NỒI CHIÊN NƯỚNG

Liên hệ hotline

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4082

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 9 lít
 • Công suất: 1800W
Liên hệ hotline

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4037

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 9 lít
 • Công suất: 1800W
990,000 đ

Nồi chiên không dầu Rapido RAF5.0M

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 5 lít
 • Công suất: 1500W
1,089,000 đ

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4025B

 • Loại lò nướng:Nồi chiên nướng
 • Dung tích:3 lít
 • Công suất:1500 W
 • Chất liệu:Hợp kim nhôm phủ lớp chống dính
 • Chức năng chính:Nướng thực phẩm
1,090,000 đ

Nồi chiên nướng Sharp KF-AF42MV-ST

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.2 lít
 • Công suất: 1250 - 1450 W
1,090,000 đ

Nồi chiên không dầu Rapido RAF5.0M3

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 5 lít
 • Công suất: 1400W
1,090,000 đ

Nồi chiên không dầu Bear QZG-E12H9

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.5 lít
 • Công suất: 1500W
1,150,000 đ

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4023W

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 3 lít
 • Công suất:1500W
1,150,000 đ

Nồi chiên không dầu Bear QZG-B14D1

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 3.5 lít
 • Công suất: 1400 W
1,190,000 đ

Nồi chiên không dầu Magic A-802

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.6 lít
 • Công suất: 1500 W
1,249,000 đ

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4062

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 65 lít
 • Công suất: 1600 W
1,250,000 đ

Nồi chiên nướng không dầu Magic A-84

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.4 lít
 • Công suất: 1400W
 • Chất liệu: Lòng nồi kim loại
 • Chức năng chính: Nướng thực phẩm
 • Làm nóng: Làm nóng điện trở
 • Nhiệt độ: 80 - 200 độ C
1,349,000 đ

Nồi chiên không dầu Bear QZG-F15C7

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 5 lít
 • Công suất: 1500W
1,350,000 đ

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4035

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 9 lít
 • Công suất: 1800 W
1,380,000 đ

Nồi chiên không dầu Tefal EY201815

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.2 lít
 • Công suất: 1500 W
1,390,000 đ

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4092

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 6.5 lít
 • Công suất: 2000 W
1,450,000 đ

Nồi chiên không dầu Bear QZG-E16E5

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 6 lít
 • Công suất: 1550 W
1,489,000 đ

Nồi chiên không dầu Tefal EY111B15

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.2 lít
 • Công suất: 1600 W

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4082

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 9 lít
 • Công suất: 1800W
Lượt xem:

30

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4037

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 9 lít
 • Công suất: 1800W
Lượt xem:

23

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Rapido RAF5.0M

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 5 lít
 • Công suất: 1500W
Lượt xem:

370

990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4025B

 • Loại lò nướng:Nồi chiên nướng
 • Dung tích:3 lít
 • Công suất:1500 W
 • Chất liệu:Hợp kim nhôm phủ lớp chống dính
 • Chức năng chính:Nướng thực phẩm
Lượt xem:

36,832

1,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên nướng Sharp KF-AF42MV-ST

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.2 lít
 • Công suất: 1250 1450 W
Lượt xem:

31,324

1,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Rapido RAF5.0M3

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 5 lít
 • Công suất: 1400W
Lượt xem:

30,497

1,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Bear QZG-E12H9

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.5 lít
 • Công suất: 1500W
Lượt xem:

78

1,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4023W

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 3 lít
 • Công suất:1500W
Lượt xem:

522

1,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Bear QZG-B14D1

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 3.5 lít
 • Công suất: 1400 W
Lượt xem:

131

1,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Magic A-802

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.6 lít
 • Công suất: 1500 W
Lượt xem:

398

1,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4062

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 65 lít
 • Công suất: 1600 W
Lượt xem:

31,816

1,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên nướng không dầu Magic A-84

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.4 lít
 • Công suất: 1400W
 • Chất liệu: Lòng nồi kim loại
 • Chức năng chính: Nướng thực phẩm
 • Làm nóng: Làm nóng điện trở
 • Nhiệt độ: 80 200 độ C
Lượt xem:

39,648

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Bear QZG-F15C7

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 5 lít
 • Công suất: 1500W
Lượt xem:

33

1,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4035

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 9 lít
 • Công suất: 1800 W
Lượt xem:

27

1,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Tefal EY201815

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.2 lít
 • Công suất: 1500 W
Lượt xem:

30,608

1,380,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4092

 • Loại lò nướng: Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 6.5 lít
 • Công suất: 2000 W
Lượt xem:

27

1,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Bear QZG-E16E5

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 6 lít
 • Công suất: 1550 W
Lượt xem:

33

1,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi chiên không dầu Tefal EY111B15

 • Loại lò nướng:
 • Nồi chiên nướng
 • Dung tích: 4.2 lít
 • Công suất: 1600 W
Lượt xem:

30,555

1,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 153 sản phẩm