MICRO

Liên hệ hotline

Bộ phát cài lưng Shure QLXD1

 • Loại Micro:Bộ phát cài lưng
 • Băng tần:470-534 MHz
 • Tần số:20Hz đến 20kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
Liên hệ hotline

Micro không dây JBL VM300

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:≈ 50 m
 • Băng tần:50 MHz
 • Tần số:250 kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
Liên hệ hotline

Micro không dây AKG KM200

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:Khoảng 50m
 • Tần số:740MHz - 770MHz
 • Đặc điểm:Công tắc chuyển đổi On/off
 • Loại Pin:AA 2 x 1.5V
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 V600

 • oại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Băng tần:UHF 740 - 790 mhz
 • Tần số:40-18000Hz ±3dB
 • Độ nhạy:89 dB
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 KR-777

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:150 m
 • Băng tần:UHF610 ~ 920MHz
 • Tần số:45Hz ~ 18KHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 U200

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Băng tần:UHF 610Mhz - 920Mhz
 • Tần số:45Hz - 18kHz
 • Độ nhạy:25kHz, đầu vào 6dBv, S/N >60dB
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 UR-660

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Băng tần:UHF 610 ~ 920MHz
 • Tần số:45Hz ~ 18kHz
 • Độ nhạy:25kHz, đầu vào 6dBv, S/N >60dB
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 V910A

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:150 m
 • Băng tần:HF610 - 920Mhz
 • Tần số:45Hz - 18kHz
 • Độ nhạy:25kHz, ngõ vào 6dBv, S/N >60dB
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 V360

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 mét
 • Băng tần:30MHz
 • Tần số:610 ~ 920MHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
 • Số kênh:Kênh đôi
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 V660 Pro

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 mét
 • Băng tần:50Mhz
 • Tần số:80Hz - 18kHz
 • Độ nhạy:100dB
Liên hệ hotline

Micro không dây E3 V300

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:80 mét
 • Băng tần:30MHz
 • Tần số:40Hz - 16kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
 • Thời gian hoạt động:8 giờ
Liên hệ hotline

Micro không dây Acnos MI02

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:80 mét
 • Tần số:40Hz – 15KHz
 • Màn hình hiển thị :Không
Liên hệ hotline

Micro không dây Guinness MU-117

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:40m
 • Băng tần:UHF 780 – 810MHz
 • Tần số:40Hz – 18kHz
 • Độ nhạy:>90dB
Liên hệ hotline

Bộ thu Micro không dây Shure QLXD4

 • Loại Micro:Bộ thu Micro
 • Băng tần:64 MHz
 • Độ nhạy:60 dB
 • Màn hình hiển thị :Màn hình LCD
Liên hệ hotline

Micro không dây Shure QLXD2/SM58

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:Khoảng 100m
 • Tần số:30Hz đến 20kHz
 • Độ nhạy:120 dB
 • Màn hình hiển thị :LCD
Liên hệ hotline

Micro không dây Shure QLXD2/B87C

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Tần số:20Hz-20kHz.
 • Màn hình hiển thị :LCD
Liên hệ hotline

Micro không dây Shure QLXD2/B87A

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100m
 • Tần số:20Hz-20kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
 • Đặc điểm:Capsule
Liên hệ hotline

Micro không dây Shure QLXD2/B58

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Tần số:20 Hz - 20 kHz
 • Màn hình hiển thị :Màn hình LCD
900,000 đ

Micro Karaoke TJ Media TM - G10

 • Loại Micro: Có dây
 • Phạm vi hoạt động: 10 mét
 • Băng tần: 50Hz ~ 16KHz
 • Độ nhạy: 52dB +- 3dB
 • Đầu micro : Đầu micro bọc thép chắc chắn

Micro không dây E3 V360

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 mét
 • Băng tần:30MHz
 • Tần số:610 ~ 920MHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
 • Số kênh:Kênh đôi
Lượt xem:

