Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Giá bán
Tốc độ gió
165,000 đ - 1055 lượt xem
- Quạt bàn, 28 W
- Tốc độ gió: 2 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
167,000 đ - 1154 lượt xem
- Quạt hộp, 28 W
- Tốc độ gió: 2 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
170,000 đ - 128 lượt xem
Loại quạt: Quạt hộp
Công suất: 15 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 18 cm
Số cánh quạt: 5 cánh
Tốc độ gió: 2 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khi
210,000 đ - 146 lượt xem
Loại quạt: Quạt bàn
Công suất: 40W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 30 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiể
249,000 đ - 1285 lượt xem
- Quạt bàn, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
259,000 đ - 114 lượt xem
Loại quạt: Quạt bàn
Công suất: 47 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
259,000 đ - 109 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 47 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
269,000 đ - 1180 lượt xem
- Quạt lửng, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
- Điều chỉnh được chiều cao
269,000 đ - 103 lượt xem
Loại quạt: Quạt hộp
Công suất: 36 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 25 cm
Số cánh quạt: 6 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
279,000 đ - 85 lượt xem
Loại quạt: Quạt bàn
Công suất: 40 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 30 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiển: Nút nhấn
280,000 đ - 1054 lượt xem
- Quạt treo tường, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
285,000 đ - 1217 lượt xem
- Quạt hộp, 40 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
285,000 đ - 127 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 47 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
289,000 đ - 1147 lượt xem
- Quạt treo tường, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
295,000 đ - 91 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 45W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 5 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
298,000 đ - 1041 lượt xem
- Quạt lửng, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
- Điều chỉnh được chiều cao
310,000 đ - 133 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 65 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 39 cm
Số cánh quạt: 7 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiể
319,000 đ - 115 lượt xem
Loại quạt: Quạt lửng
Công suất: 65 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 39 cm
Số cánh quạt: 7 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiển: Nút xoay
329,000 đ - 1180 lượt xem
- Quạt lửng, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
- Điều chỉnh được chiều cao
335,000 đ - 134 lượt xem
Loại quạt: Quạt đứng
Công suất: 65 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 39 cm
Số cánh quạt: 7 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Tổng tiền :
ĐẶT MUA