QUẠT SƯỞI

458,000 đ

Quạt sưởi halogen Sunhouse SHD7016

 • Loại quạt: Quạt sưởi đèn halogen
 • Công suất: 1200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 mức
549,000 đ

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-F08-A

 • Loại quạt: Quạt sưởi hồng ngoại
 • Công suất: 800 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
598,000 đ

Sưởi điện hồng ngoại Sunhouse SHD7022

 • Loại quạt: Quạt sưởi hồng ngoại
 • Công suất: 1200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 mức
749,000 đ

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-P15-C

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt
 • Công suất:1500 W
 • Phạm vi sưởi: 5 - 10 m2
759,000 đ

Quạt sưởi Sunhouse SHD7005

 • Loại quạt: Quạt sưởi đèn halogen
 • Công suất: 800 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
799,000 đ

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-F12-A

 • Loại quạt: Quạt sưởi hồng ngoại
 • Công suất: 1200 W
 • Phạm vi sưởi:
 • 5 - 10 m2
848,000 đ

Quạt sưởi halogen Sunhouse SHD7006

 • Loại quạt: Quạt sưởi đèn halogen
 • Công suất: 1000 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
1,390,000 đ

Quạt sưởi Midea MH-P20-BR

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt trở
 • Công suất: 2000 W
 • Phạm vi sưởi: 11 - 20 m²
1,589,000 đ

Quạt sưởi dầu Midea MH-023-11A

 • Loại quạt: Quạt sưởi dầu
 • Công suất: 2300 W
 • Phạm vi sưởi:21 - 30 m2
1,590,000 đ

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-P20-AR

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt
 • Công suất: 2000 W
 • Phạm vi sưởi:11 - 20 m2
2,190,000 đ

Máy sưởi Mica Goldsun Premium GPMH04M

 • Loại quạt: Quạt sưởi
 • Công suất: 2200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
2,390,000 đ

Máy sưởi Mica Goldsun Premium GPMH04E

 • Loại quạt: Quạt sưởi
 • Công suất: 2200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
2,539,000 đ

Quạt sưởi Sunhouse SHD7073

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt trở
 • Công suất: 2500W
 • Tiện ích:Chế độ ECO
2,889,000 đ

Quạt sưởi gốm Sunhouse SHD7075

 • Loại quạt: Quạt sưởi gốm
 • Công suất: 2000 W
 • Hẹn giờ: 12 tiếng

Quạt sưởi halogen Sunhouse SHD7016

 • Loại quạt: Quạt sưởi đèn halogen
 • Công suất: 1200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 mức
Lượt xem:

4,134

458,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-F08-A

 • Loại quạt: Quạt sưởi hồng ngoại
 • Công suất: 800 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
Lượt xem:

4,134

549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Sưởi điện hồng ngoại Sunhouse SHD7022

 • Loại quạt: Quạt sưởi hồng ngoại
 • Công suất: 1200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 mức
Lượt xem:

4,114

598,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-P15-C

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt
 • Công suất:1500 W
 • Phạm vi sưởi: 5 10 m2
Lượt xem:

4,222

749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi Sunhouse SHD7005

 • Loại quạt: Quạt sưởi đèn halogen
 • Công suất: 800 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
Lượt xem:

4,151

759,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-F12-A

 • Loại quạt: Quạt sưởi hồng ngoại
 • Công suất: 1200 W
 • Phạm vi sưởi:
 • 5 10 m2
Lượt xem:

4,133

799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi halogen Sunhouse SHD7006

 • Loại quạt: Quạt sưởi đèn halogen
 • Công suất: 1000 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
Lượt xem:

4,126

848,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi Midea MH-P20-BR

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt trở
 • Công suất: 2000 W
 • Phạm vi sưởi: 11 20 m²
Lượt xem:

2,107

1,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi dầu Midea MH-023-11A

 • Loại quạt: Quạt sưởi dầu
 • Công suất: 2300 W
 • Phạm vi sưởi:21 30 m2
Lượt xem:

4,167

1,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi nhiệt Midea MH-P20-AR

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt
 • Công suất: 2000 W
 • Phạm vi sưởi:11 20 m2
Lượt xem:

4,190

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sưởi Mica Goldsun Premium GPMH04M

 • Loại quạt: Quạt sưởi
 • Công suất: 2200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
Lượt xem:

4,123

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy sưởi Mica Goldsun Premium GPMH04E

 • Loại quạt: Quạt sưởi
 • Công suất: 2200 W
 • Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức
Lượt xem:

4,127

2,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi Sunhouse SHD7073

 • Loại quạt: Quạt sưởi nhiệt trở
 • Công suất: 2500W
 • Tiện ích:Chế độ ECO
Lượt xem:

4,109

2,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt sưởi gốm Sunhouse SHD7075

 • Loại quạt: Quạt sưởi gốm
 • Công suất: 2000 W
 • Hẹn giờ: 12 tiếng
Lượt xem:

4,107

2,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 14 sản phẩm