MÁY SCAN

Liên hệ hotline

Máy quét HP Scanjet Pro 2600 F1 20G05A

 • Loại máy: Máy quét 2 mặt
 • Tốc độ scan: 25 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
9,490,000 đ

Máy quét HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A

 • Loại máy: Dạng nạp giấy
 • Tốc độ scan: Tối đa 40 trang
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
16,890,000 đ

Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow 5000 S5 6FW09A

 • Loại máy: Dạng nạp giấy
 • Độ sâu màu: 24 bit
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
18,990,000 đ

Máy quét HP Scan Pro 4500 FN1 L2749A

 • Loại máy: Mặt kính phẳng
 • Tốc độ scan: 30 trang/ phút
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
19,349,000 đ

Máy quét HP Enterprise Flow 7000 S3 L2757A

 • Loại máy: Máy scan 2 mặt
 • Tốc độ scan: up to 75 ppm/150 ipm.
 • Độ sâu màu: 48-bit
75,990,000 đ

Máy quét HP Scanjet N9120 fn2 L2763A

 • Loại máy: Mặt kính phẳng
 • Tốc độ scan: 120 trang
 • Độ sâu màu: 24 bít ngoài,

Máy quét HP Scanjet Pro 2600 F1 20G05A

 • Loại máy: Máy quét 2 mặt
 • Tốc độ scan: 25 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
Lượt xem:

369

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy quét HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A

 • Loại máy: Dạng nạp giấy
 • Tốc độ scan: Tối đa 40 trang
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Lượt xem:

331

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow 5000 S5 6FW09A

 • Loại máy: Dạng nạp giấy
 • Độ sâu màu: 24 bit
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Lượt xem:

686

16,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy quét HP Scan Pro 4500 FN1 L2749A

 • Loại máy: Mặt kính phẳng
 • Tốc độ scan: 30 trang/ phút
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Lượt xem:

223

18,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy quét HP Enterprise Flow 7000 S3 L2757A

 • Loại máy: Máy scan 2 mặt
 • Tốc độ scan: up to 75 ppm/150 ipm.
 • Độ sâu màu: 48bit
Lượt xem:

241

19,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy quét HP Scanjet N9120 fn2 L2763A

 • Loại máy: Mặt kính phẳng
 • Tốc độ scan: 120 trang
 • Độ sâu màu: 24 bít ngoài,
Lượt xem:

207

75,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 6 sản phẩm