NỒI CƠM ĐIỆN

Liên hệ hotline

Nồi cơm nắp rời Sharp 3.8 lít KSH-D44V

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 3.8 lít
 • Số người ăn: Trên 5 người
409,000 đ

Nồi cơm nắp rời Sunhouse 1.2 lít SHD8105

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp rời
 • Dung tích nồi: 1.2 lít
 • Số người ăn: 2 - 4 người
409,000 đ

Nồi nấu chậm Bear SB-NNC08

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 lít
 • Số người ăn: 1- 3 người
439,000 đ

Nồi nấu chậm Bear SUBE001

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 lít
 • Số người ăn: 1 - 3 người
449,000 đ

Nồi cơm điện Sunhouse 1.2 lít SHD8213

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.2 lít
 • Số người ăn: 2 -3 người
450,000 đ

Nồi cơm điện Midea MR-CM1532

 • Loại nồi:Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi:1.5 lít
 • Số người ăn:4 - 6 người
 • Chất liệu lòng nồi:Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt:1 mâm nhiệt
450,000 đ

Nồi nấu chậm đa năng Bear DDZ-A08T8

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 lít
 • Số người ăn: 1 - 3 người
450,000 đ

Nồi nấu chậm Bear DDZ-A08D1

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 Lít
 • Số người ăn: 1 - 3 người
450,000 đ

Nồi nấu chậm Bear DDZ-A08G2

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 Lít
 • Số người ăn: 1 - 3 người
460,000 đ

Hộp cơm điện 2 tầng Bear SB-HC12L

 • Loại nồi Hộp cơm điện
 • Dung tích nồi:1.2 lít
 • Số người ăn:1 - 3 người
469,000 đ

Nồi cơm điện Sunhouse SHD8602

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.8 lít
 • Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt: 1 mâm nhiệt
 • Chức năng nấu: Nấu cơm, Hâm nóng
 • Tiện ích: Nồi chống dính
490,000 đ

Nồi cơm nắp rời Sharp 0.6 lít KSH-D06V

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp rời
 • Dung tích nồi: 0.6 lít
 • Số người ăn: 1 - 2 người
 • Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt: 1 mâm nhiệt
 • Chức năng nấu: Nấu cơm, Hâm nóng
519,000 đ

Nồi cơm điện Midea 0.6 lít MR-CM06SA

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 0.6 lít
 • Số người ăn: 2 - 4 người
 • Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt: 3 mâm nhiệt
 • Chức năng nấu: Nấu cơm, Hâm nóng
519,000 đ

Nồi cơm điện Truehome TR-18JE010

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.8 lít
 • Số người ăn: 2 - 4 người
520,000 đ

Nồi cơm điện 1.2 lít Sunhouse SHD8217W

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.2 lít
 • Số người ăn: 2 - 4 người
520,000 đ

Nồi cơm điện Midea 1.8 lít MR-CM18SQ

 • - Nồi cơm nắp gài, 1.8 lít
 • - Phù hợp gia đình 4 - 6 người
 • - Nồi chống dính dày 1.7 mm
 • - Thương hiệu của Trung Quốc
520,000 đ

Nồi nấu chậm Bear SB-NNC15

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 1.5 lít
 • Số người ăn: 2 - 4 người

Nồi cơm nắp rời Sharp 3.8 lít KSH-D44V

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 3.8 lít
 • Số người ăn: Trên 5 người
Lượt xem:

84

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm nắp rời Sunhouse 1.2 lít SHD8105

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp rời
 • Dung tích nồi: 1.2 lít
 • Số người ăn: 2 4 người
Lượt xem:

30,676

409,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi nấu chậm Bear SB-NNC08

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 lít
 • Số người ăn: 1 3 người
Lượt xem:

29

409,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi nấu chậm Bear SUBE001

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 lít
 • Số người ăn: 1 3 người
Lượt xem:

320

439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện Sunhouse 1.2 lít SHD8213

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.2 lít
 • Số người ăn: 2 3 người
Lượt xem:

54

449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện Midea MR-CM1532

 • Loại nồi:Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi:1.5 lít
 • Số người ăn:4 6 người
 • Chất liệu lòng nồi:Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt:1 mâm nhiệt
Lượt xem:

36,713

450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi nấu chậm đa năng Bear DDZ-A08T8

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 lít
 • Số người ăn: 1 3 người
Lượt xem:

271

450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi nấu chậm Bear DDZ-A08D1

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 Lít
 • Số người ăn: 1 3 người
Lượt xem:

468

450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi nấu chậm Bear DDZ-A08G2

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 0.8 Lít
 • Số người ăn: 1 3 người
Lượt xem:

262

450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm điện 2 tầng Bear SB-HC12L

 • Loại nồi Hộp cơm điện
 • Dung tích nồi:1.2 lít
 • Số người ăn:1 3 người
Lượt xem:

97

460,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện Sunhouse SHD8602

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.8 lít
 • Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt: 1 mâm nhiệt
 • Chức năng nấu: Nấu cơm, Hâm nóng
 • Tiện ích: Nồi chống dính
Lượt xem:

38,378

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm nắp rời Sharp 0.6 lít KSH-D06V

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp rời
 • Dung tích nồi: 0.6 lít
 • Số người ăn: 1 2 người
 • Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt: 1 mâm nhiệt
 • Chức năng nấu: Nấu cơm, Hâm nóng
Lượt xem:

38,492

490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện Midea 0.6 lít MR-CM06SA

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 0.6 lít
 • Số người ăn: 2 4 người
 • Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm
 • Số mâm nhiệt: 3 mâm nhiệt
 • Chức năng nấu: Nấu cơm, Hâm nóng
Lượt xem:

38,281

519,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện Truehome TR-18JE010

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.8 lít
 • Số người ăn: 2 4 người
Lượt xem:

403

519,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện 1.2 lít Sunhouse SHD8217W

 • Loại nồi: Nồi cơm nắp gài
 • Dung tích nồi: 1.2 lít
 • Số người ăn: 2 4 người
Lượt xem:

34,948

520,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi cơm điện Midea 1.8 lít MR-CM18SQ

 • Nồi cơm nắp gài, 1.8 lít
 • Phù hợp gia đình 4 6 người
 • Nồi chống dính dày 1.7 mm
 • Thương hiệu của Trung Quốc
Lượt xem:

37,885

520,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Nồi nấu chậm Bear SB-NNC15

 • Loại nồi: Nồi nấu chậm
 • Dung tích nồi: 1.5 lít
 • Số người ăn: 2 4 người
Lượt xem:

25

520,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–16 trang của 311 sản phẩm