NỒI ÁP SUẤT

1,189,000 đ

Nồi áp suất Smartcook PCS-1803

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất: 600W
 • Dung trích: 2.5 lít
1,189,000 đ

Nồi áp suất Smartcook PCS-1801

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất 900W
 • Dung trích: 5 lít
1,349,000 đ

Nồi áp suất inox 304 Elmich EL3369 20cm

 • Loại nồi: Nồi áp suất gas
 • Dung trích: 4 lít
 • Chất liệu vỏ ngoài Inox
1,589,000 đ

Nồi áp suất inox 304 Elmich EL3371 22cm

 • Loại nồi: Nồi áp suất gas
 • Dung trích: 5.5 lít
 • Chất liệu vỏ ngoài: Inox 304
1,590,000 đ

Nồi áp suất Smartcook PCS-1799

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất: 900 W
 • Dung trích: 5 lít
1,949,000 đ

Nồi áp suất Elmich PCE-1798

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất: 900 W
 • Dung trích: 5 lít

Nồi áp suất Smartcook PCS-1803

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất: 600W
 • Dung trích: 2.5 lít
Lượt xem:

255

1,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi áp suất Smartcook PCS-1801

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất 900W
 • Dung trích: 5 lít
Lượt xem:

323

1,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi áp suất inox 304 Elmich EL3369 20cm

 • Loại nồi: Nồi áp suất gas
 • Dung trích: 4 lít
 • Chất liệu vỏ ngoài Inox
Lượt xem:

301

1,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi áp suất inox 304 Elmich EL3371 22cm

 • Loại nồi: Nồi áp suất gas
 • Dung trích: 5.5 lít
 • Chất liệu vỏ ngoài: Inox 304
Lượt xem:

143

1,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi áp suất Smartcook PCS-1799

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất: 900 W
 • Dung trích: 5 lít
Lượt xem:

199

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi áp suất Elmich PCE-1798

 • Loại nồi: Nồi áp suất điện
 • Công suất: 900 W
 • Dung trích: 5 lít
Lượt xem:

118

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 8 sản phẩm