4,176

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 V660 Pro

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 mét
 • Băng tần:50Mhz
 • Tần số:80Hz 18kHz
 • Độ nhạy:100dB
Lượt xem:

4,139

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 V300

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:80 mét
 • Băng tần:30MHz
 • Tần số:40Hz 16kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
 • Thời gian hoạt động:8 giờ
Lượt xem:

4,174

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây Acnos MI02

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:80 mét
 • Tần số:40Hz – 15KHz
 • Màn hình hiển thị :Không
Lượt xem:

4,307

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây Guinness MU-117

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:40m
 • Băng tần:UHF 780 – 810MHz
 • Tần số:40Hz – 18kHz
 • Độ nhạy:>90dB
Lượt xem:

4,199

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ thu Micro không dây Shure QLXD4

 • Loại Micro:Bộ thu Micro
 • Băng tần:64 MHz
 • Độ nhạy:60 dB
 • Màn hình hiển thị :Màn hình LCD
Lượt xem:

4,151

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây Shure QLXD2/SM58

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:Khoảng 100m
 • Tần số:30Hz đến 20kHz
 • Độ nhạy:120 dB
 • Màn hình hiển thị :LCD
Lượt xem:

4,091

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây Shure QLXD2/B87C

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Tần số:20Hz20kHz.
 • Màn hình hiển thị :LCD
Lượt xem:

4,083

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây Shure QLXD2/B87A

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100m
 • Tần số:20Hz20kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
 • Đặc điểm:Capsule
Lượt xem:

4,083

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây Shure QLXD2/B58

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Tần số:20 Hz 20 kHz
 • Màn hình hiển thị :Màn hình LCD
Lượt xem:

4,085

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ phát cài lưng Shure QLXD1

 • Loại Micro:Bộ phát cài lưng
 • Băng tần:470534 MHz
 • Tần số:20Hz đến 20kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
Lượt xem:

4,134

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây JBL VM300

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:≈ 50 m
 • Băng tần:50 MHz
 • Tần số:250 kHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
Lượt xem:

4,342

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây AKG KM200

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:Khoảng 50m
 • Tần số:740MHz 770MHz
 • Đặc điểm:Công tắc chuyển đổi On/off
 • Loại Pin:AA 2 x 1.5V
Lượt xem:

4,177

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 V600

 • oại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Băng tần:UHF 740 790 mhz
 • Tần số:4018000Hz ±3dB
 • Độ nhạy:89 dB
Lượt xem:

4,203

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 KR-777

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:150 m
 • Băng tần:UHF610 ~ 920MHz
 • Tần số:45Hz ~ 18KHz
 • Màn hình hiển thị :LCD
Lượt xem:

4,178

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 U200

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Băng tần:UHF 610Mhz 920Mhz
 • Tần số:45Hz 18kHz
 • Độ nhạy:25kHz, đầu vào 6dBv, S/N >60dB
Lượt xem:

4,175

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 UR-660

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:100 m
 • Băng tần:UHF 610 ~ 920MHz
 • Tần số:45Hz ~ 18kHz
 • Độ nhạy:25kHz, đầu vào 6dBv, S/N >60dB
Lượt xem:

4,156

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro không dây E3 V910A

 • Loại Micro:Micro không dây
 • Phạm vi hoạt động:150 m
 • Băng tần:HF610 920Mhz
 • Tần số:45Hz 18kHz
 • Độ nhạy:25kHz, ngõ vào 6dBv, S/N >60dB
Lượt xem:

4,153

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Micro Karaoke TJ Media TM - G10

 • Loại Micro: Có dây
 • Phạm vi hoạt động: 10 mét
 • Băng tần: 50Hz ~ 16KHz
 • Độ nhạy: 52dB + 3dB
 • Đầu micro : Đầu micro bọc thép chắc chắn
Lượt xem:

6,054

900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 65 sản phẩm