MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN

Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.009

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.00A

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU : 3.6 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VPNSI.372

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron G3930
 • Tốc độ CPU : 2.9 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.144

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.006

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus ROG Strix GL10CS-VN021T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz - 4.10 GHz / 9MB
 • Bộ nhớ RAM : 8 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus D340MC-I58400099D

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-8400
 • Tốc độ CPU : 2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus D540SA I38100012D

 • Công nghệ CPU :Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU :3.6 GHz / 6MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus S340MC-I58400106T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-8400
 • Tốc độ CPU :2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus D540SA I78700009D

 • Công nghệ CPU : Intel Core i7-8700
 • Tốc độ CPU :3.20 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 8 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus S340MC-I78700032T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i7-8700
 • Tốc độ CPU : 3.20 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 8 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus S340MC-I58400104T

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5-8400
 • Tốc độ CPU : 2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 8 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471ST 46R631W

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz, 4MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell Optiplex 3070 MT 42OT370W01

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz Up to 4.20 GHz / 6MB
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3070 SFF 70199618

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM : DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell Inspiron 3471 ST 52RP01W

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz up to 4.20 GHz / 6MB
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Loại ổ đĩa :
 • HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF STI30622W

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz up to 4.20 GHz, 6MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF 70202290

 • Công nghệ CPU :Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :4 GB

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.009

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,125

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.00A

 • Công nghệ CPU : Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU : 3.6 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

6,107

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VPNSI.372

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron G3930
 • Tốc độ CPU : 2.9 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,134

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.144

 • Công nghệ CPU : Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,106

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.006

 • Công nghệ CPU : Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,098

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus ROG Strix GL10CS-VN021T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz 4.10 GHz / 9MB
 • Bộ nhớ RAM : 8 GB
Lượt xem:

6,096

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D340MC-I58400099D

 • Công nghệ CPU : Intel Core i58400
 • Tốc độ CPU : 2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,088

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D540SA I38100012D

 • Công nghệ CPU :Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU :3.6 GHz / 6MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,092

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus S340MC-I58400106T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i58400
 • Tốc độ CPU :2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

6,095

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D540SA I78700009D

 • Công nghệ CPU : Intel Core i78700
 • Tốc độ CPU :3.20 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 8 GB
Lượt xem:

6,089

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus S340MC-I78700032T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i78700
 • Tốc độ CPU : 3.20 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 8 GB
Lượt xem:

6,093

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus S340MC-I58400104T

 • Công nghệ CPU: Intel Core i58400
 • Tốc độ CPU : 2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 8 GB
Lượt xem:

6,106

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471ST 46R631W

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz, 4MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :1 TB
Lượt xem:

6,166

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Optiplex 3070 MT 42OT370W01

 • Công nghệ CPU: Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz Up to 4.20 GHz / 6MB
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Lượt xem:

6,126

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3070 SFF 70199618

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM : DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Lượt xem:

6,127

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Inspiron 3471 ST 52RP01W

 • Công nghệ CPU: Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz up to 4.20 GHz / 6MB
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Loại ổ đĩa :
 • HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Lượt xem:

6,162

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF STI30622W

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz up to 4.20 GHz, 6MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Lượt xem:

6,121

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF 70202290

 • Công nghệ CPU :Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :4 GB
Lượt xem:

6,102

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 112 sản phẩm