MÁY TẠO ẨM

989,000 đ

Máy tạo ẩm Tiross TS840

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:30 W
 • Dung tích:4.5 lít
 • Điều khiển:Nút xoay
 • Tiện ích:Đèn báo hiệu khi không chứa nước
 • Chức năng:Tính năng tự động ngắt
1,246,000 đ

Máy tạo ẩm Steba LB9

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:30 W
 • Dung tích:3.5 lít
 • Diện tích phòng:< 20 m2
 • Độ ồn:35 db
3,599,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-12N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 190 W
 • Dung tích: 3 lit
3,649,000 đ

Máy tạo ẩm Steba LB7

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:150 W
 • Dung tích:5 lít
 • Diện tích phòng:25m²
 • Độ ồn:35 dB
3,989,000 đ

Máy tạo ẩm và lọc không khí Stadler Form Eva

 • Loại máy: Máy tạo ẩm
 • Công suât: 10 - 95 W
 • Dung tích: 6.3L
4,099,000 đ

Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 390W
 • Dung tích: 3.5L
5,589,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-20N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât:300 W
 • Dung tích: 5 lít
8,969,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-60S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 680 W
 • Diện tích phòng: 50 - 100㎡
9,499,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-60DS

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 745 W
 • Diện tích phòng: 80 - 120㎡
14,299,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-100S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
17,899,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-150S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
22,499,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-180S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 2120 W
 • Diện tích phòng: 200-250㎡
68,299,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-480S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 9000 W
 • Diện tích phòng:750m2

Máy tạo ẩm Tiross TS840

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:30 W
 • Dung tích:4.5 lít
 • Điều khiển:Nút xoay
 • Tiện ích:Đèn báo hiệu khi không chứa nước
 • Chức năng:Tính năng tự động ngắt
Lượt xem:

36,315

989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tạo ẩm Steba LB9

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:30 W
 • Dung tích:3.5 lít
 • Diện tích phòng:< 20 m2
 • Độ ồn:35 db
Lượt xem:

36,342

1,246,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-12N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 190 W
 • Dung tích: 3 lit
Lượt xem:

30,044

3,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tạo ẩm Steba LB7

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:150 W
 • Dung tích:5 lít
 • Diện tích phòng:25m²
 • Độ ồn:35 dB
Lượt xem:

36,359

3,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tạo ẩm và lọc không khí Stadler Form Eva

 • Loại máy: Máy tạo ẩm
 • Công suât: 10 95 W
 • Dung tích: 6.3L
Lượt xem:

30,084

3,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 390W
 • Dung tích: 3.5L
Lượt xem:

30,090

4,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-20N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât:300 W
 • Dung tích: 5 lít
Lượt xem:

30,039

5,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-60S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 680 W
 • Diện tích phòng: 50 100㎡
Lượt xem:

30,040

8,969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-60DS

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 745 W
 • Diện tích phòng: 80 120㎡
Lượt xem:

30,095

9,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-100S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
Lượt xem:

30,036

14,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-150S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
Lượt xem:

30,044

17,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-180S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 2120 W
 • Diện tích phòng: 200250㎡
Lượt xem:

30,031

22,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-480S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 9000 W
 • Diện tích phòng:750m2
Lượt xem:

30,026

68,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 14 sản phẩm