Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
142,000 đ - 53 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:25 W
Sải cánh:10 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Độ ồn:40 dB
179,000 đ - 51 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:25 W
Lưu lượng gió:200m³/h
Sải cánh:12 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Độ ồn:40 dB
197,000 đ - 65 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:30 W
Lưu lượng gió:32 m3/phút
Sải cánh:12 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Chức năng hút:Hút, thông gió
197,000 đ - 55 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:30 W
Lưu lượng gió:32 m3/phút
Sải cánh:15 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Chức năng hút:Hút, thông gió
208,000 đ - 63 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:35 W
Lưu lượng gió:37 m3/min
Sải cánh:20 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Chức năng hút:Hút + Thổi
208,000 đ - 44 lượt xem
oại quạt:Quạt hút
Công suất:35 W
Lưu lượng gió:37 m3/phút
Sải cánh:20 cm
Chất liệu :Nhựa
219,000 đ - 77 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:40 W
Lưu lượng gió:42 m3/min
Sải cánh:25 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Chức năng hút:Hút & thổi
219,000 đ - 58 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:40 W
Lưu lượng gió:42 m3/min
Sải cánh:25 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
224,000 đ - 52 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:26 W
Lưu lượng gió:500 m3/h
Sải cánh:15 cm
Lưới lọc:Có lưới che lọc khuẩn
239,000 đ - 50 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:28 W
Lưu lượng gió:800 m3/h
Sải cánh:12 cm
Chất liệu :Nhựa cao cấp
Độ ồn:50 dB
259,000 đ - 40 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:26 W
Lưu lượng gió:700 m3/h
Sải cánh:20 cm
Lưới lọc:Có lưới che lọc khuẩn
Chất liệu :Nhựa cao cấp
295,000 đ - 50 lượt xem
Loại quạt:Quạt hút
Công suất:28 W
Lưu lượng gió:800 m3/h
Sải cánh:25 cm
Lưới lọc:Có lưới che lọc khuẩn
Tổng tiền :
ĐẶT MUA