QUẠT KHÔNG KHÍ

1,212,000 đ

Máy làm mát không khí Magic A-48

 • Loại quạt: Magic
 • Công suất: 95W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn và nút xoay
 • Điều khiển: Nút bấm
 • Báo mực nước: Có
1,285,000 đ

Quạt hơi nước Iruka I-85

 • Loại quạt: Phun sương
 • Công suất: 95W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn và nút xoay
 • Báo mực nước: Có
 • Lỗ thoát nước: Có
1,449,000 đ

Quạt điều hòa không khí Rapido Turbo 3000-M

 • Loại quạt: Quạt làm mát
 • Công suất: 40 W
 • Điều khiển: Nút nhấn
1,489,000 đ

Quạt điều hòa Midea AC100-U

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 50 W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Thùng chứa nước: 7 lít
 • Lượng nước tiêu thụ: Khoảng 1.5 l/h
1,561,000 đ

Máy làm mát không khí Iruka I-81

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 180W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Lưu lượng khí: 2000m3/h
 • Thùng chứa nước: 30 lít
1,749,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-022

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
1,769,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-021

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 w
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
1,779,000 đ

Quạt điều hòa Midea AC100-18BR

 • Loại quạt:Không khí
 • Công suất:t:50 W
 • Điều khiển:Remote, Cảm ứng
 • Lưu lượng khí:300 m³/h
 • Thùng chứa nước:4.8 lít
 • Diện tích làm mát:Từ 10 - 15 m²
1,894,000 đ

Máy làm mát không khí Iruka I-82

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 80W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Hiển thị bằng đèn LED
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Báo mực nước: Có
1,899,000 đ

Quạt điều hòa không khí Sunhouse SHD7713

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 100W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Thùng chứa nước: 30 lít
 • Diện tích làm mát: 20-30 m2
 • Tốc độ gió: 3 tốc độ
1,990,000 đ

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F62

 • Loại quạt:Không khí
 • Công suất:100W
 • Điều khiển:Nút xoay
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Lưu lượng khí:3700 m3/h
 • Thùng chứa nước:33 lít
2,299,000 đ

Quạt điều hòa Midea AC120-15F

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 60 W
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Thùng chứa nước: 15 lít
 • Diện tích làm mát: Từ 10 - 15 m²
 • Tốc độ gió: 3 tốc độ
2,319,000 đ

Máy làm mát không khí Makano MKA-04000A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 110 W
 • Lưu lượng khí: 4.000 M³/H
2,340,000 đ

Máy làm mát không khí Makano MKA-03500C

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 90 W
 • Lưu lượng khí:3.500 m³/h
2,340,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-061

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Bảng điều khiển: Điều khiển cơ
2,340,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-062

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
2,349,000 đ

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-011

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ

Máy làm mát không khí Magic A-48

 • Loại quạt: Magic
 • Công suất: 95W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn và nút xoay
 • Điều khiển: Nút bấm
 • Báo mực nước: Có
Lượt xem:

39,829

1,212,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt hơi nước Iruka I-85

 • Loại quạt: Phun sương
 • Công suất: 95W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn và nút xoay
 • Báo mực nước: Có
 • Lỗ thoát nước: Có
Lượt xem:

39,642

1,285,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa không khí Rapido Turbo 3000-M

 • Loại quạt: Quạt làm mát
 • Công suất: 40 W
 • Điều khiển: Nút nhấn
Lượt xem:

315

1,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa Midea AC100-U

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 50 W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Thùng chứa nước: 7 lít
 • Lượng nước tiêu thụ: Khoảng 1.5 l/h
Lượt xem:

38,485

1,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Iruka I-81

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 180W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Lưu lượng khí: 2000m3/h
 • Thùng chứa nước: 30 lít
Lượt xem:

39,079

1,561,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-022

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

80

1,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-021

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 86 w
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

71

1,769,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa Midea AC100-18BR

 • Loại quạt:Không khí
 • Công suất:t:50 W
 • Điều khiển:Remote, Cảm ứng
 • Lưu lượng khí:300 m³/h
 • Thùng chứa nước:4.8 lít
 • Diện tích làm mát:Từ 10 15 m²
Lượt xem:

36,754

1,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Iruka I-82

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 80W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Bảng điều khiển: Hiển thị bằng đèn LED
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Báo mực nước: Có
Lượt xem:

38,262

1,894,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa không khí Sunhouse SHD7713

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 100W
 • Điện nguồn: 220V / 50Hz
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Thùng chứa nước: 30 lít
 • Diện tích làm mát: 2030 m2
 • Tốc độ gió: 3 tốc độ
Lượt xem:

39,536

1,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F62

 • Loại quạt:Không khí
 • Công suất:100W
 • Điều khiển:Nút xoay
 • Chất liệu:Nhựa ABS
 • Lưu lượng khí:3700 m3/h
 • Thùng chứa nước:33 lít
Lượt xem:

36,845

1,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt điều hòa Midea AC120-15F

 • Loại quạt: Không khí
 • Công suất: 60 W
 • Điều khiển: Nút bấm + Remote
 • Thùng chứa nước: 15 lít
 • Diện tích làm mát: Từ 10 15 m²
 • Tốc độ gió: 3 tốc độ
Lượt xem:

39,008

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Makano MKA-04000A

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 110 W
 • Lưu lượng khí: 4.000 M³/H
Lượt xem:

30,208

2,319,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Makano MKA-03500C

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 90 W
 • Lưu lượng khí:3.500 m³/h
Lượt xem:

30,328

2,340,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-061

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Bảng điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

44

2,340,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-062

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

59

2,340,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy làm mát không khí Hòa Phát HPCF1-011

 • Loại quạt: Quạt làm mát không khí
 • Công suất: 165 W
 • Điều khiển: Điều khiển cơ
Lượt xem:

57

2,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 157 sản phẩm