độ sấy mát:Có
 • Tự ngắt an toàn:Có
 • Thiết kế máy:Có thể gấp gọn
569,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND57-P645

 • Công suất: 1500W
 • Tốc độ sấy: 2 tốc độ
 • Chế độ sấy mát: Có
579,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND37-K645

 • Công suất: 1800W
 • Tốc độ sấy: 2 tốc độ
 • Chế độ sấy mát: Có sấy mát
579,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND37-P645

 • Công suất: 1800W
 • Tốc độ sấy: 2
 • Chế độ sấy mát: Có sấy mát
589,000 đ

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1859

 • - Máy Sấy tóc thường
 • - Công suất 1600W
 • - Tốc độ sấy 3 mức
 • - Sản xuất tại: Trung Quốc
629,000 đ

Máy Sấy tóc Panasonic EH-NE11-V645

 • - Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • - 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt điện khi quá tải
 • - Thương hiệu: Nhật

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1821B

 • Máy Sấy tóc thường
 • Công suất 1000W
 • Tốc độ sấy 2 mức
 • Thương hiệu: Mỹ
Lượt xem:

39,379

219,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips HP8108

 • Công suất: 1000 W
 • 2 mức nhiệt
 • Thương hiệu của Hà Lan
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

40,318

279,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1827

 • Công suất: 1100 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
Lượt xem:

64

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND11

 • Máy sấy tóc, công suất 1000W
 • 2 tốc độ sấy
 • Tự ngắt điện khi quá tải
 • Thương hiệu: Nhật
 • Sản xuất tại: Thái Lan
Lượt xem:

39,403

299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips BHC010

 • Công suất: 1200 W
 • 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • Thương hiệu của Hà Lan
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt khi quá nhiệt
Lượt xem:

40,009

323,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips BHC015

 • Công suất: 1200 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
Lượt xem:

35,185

370,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1846

 • Công suất: 1750 2100W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
Lượt xem:

72

399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND13-V645

 • Công suất: 1000 W
 • 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • Thương hiệu của Nhật
 • Máy sấy tay cầm thẳng
 • Tự ngắt khi quá nhiệt
Lượt xem:

40,026

419,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645

 • Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt điện khi quá tải
 • Thương hiệu: Nhật
Lượt xem:

40,049

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-P645

 • Công suất :1800 W
 • Tốc độ sấy:3 mức
 • Chế độ sấy mát:Có
 • Tự ngắt an toàn:Có
 • Thiết kế máy:Có thể gấp gọn
Lượt xem:

37,217

529,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND57-P645

 • Công suất: 1500W
 • Tốc độ sấy: 2 tốc độ
 • Chế độ sấy mát: Có
Lượt xem:

33,082

569,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND37-K645

 • Công suất: 1800W
 • Tốc độ sấy: 2 tốc độ
 • Chế độ sấy mát: Có sấy mát
Lượt xem:

105

579,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND37-P645

 • Công suất: 1800W
 • Tốc độ sấy: 2
 • Chế độ sấy mát: Có sấy mát
Lượt xem:

89

579,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1859

 • Máy Sấy tóc thường
 • Công suất 1600W
 • Tốc độ sấy 3 mức
 • Sản xuất tại: Trung Quốc
Lượt xem:

38,550

589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy Sấy tóc Panasonic EH-NE11-V645

 • Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt điện khi quá tải
 • Thương hiệu: Nhật
Lượt xem:

39,778

629,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 37 sản phẩm