QUẠT

923,000 đ

Quạt trần Panasonic F-60MZ2

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 70 W
 • Đường kính cánh quạt: 150 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 5 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
929,000 đ

Quạt trần Panasonic F-60MZ2-S

 • oại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 70 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 150 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 5 mức
938,000 đ

Quạt bàn Panasonic F-400CB

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 44 ~ 53.8 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
969,000 đ

Quạt bàn Panasonic F400CI

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 53.8W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
1,317,000 đ

Quạt treo tường Panasonic F-409UGO

 • - Quạt treo tường, 47.5 W
 • - Tốc độ gió: 3 mức
 • - Thương hiệu của Nhật Bản
1,317,000 đ

Quạt treo tường Panasonic F-409UB

 • - Quạt treo tường, 47.5 W
 • - Tốc độ gió: 3 mức
 • - Thương hiệu của Nhật Bản
1,644,000 đ

Quạt Panasonic F-409MB

 • - Quạt treo tường, 55 W
 • - Tốc độ gió: 3 mức
 • - Thương hiệu của Nhật Bản
 • - Hẹn giờ tắt, điều khiển từ xa
1,644,000 đ

Quạt treo tường Panasonic F-409MG

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 55 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
1,819,000 đ

Quạt trần Panasonic F-56MZG

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 140 cm
 • Số cánh quạt: 4 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
1,844,000 đ

Quạt treo tường Panasonic F-409QB

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 54.5W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 5 mức
1,849,000 đ

Quạt treo tường Panasonic F-409QGO

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 54.5W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
1,889,000 đ

Quạt đứng Panasonic F-407WGO

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 55 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Loại motor: Bạc đạn
2,049,000 đ

Quạt trần Panasonic F-56MPG

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 140 cm
 • Số cánh quạt: 4 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
2,049,000 đ

Quạt trần Panasonic F-56MPG-S

 • Qoại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
2,214,000 đ

Quạt trần Panasonic F-56XPG

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 140 cm
 • Số cánh quạt: 4 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
2,249,000 đ

Quạt đứng Panasonic F-308NH

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 59 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 30 cm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
2,279,000 đ

Quạt đứng Panasonic F-409KMR

 • Loại quạt: Quạt lửng
 • Công suất: 51 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
2,309,000 đ

Quạt đứng Panasonic F-409KB

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 51 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
2,318,000 đ

Quạt đứng Panasonic F-409KBE

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 51 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn

Quạt trần Panasonic F-60MZ2

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 70 W
 • Đường kính cánh quạt: 150 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 5 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

37,669

923,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt trần Panasonic F-60MZ2-S

 • oại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 70 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 150 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 5 mức
Lượt xem:

37,646

929,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Panasonic F-400CB

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 44 ~ 53.8 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
Lượt xem:

38,073

938,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Panasonic F400CI

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 53.8W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

37,654

969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt treo tường Panasonic F-409UGO

 • Quạt treo tường, 47.5 W
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Thương hiệu của Nhật Bản
Lượt xem:

39,348

1,317,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt treo tường Panasonic F-409UB

 • Quạt treo tường, 47.5 W
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Thương hiệu của Nhật Bản
Lượt xem:

38,811

1,317,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt Panasonic F-409MB

 • Quạt treo tường, 55 W
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Thương hiệu của Nhật Bản
 • Hẹn giờ tắt, điều khiển từ xa
Lượt xem:

39,000

1,644,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt treo tường Panasonic F-409MG

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 55 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

38,045

1,644,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt trần Panasonic F-56MZG

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 140 cm
 • Số cánh quạt: 4 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

37,724

1,819,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt treo tường Panasonic F-409QB

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 54.5W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 5 mức
Lượt xem:

37,691

1,844,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt treo tường Panasonic F-409QGO

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 54.5W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

37,717

1,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt đứng Panasonic F-407WGO

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 55 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Loại motor: Bạc đạn
Lượt xem:

37,994

1,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt trần Panasonic F-56MPG

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 140 cm
 • Số cánh quạt: 4 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

37,680

2,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt trần Panasonic F-56MPG-S

 • Qoại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
Lượt xem:

34,196

2,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt trần Panasonic F-56XPG

 • Loại quạt: Quạt trần
 • Công suất: 59W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 140 cm
 • Số cánh quạt: 4 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

37,753

2,214,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt đứng Panasonic F-308NH

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 59 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 30 cm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

38,285

2,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt đứng Panasonic F-409KMR

 • Loại quạt: Quạt lửng
 • Công suất: 51 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

37,767

2,279,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt đứng Panasonic F-409KB

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 51 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

37,898

2,309,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt đứng Panasonic F-409KBE

 • Loại quạt: Quạt đứng
 • Công suất: 51 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 40 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
Lượt xem:

37,919

2,318,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 30 sản phẩm