QUẠT KHÔNG KHÍ

1,489,000 đ

Máy làm mát không khí Daichipro DCP-U5000A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 120 W
 • Lưu lượng khí: 5000 m3/h
1,590,000 đ

Quạt điều hòa không khí Rapido Turbo 3000-M

 • Loại quạt: Quạt làm mát
 • Công suất: 40 W
 • Điều khiển: Nút nhấn
1,650,000 đ

Máy làm mát không khí Daichipro DCP-U5500A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
1,690,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-021

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 w
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
1,779,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-022

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
1,890,000 đ

Máy làm mát không khí Ladomax HA-1850

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 150W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
1,950,000 đ

Máy làm mát không khí Daichipro DCP-U6500A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 160 W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
1,989,000 đ

Quạt điều hòa Daichi HA-5500

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Điều khiển: Nút bấm
2,039,000 đ

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F62

 • Loại quạt:Không khí
 • Công suất:100W
 • Điều khiển:Nút xoay
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Lưu lượng khí:3700 m3/h
 • Thùng chứa nước:33 lít
2,149,000 đ

Máy làm mát không khí Makano MM101

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 81W
 • Điều khiển: Nút vặn
2,190,000 đ

Máy làm mát không khí Iruka I-81

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 180W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Lưu lượng khí: 2000m3/h
 • Thùng chứa nước: 30 lít
2,190,000 đ

Máy làm mát không khí Iruka I-82

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 80W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Hiển thị bằng đèn LED
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Báo mực nước: Có
2,249,000 đ

Máy làm mát không khí Makano MM102

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Điều khiển: Nút vặn
2,249,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-011

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
2,249,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-012

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
2,289,000 đ

Máy làm mát không khí Daikiosan DM101

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Lưu lượng khí: 4.000 - 4.500 m3/h
2,289,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-061

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Bảng điều khiển: Điều khiển cơ
2,299,000 đ

Máy làm mát không khí Daikiosan DM108

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 79 W
 • Lưu lượng khí: 4.000 - 4.500 m3/h

Máy làm mát không khí Daichipro DCP-U5000A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 120 W
 • Lưu lượng khí: 5000 m3/h
Lượt xem:

70

1,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa không khí Rapido Turbo 3000-M

 • Loại quạt: Quạt làm mát
 • Công suất: 40 W
 • Điều khiển: Nút nhấn
Lượt xem:

618

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Daichipro DCP-U5500A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
Lượt xem:

65

1,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-021

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 w
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

235

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-022

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

234

1,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Ladomax HA-1850

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 150W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
Lượt xem:

34

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Daichipro DCP-U6500A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 160 W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
Lượt xem:

67

1,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa Daichi HA-5500

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Điều khiển: Nút bấm
Lượt xem:

84

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F62

 • Loại quạt:Không khí
 • Công suất:100W
 • Điều khiển:Nút xoay
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Lưu lượng khí:3700 m3/h
 • Thùng chứa nước:33 lít
Lượt xem:

37,012

2,039,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Makano MM101

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 81W
 • Điều khiển: Nút vặn
Lượt xem:

32

2,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Iruka I-81

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 180W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Lưu lượng khí: 2000m3/h
 • Thùng chứa nước: 30 lít
Lượt xem:

39,159

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Iruka I-82

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 80W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Hiển thị bằng đèn LED
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Báo mực nước: Có
Lượt xem:

38,362

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Makano MM102

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Điều khiển: Nút vặn
Lượt xem:

43

2,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-011

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

170

2,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-012

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

252

2,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Daikiosan DM101

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 130 W
 • Lưu lượng khí: 4.000 4.500 m3/h
Lượt xem:

87

2,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-061

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Bảng điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

154

2,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Daikiosan DM108

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 79 W
 • Lưu lượng khí: 4.000 4.500 m3/h
Lượt xem:

99

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 151 sản phẩm