MÁY TẠO ẨM

3,761,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-12N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 190 W
 • Dung tích: 3 lit
3,969,000 đ

Máy tạo ẩm và lọc không khí Stadler Form Eva

 • Loại máy: Máy tạo ẩm
 • Công suât: 10 - 95 W
 • Dung tích: 6.3L
4,149,000 đ

Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 390W
 • Dung tích: 3.5L
5,444,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-20N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât:300 W
 • Dung tích: 5 lít
9,107,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-60S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 680 W
 • Diện tích phòng: 50 - 100㎡
18,499,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-150S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
23,129,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-180S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 2120 W
 • Diện tích phòng: 200-250㎡
76,496,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-480S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 9000 W
 • Diện tích phòng:750m2

Máy hút ẩm Kosmen KM-12N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 190 W
 • Dung tích: 3 lit
Lượt xem:

30,131

3,761,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tạo ẩm và lọc không khí Stadler Form Eva

 • Loại máy: Máy tạo ẩm
 • Công suât: 10 95 W
 • Dung tích: 6.3L
Lượt xem:

30,184

3,969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 390W
 • Dung tích: 3.5L
Lượt xem:

30,215

4,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-20N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât:300 W
 • Dung tích: 5 lít
Lượt xem:

30,137

5,444,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-60S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 680 W
 • Diện tích phòng: 50 100㎡
Lượt xem:

30,123

9,107,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-150S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
Lượt xem:

30,119

18,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-180S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 2120 W
 • Diện tích phòng: 200250㎡
Lượt xem:

30,100

23,129,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-480S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 9000 W
 • Diện tích phòng:750m2
Lượt xem:

30,097

76,496,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 12 sản phẩm