MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN

Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471ST 46R631W

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz, 4MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3070 SFF 70199618

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM : DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini 7YD00PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100T
 • Tốc độ CPU:3.1 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4GB (1x4GB)
 • Loại ổ đĩa:SSD
 • Ổ cứng:256GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G2 MT 7AH50PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5400
 • Tốc độ CPU:3.70 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP 390 M01 F0303d 7XE18AA

 • Loại CPU:Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MH
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4ST28PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4FZ42AV

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G3 9GE24PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7HX88PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz up to 4.20 GHz / 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Pavilion 590-p0117l 7KM16AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Pavilion 590 TP01-0131d 7XF41AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Pro 2 Microtower 7AH51PA

 • Công nghệ CPU:Intel core i5-8400
 • Tốc độ CPU:2.80 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7AH82PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU:2.40 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP 280 Pro G5 Microtower 9GD36PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU:2.90 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G6 MT 7YH37PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i5-9500
 • Tốc độ CPU:3.0 GHz up to 4.40 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471ST 46R631W

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz, 4MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :1 TB
Lượt xem:

6,123

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3070 SFF 70199618

 • Công nghệ CPU: Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU: 3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM : DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng :
 • 1 TB
Lượt xem:

6,083

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini 7YD00PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100T
 • Tốc độ CPU:3.1 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4GB (1x4GB)
 • Loại ổ đĩa:SSD
 • Ổ cứng:256GB
Lượt xem:

6,118

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G2 MT 7AH50PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5400
 • Tốc độ CPU:3.70 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

6,138

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 390 M01 F0303d 7XE18AA

 • Loại CPU:Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MH
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,106

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4ST28PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

6,092

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G5 MT 4FZ42AV

 • Công nghệ CPU:Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,084

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G3 9GE24PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,127

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7HX88PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz up to 4.20 GHz / 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,103

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pavilion 590-p0117l 7KM16AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i3 9100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,084

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pavilion 590 TP01-0131d 7XF41AA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,076

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pro 2 Microtower 7AH51PA

 • Công nghệ CPU:Intel core i58400
 • Tốc độ CPU:2.80 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

6,079

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 G4 MT 7AH82PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU:2.40 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

6,088

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 Pro G5 Microtower 9GD36PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU:2.90 GHz,9MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,093

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G6 MT 7YH37PA

 • Công nghệ CPU:Intel Core i59500
 • Tốc độ CPU:3.0 GHz up to 4.40 GHz, 9MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

6,082

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 112 sản phẩm