MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN

Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G2 MT 7AH50PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5400
 • Tốc độ CPU:3.70 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn HP 390 M01 F0303d 7XE18AA

 • Loại CPU:Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MH
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
6,190,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-830 DT.B9XSV.001

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron J4005
 • Tốc độ CPU : 2.0 Ghz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
6,390,000 đ

Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICB 10TVA00DVA

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.7 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
6,490,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VPNSI.372

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron G3930
 • Tốc độ CPU : 2.9 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
6,690,000 đ

Máy tính để bàn Lenovo V530s-07ICB 10TXS00800

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM 4 GB
6,889,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 (DT.BAQSV.005)

 • Công nghệ CPU: Celeron
 • Loại CPU: G4900
 • Tốc độ CPU: 3.10 GHz
 • Loại RAM: DDR4 2400 MHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB 7200rpm
6,890,000 đ

Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICB 10TVS0LW00

 • Tốc độ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ tối đa :
 • 3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
6,990,000 đ

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.009

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
6,990,000 đ

Máy tính để bàn Asus D340MC 0G5400051D

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU :3.70 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
7,390,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.143

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.70 GHz z
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
7,490,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 (DT.BAQSV.006)

 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Loại CPU: G5400
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB 7200rpm
 • Chipset đồ họa: Intel UHD Graphics 610
7,490,000 đ

Máy tính để bàn Asus S340MC-0G5400060T

 • ông nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.7 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
7,490,000 đ

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471ST 46R631W

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz, 4MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :1 TB
7,490,000 đ

Máy tính để bàn HP 280 G4 Microtower 7UL38PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz,4MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
7,749,000 đ

Máy tính để bàn HP Pro G2 MT 7AH46PA

 • Loại CPU:Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:500 GB
7,790,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.032

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
7,890,000 đ

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.005

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB

Máy tính để bàn HP Desktop Pro G2 MT 7AH50PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5400
 • Tốc độ CPU:3.70 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

4,105

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 390 M01 F0303d 7XE18AA

 • Loại CPU:Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz, 4MB
 • Loại RAM:DDR4 2400MH
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

4,070

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-830 DT.B9XSV.001

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron J4005
 • Tốc độ CPU : 2.0 Ghz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

4,074

6,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICB 10TVA00DVA

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.7 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

4,080

6,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VPNSI.372

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron G3930
 • Tốc độ CPU : 2.9 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

4,077

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Lenovo V530s-07ICB 10TXS00800

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM 4 GB
Lượt xem:

4,088

6,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 (DT.BAQSV.005)

 • Công nghệ CPU: Celeron
 • Loại CPU: G4900
 • Tốc độ CPU: 3.10 GHz
 • Loại RAM: DDR4 2400 MHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB 7200rpm
Lượt xem:

5,435

6,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICB 10TVS0LW00

 • Tốc độ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ tối đa :
 • 3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

4,067

6,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.009

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

4,068

6,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus D340MC 0G5400051D

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU :3.70 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

4,065

6,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.143

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.70 GHz z
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

4,071

7,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 (DT.BAQSV.006)

 • Công nghệ CPU: Pentium
 • Loại CPU: G5400
 • Tốc độ CPU: 3.70 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: HDD 1TB 7200rpm
 • Chipset đồ họa: Intel UHD Graphics 610
Lượt xem:

5,394

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus S340MC-0G5400060T

 • ông nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.7 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

4,067

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Dell Vostro 3471ST 46R631W

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz, 4MB
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa :HDD 7200RPM
 • Ổ cứng :1 TB
Lượt xem:

4,090

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP 280 G4 Microtower 7UL38PA

 • Loại CPU:Intel Pentium Gold G5420
 • Tốc độ CPU:3.80 GHz,4MB
 • Loại RAM:DDR4
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Ổ cứng:1 TB
Lượt xem:

4,081

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn HP Pro G2 MT 7AH46PA

 • Loại CPU:Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU:3.60 GHz, 6MB
 • Loại RAM:DDR4 2666MHz
 • Bộ nhớ RAM:4 GB
 • Loại ổ đĩa:HDD 7200RPM
 • Ổ cứng:500 GB
Lượt xem:

4,069

7,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.032

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

4,064

7,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.005

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

4,067

7,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 112 sản phẩm