MÁY SẤY TÓC

209,000 đ

Máy sấy tóc Philips HP8108

 • - Công suất: 1000 W
 • - 2 mức nhiệt
 • - Thương hiệu của Hà Lan
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Móc treo tiện dụng
289,000 đ

Máy sấy tóc Philips BHC015

 • Công suất: 1200 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
289,000 đ

Máy sấy tóc Philips BHC010

 • - Công suất: 1200 W
 • - 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • - Thương hiệu của Hà Lan
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt khi quá nhiệt
394,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND13-V645

 • - Công suất: 1000 W
 • - 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • - Thương hiệu của Nhật
 • - Máy sấy tay cầm thẳng
 • - Tự ngắt khi quá nhiệt
419,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645

 • - Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • - 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt điện khi quá tải
 • - Thương hiệu: Nhật
509,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-K645

 • Công suất : 1800 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Điểm nổi bật: Móc treo
 • Tạo ion: Có
509,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-P645

 • Công suất :1800 W
 • Tốc độ sấy:3 mức
 • Chế độ sấy mát:Có
 • Tự ngắt an toàn:Có
 • Thiết kế máy:Có thể gấp gọn
599,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND57-P645

 • Công suất: 1500W
 • Tốc độ sấy: 2 tốc độ
 • Chế độ sấy mát: Có
619,000 đ

Máy Sấy tóc Panasonic EH-NE11-V645

 • - Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • - 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • - Máy sấy có thể gấp gọn
 • - Tự ngắt điện khi quá tải
 • - Thương hiệu: Nhật
699,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND65-K645

 • Công suất: 2300W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
729,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE20-K645

 • Công suất : 1800W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo
 • Tạo ion: Có
849,000 đ

Máy sấy tóc Philips BHD500/00

 • Công suất: 2100 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
989,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE71-P645

 • Công suất : 2000W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Không thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
 • Tạo ion: Đang cập nhật
1,079,000 đ

Máy sấy tóc Philips BHD510/00

 • Công suất: 2300 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
1,144,000 đ

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE81-K645

 • Công suất : 2500W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Điểm nổi bật: Móc treo
 • Tạo ion: Có

Máy sấy tóc Philips HP8108

 • Công suất: 1000 W
 • 2 mức nhiệt
 • Thương hiệu của Hà Lan
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Móc treo tiện dụng
Lượt xem:

39,278

209,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips BHC010

 • Công suất: 1200 W
 • 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • Thương hiệu của Hà Lan
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt khi quá nhiệt
Lượt xem:

39,077

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips BHC015

 • Công suất: 1200 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
Lượt xem:

34,298

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND13-V645

 • Công suất: 1000 W
 • 2 mức nhiệt, có sấy mát
 • Thương hiệu của Nhật
 • Máy sấy tay cầm thẳng
 • Tự ngắt khi quá nhiệt
Lượt xem:

39,059

394,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND21-P645

 • Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt điện khi quá tải
 • Thương hiệu: Nhật
Lượt xem:

39,112

419,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-K645

 • Công suất : 1800 W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Điểm nổi bật: Móc treo
 • Tạo ion: Có
Lượt xem:

37,984

509,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND30-P645

 • Công suất :1800 W
 • Tốc độ sấy:3 mức
 • Chế độ sấy mát:Có
 • Tự ngắt an toàn:Có
 • Thiết kế máy:Có thể gấp gọn
Lượt xem:

36,337

509,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND57-P645

 • Công suất: 1500W
 • Tốc độ sấy: 2 tốc độ
 • Chế độ sấy mát: Có
Lượt xem:

32,168

599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy Sấy tóc Panasonic EH-NE11-V645

 • Máy sấy tóc, công suất 1200W
 • 3 tốc độ sấy, có sấy mát
 • Máy sấy có thể gấp gọn
 • Tự ngắt điện khi quá tải
 • Thương hiệu: Nhật
Lượt xem:

38,839

619,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-ND65-K645

 • Công suất: 2300W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
Lượt xem:

30,111

699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE20-K645

 • Công suất : 1800W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Có thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo
 • Tạo ion: Có
Lượt xem:

38,691

729,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips BHD500/00

 • Công suất: 2100 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
Lượt xem:

30,160

849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE71-P645

 • Công suất : 2000W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Thiết kế máy: Không thể gấp gọn
 • Điểm nổi bật: Móc treo tiện dụng
 • Tạo ion: Đang cập nhật
Lượt xem:

37,767

989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Philips BHD510/00

 • Công suất: 2300 W
 • Tốc độ sấy: 2 mức
 • Tự ngắt an toàn: Có
Lượt xem:

30,166

1,079,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sấy tóc Panasonic EH-NE81-K645

 • Công suất : 2500W
 • Tốc độ sấy: 3 mức
 • Chế độ sấy mát: Có
 • Tự ngắt an toàn: Có
 • Điểm nổi bật: Móc treo
 • Tạo ion: Có
Lượt xem:

38,177

1,144,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 24 sản phẩm