MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN

Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.009

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.00A

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU : 3.6 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.00B

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-830 DT.B9XSV.001

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron J4005
 • Tốc độ CPU : 2.0 Ghz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.014

 • Công nghệ CPU : Intel Core i7-8700
 • Tốc độ CPU : 3.2 Ghz
 • Bộ nhớ RAM : 8 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.004

 • Công nghệ CPU : Intel Core i7-8700
 • Tốc độ CPU : 3.2 Ghz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.027

 • ông nghệ CPU : Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.031

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU :
 • 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.028

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VPNSI.372

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron G3930
 • Tốc độ CPU : 2.9 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.145

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-8400
 • Tốc độ CPU :
 • 2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.144

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-8100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.143

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.70 GHz z
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.002

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.006

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-9100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.005

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.032

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.029

 • ông nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus ROG Strix GL10CS VN004T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU: 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB
Liên hệ hotline

Máy tính để bàn Asus ROG Strix GL10CS-VN021T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-9400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz - 4.10 GHz / 9MB
 • Bộ nhớ RAM : 8 GB

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.009

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU :3.80 GHz / 4MB
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,182

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.00A

 • Công nghệ CPU : Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU : 3.6 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

36,176

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer TC-865 DT.BARSV.00B

 • Công nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,179

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-830 DT.B9XSV.001

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron J4005
 • Tốc độ CPU : 2.0 Ghz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

36,210

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.014

 • Công nghệ CPU : Intel Core i78700
 • Tốc độ CPU : 3.2 Ghz
 • Bộ nhớ RAM : 8 GB
Lượt xem:

36,125

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.004

 • Công nghệ CPU : Intel Core i78700
 • Tốc độ CPU : 3.2 Ghz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,153

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.027

 • ông nghệ CPU : Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,151

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.031

 • Công nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU :
 • 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,126

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.028

 • Công nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,148

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VPNSI.372

 • Công nghệ CPU : Intel Celeron G3930
 • Tốc độ CPU : 2.9 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,211

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.145

 • Công nghệ CPU : Intel Core i58400
 • Tốc độ CPU :
 • 2.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,159

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.144

 • Công nghệ CPU : Intel Core i38100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,178

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire M230 UX.VQVSI.143

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5400
 • Tốc độ CPU : 3.70 GHz z
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,195

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.002

 • Công nghệ CPU : Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,150

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.006

 • Công nghệ CPU : Intel Core i39100
 • Tốc độ CPU : 3.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,172

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-886 DT.BDDSV.005

 • Công nghệ CPU :Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

36,205

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.032

 • Công nghệ CPU : Intel Pentium G5420
 • Tốc độ CPU : 3.80GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,206

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.029

 • ông nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

36,157

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus ROG Strix GL10CS VN004T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU: 2.90 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB
Lượt xem:

36,152

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tính để bàn Asus ROG Strix GL10CS-VN021T

 • Công nghệ CPU : Intel Core i59400
 • Tốc độ CPU : 2.90 GHz 4.10 GHz / 9MB
 • Bộ nhớ RAM : 8 GB
Lượt xem:

36,154

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 112 sản phẩm