MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN

6,890,000 đ

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G2 MT 7AH50PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5400
 • Tốc độ CPU:3.70 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
7,390,000 đ

Máy tính để bàn HP 390 M01 F0303d 7XE18AA

 • Loại CPU:Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MH
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
7,490,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 G4 Microtower 7UL38PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz,4MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
7,749,000 đ

Máy tính để bàn HP Pro G2 MT 7AH46PA

 • Loại CPU:Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:500 GB
8,090,000 đ

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4ST28PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
8,190,000 đ

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4FZ42AV

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
8,390,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7HX88PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz up to 4.20 GHz / 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
8,449,000 đ

Máy tính để bàn HP Pavilion 590-p0117l 7KM16AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
8,450,000 đ

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G3 9GE24PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
8,690,000 đ

Máy tính để bàn HP Pavilion 590 TP01-0131d 7XF41AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
9,350,000 đ

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini 7YD00PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100T
 • Tốc độ CPU:3.1 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4GB (1x4GB)
 • Loại ổ đĩa:SSD
 • Ổ cứng:256GB
10,690,000 đ

Máy tính để bàn HP Pro 2 Microtower 7AH51PA

 • Công nghệ CPU:Intel core i5-8400
 • Tốc độ CPU:2.80 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
10,890,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7AH82PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU:2.40 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
11,249,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 Pro G5 Microtower 9GD36PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU:2.90 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
11,689,000 đ

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G6 MT 7YH37PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i5-9500
 • Tốc độ CPU:3.0 GHz up to 4.40 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G2 MT 7AH50PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5400
 • Tốc độ CPU:3.70 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

2,059

6,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 390 M01 F0303d 7XE18AA

 • Loại CPU:Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MH
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,039

7,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 G4 Microtower 7UL38PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz,4MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,048

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pro G2 MT 7AH46PA

 • Loại CPU:Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

2,036

7,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4ST28PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

2,036

8,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4FZ42AV

 • Công nghệ CPU:Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,028

8,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7HX88PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz up to 4.20 GHz / 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,037

8,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pavilion 590-p0117l 7KM16AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,027

8,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G3 9GE24PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,048

8,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pavilion 590 TP01-0131d 7XF41AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,021

8,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini 7YD00PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100T
 • Tốc độ CPU:3.1 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4GB (1x4GB)
 • Loại ổ đĩa:SSD
 • Ổ cứng:256GB
Lượt xem:

2,043

9,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pro 2 Microtower 7AH51PA

 • Công nghệ CPU:Intel core i58400
 • Tốc độ CPU:2.80 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

2,025

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7AH82PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU:2.40 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

2,027

10,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G5 Microtower 9GD36PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU:2.90 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,026

11,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G6 MT 7YH37PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i59500
 • Tốc độ CPU:3.0 GHz up to 4.40 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

2,021

11,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 36 sản phẩm