MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

3,990,000 đ

Máy tính để bàn mini Asus PN40-BBC910MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Celeron
 • Tốc độ CPU: 2.0 GHz
4,890,000 đ

Máy tính để bàn mini Asus PN41-BBC097MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Celeron
 • Tốc độ CPU: 2.0 GHz
5,690,000 đ

Máy tính để bàn mini Asus PN41-BBP098MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Tốc độ CPU: 2.0 GHz
7,690,000 đ

Máy tính để bàn mini Asus PN63-S1-B-S3001MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.0 GHz
7,890,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE008SVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Tốc độ tối đa: 3.7GHz
8,650,000 đ

Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Neo 50S 11T0004JVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30Ghz
8,790,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P77PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
8,790,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 3 11T000ASVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.3Ghz
8,850,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001LVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
8,990,000 đ

Máy tính để bàn mini Asus PN51-S1-B-B5201MV

 • Hãng CPU: AMD
 • Loại CPU: Ryzen 5 5500U
 • Tốc độ CPU: 2.1GHz
9,149,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P78PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
9,349,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001MVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
9,690,000 đ

Máy tính để bàn Asus D500SC-310105038W

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7Ghz
9,690,000 đ

Máy tính để bàn Asus D500SC-310105039W

 • ãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7Ghz
9,890,000 đ

Máy tính để bàn Asus D700MC-310105015W

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7Ghz
10,390,000 đ

Máy tính để bàn mini Asus PN63-S1-B-S5025MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 3.1 GH
10,490,000 đ

Máy tính để bàn Asus D700MC-310105016W

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7GHz
10,989,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE004NVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
11,590,000 đ

Máy tính All in one Lenovo ThinkCentre Neo 30A 24 Gen 3 12B0003PVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ tối đa: 4,40 GHz
11,690,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE00DPVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz

Máy tính để bàn mini Asus PN40-BBC910MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Celeron
 • Tốc độ CPU: 2.0 GHz
Lượt xem:

35

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn mini Asus PN41-BBC097MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Celeron
 • Tốc độ CPU: 2.0 GHz
Lượt xem:

33

4,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn mini Asus PN41-BBP098MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Tốc độ CPU: 2.0 GHz
Lượt xem:

38

5,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn mini Asus PN63-S1-B-S3001MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.0 GHz
Lượt xem:

44

7,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE008SVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Tốc độ tối đa: 3.7GHz
Lượt xem:

49

7,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Neo 50S 11T0004JVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30Ghz
Lượt xem:

35

8,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P77PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
Lượt xem:

70

8,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 3 11T000ASVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.3Ghz
Lượt xem:

59

8,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001LVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
Lượt xem:

33

8,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn mini Asus PN51-S1-B-B5201MV

 • Hãng CPU: AMD
 • Loại CPU: Ryzen 5 5500U
 • Tốc độ CPU: 2.1GHz
Lượt xem:

28

8,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P78PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
Lượt xem:

42

9,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001MVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
Lượt xem:

31

9,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D500SC-310105038W

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7Ghz
Lượt xem:

37

9,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D500SC-310105039W

 • ãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7Ghz
Lượt xem:

36

9,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D700MC-310105015W

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7Ghz
Lượt xem:

42

9,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn mini Asus PN63-S1-B-S5025MV

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 3.1 GH
Lượt xem:

32

10,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D700MC-310105016W

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.7GHz
Lượt xem:

35

10,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE004NVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
Lượt xem:

32

10,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính All in one Lenovo ThinkCentre Neo 30A 24 Gen 3 12B0003PVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ tối đa: 4,40 GHz
Lượt xem:

42

11,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE00DPVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
Lượt xem:

42

11,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 59 sản phẩm