Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
Hãng CPU
Ổ cứng
6,849,000 đ - 1251 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G4900
Tốc độ CPU: 3.1 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 500 GB
7,050,000 đ - 1209 lượt xem
Công nghệ CPU: Celeron
Loại CPU: G4900
Tốc độ CPU: 3.10 GHz
Loại RAM: DDR4 2400 MHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: HDD 1TB 7200rpm
7,189,000 đ - 1207 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G5400
Tốc độ CPU: 2.70 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
7,249,000 đ - 1174 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G5400
Tốc độ CPU: 3.7 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 500 GB
7,290,000 đ - 1192 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G5400
Tốc độ CPU: 3.7 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
7,449,000 đ - 1508 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Tốc độ CPU: 3.5 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 500 GB
Chipset đồ họa: Intel HD Graphics 610
Loại đĩa quang: DVD-RW
7,749,000 đ - 1177 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G4560
Tốc độ CPU: 3.5 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
7,849,000 đ - 1180 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G5400
Tốc độ CPU: 3.70 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: HDD 1TB 7200rpm
Chipset đồ họa: Intel UHD Graphics 610
7,890,000 đ - 1512 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 7100
Tốc độ CPU: 3.9 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
Chipset đồ họa: Intel HD Graphics 630
7,890,000 đ - 1582 lượt xem
CPU : Intel Core i3 7100 3.9GHz - 3M
RAM : 1x 4GB DDR4/2400 (2 slots)
HDD 1TB 7200rpm Sata3
Graphics : Intel HD Graphics 630 Power 220W
Optical : DVD-RW (NB)
Multimedia and Ports : VGA, HDMI,
8,159,000 đ - 1169 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 7100
Tốc độ CPU: 3.9 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
8,290,000 đ - 1173 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
8,490,000 đ - 1171 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 500 GB
8,590,000 đ - 1195 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
8,690,000 đ - 1191 lượt xem
Công nghệ CPU: Pentium
Loại CPU: G5400
Tốc độ CPU: 3.70 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
8,990,000 đ - 1165 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
9,090,000 đ - 1182 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
9,290,000 đ - 1170 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
9,290,000 đ - 1165 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Loại CPU: 8100
Tốc độ CPU: 3.6 GHz
Loại RAM: DDR4
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
9,449,000 đ - 0 lượt xem
Tổng tiền :
ĐẶT MUA