MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

7,450,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE008SVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Tốc độ tối đa: 3.7GHz
8,190,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 3 11T000ASVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.3Ghz
8,250,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P77PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
8,290,000 đ

Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Neo 50S 11T0004JVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30Ghz
8,350,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001LVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
8,749,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P78PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
9,449,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P79PA

 • Loại CPU: Intel® Core™ i3-10105 3.7 GHz
 • Tốc độ tối đa: 4.4 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB DDR4
9,590,000 đ

Máy tính để bàn HP Pro SFF 280 G9 72K89PA

 • Loại CPU: Intel® Core™ i3-12100
 • Tốc độ tối đa: 4.3 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4
9,690,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001MVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
9,890,000 đ

Máy tính để bàn HP M01-F2029D 77B55PA

 • Loại CPU: Intel Core i3-12100 3.3 GHz
 • Tốc độ tối đa: 4.3 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
9,890,000 đ

Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI 72J47PA

 • Loại CPU: Intel Core i3-12100 3.3 GHz
 • Tốc độ tối đa: 4.4 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
10,349,000 đ

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 Tower I312100-4GSSD

 • Loại CPU: Intel® Core™ i3-12100
 • Tốc độ tối đa: 4.30 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4
10,589,000 đ

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 SFF 70295803

 • Loại CPU: Intel® Core™ i3-12100
 • Tốc độ tối đa: 4,30 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4
10,890,000 đ

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 SFF 70295806

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30Ghz
10,989,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE004NVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
11,189,000 đ

Máy tính để bàn Dell Inspiron 3020 4VGWP

 • Loại CPU: Intel® Core™ i3-13100
 • Tốc độ tối đa: 4,50 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
11,190,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre NEO 50S Gen 3 11T000AXVA

 • Loại CPU: Intel® Core™ i5-12400
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4
 • Ổ cứng: 256Gb SSD
11,390,000 đ

Máy tính để bàn Dell Vostro 3020T 71010253

 • Loại CPU: Intel Core i3-13100
 • Tốc độ tối đa: 3.40 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
11,549,000 đ

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE00DPVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
11,590,000 đ

Máy tính All in one Lenovo ThinkCentre Neo 30A 24 Gen 3 12B0003PVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ tối đa: 4,40 GHz

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE008SVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Tốc độ tối đa: 3.7GHz
Lượt xem:

244

7,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 3 11T000ASVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.3Ghz
Lượt xem:

271

8,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P77PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
Lượt xem:

284

8,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Neo 50S 11T0004JVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30Ghz
Lượt xem:

150

8,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001LVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
Lượt xem:

332

8,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P78PA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
Lượt xem:

251

8,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 60P79PA

 • Loại CPU: Intel® Core™ i310105 3.7 GHz
 • Tốc độ tối đa: 4.4 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB DDR4
Lượt xem:

132

9,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pro SFF 280 G9 72K89PA

 • Loại CPU: Intel® Core™ i312100
 • Tốc độ tối đa: 4.3 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4
Lượt xem:

143

9,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SC001MVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30 GHz
Lượt xem:

272

9,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP M01-F2029D 77B55PA

 • Loại CPU: Intel Core i312100 3.3 GHz
 • Tốc độ tối đa: 4.3 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
Lượt xem:

99

9,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI 72J47PA

 • Loại CPU: Intel Core i312100 3.3 GHz
 • Tốc độ tối đa: 4.4 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
Lượt xem:

133

9,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 Tower I312100-4GSSD

 • Loại CPU: Intel® Core™ i312100
 • Tốc độ tối đa: 4.30 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4
Lượt xem:

131

10,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 SFF 70295803

 • Loại CPU: Intel® Core™ i312100
 • Tốc độ tối đa: 4,30 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4
Lượt xem:

215

10,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 SFF 70295806

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ CPU: 3.30Ghz
Lượt xem:

485

10,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE004NVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
Lượt xem:

321

10,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Inspiron 3020 4VGWP

 • Loại CPU: Intel® Core™ i313100
 • Tốc độ tối đa: 4,50 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
Lượt xem:

177

11,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre NEO 50S Gen 3 11T000AXVA

 • Loại CPU: Intel® Core™ i512400
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4
 • Ổ cứng: 256Gb SSD
Lượt xem:

120

11,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Vostro 3020T 71010253

 • Loại CPU: Intel Core i313100
 • Tốc độ tối đa: 3.40 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4
Lượt xem:

147

11,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen 3 11SE00DPVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core 5
 • Tốc độ CPU: 2.5Ghz
Lượt xem:

180

11,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính All in one Lenovo ThinkCentre Neo 30A 24 Gen 3 12B0003PVA

 • Hãng CPU: Intel
 • Công nghệ CPU: Core i3
 • Tốc độ tối đa: 4,40 GHz
Lượt xem:

275

11,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 63 sản phẩm