MÁY TẠO ẨM

1,246,000 đ

Máy tạo ẩm Steba LB9

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:30 W
 • Dung tích:3.5 lít
 • Diện tích phòng:< 20 m2
 • Độ ồn:35 db
2,749,000 đ

Máy phun ẩm điện tử Cuckoo CH-6711FNP

 • Loại máy: Máy phun ẩm điện tử
 • Công suât: 145W, 33W
 • Dung tích: 6 lít
3,449,000 đ

Máy tạo ẩm Steba LB7

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:150 W
 • Dung tích:5 lít
 • Diện tích phòng:25m²
 • Độ ồn:35 dB

Máy tạo ẩm Steba LB9

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:30 W
 • Dung tích:3.5 lít
 • Diện tích phòng:< 20 m2
 • Độ ồn:35 db
Lượt xem:

6,251

1,246,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy phun ẩm điện tử Cuckoo CH-6711FNP

 • Loại máy: Máy phun ẩm điện tử
 • Công suât: 145W, 33W
 • Dung tích: 6 lít
Lượt xem:

4,133

2,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tạo ẩm Steba LB7

 • Loại máy:Tạo ẩm
 • Công suât:150 W
 • Dung tích:5 lít
 • Diện tích phòng:25m²
 • Độ ồn:35 dB
Lượt xem:

6,290

3,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 3 sản phẩm