Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Giá bán
Tốc độ gió
165,000 đ - 954 lượt xem
- Quạt bàn, 28 W
- Tốc độ gió: 2 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
167,000 đ - 1052 lượt xem
- Quạt hộp, 28 W
- Tốc độ gió: 2 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
170,000 đ - 48 lượt xem
Loại quạt: Quạt hộp
Công suất: 15 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 18 cm
Số cánh quạt: 5 cánh
Tốc độ gió: 2 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khi
210,000 đ - 47 lượt xem
Loại quạt: Quạt bàn
Công suất: 40W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 30 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiể
249,000 đ - 1164 lượt xem
- Quạt bàn, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
259,000 đ - 46 lượt xem
Loại quạt: Quạt bàn
Công suất: 47 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
259,000 đ - 39 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 47 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
269,000 đ - 1065 lượt xem
- Quạt lửng, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
- Điều chỉnh được chiều cao
269,000 đ - 28 lượt xem
Loại quạt: Quạt hộp
Công suất: 36 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 25 cm
Số cánh quạt: 6 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
279,000 đ - 26 lượt xem
Loại quạt: Quạt bàn
Công suất: 40 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 30 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiển: Nút nhấn
280,000 đ - 947 lượt xem
- Quạt treo tường, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
285,000 đ - 1104 lượt xem
- Quạt hộp, 40 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
285,000 đ - 42 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 47 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
289,000 đ - 1040 lượt xem
- Quạt treo tường, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
295,000 đ - 37 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 45W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 5 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
298,000 đ - 931 lượt xem
- Quạt lửng, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
- Điều chỉnh được chiều cao
310,000 đ - 58 lượt xem
Loại quạt: Quạt treo tường
Công suất: 65 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 39 cm
Số cánh quạt: 7 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiể
319,000 đ - 47 lượt xem
Loại quạt: Quạt lửng
Công suất: 65 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 39 cm
Số cánh quạt: 7 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiển: Nút xoay
329,000 đ - 1101 lượt xem
- Quạt lửng, 47 W
- Tốc độ gió: 3 mức
- Thương hiệu của Việt Nam
- Điều chỉnh được chiều cao
335,000 đ - 68 lượt xem
Loại quạt: Quạt đứng
Công suất: 65 W
Chức năng: Làm mát
Đường kính cánh quạt: 39 cm
Số cánh quạt: 7 cánh
Tốc độ gió: 3 mức
Chế độ gió: Gió thường
Tổng tiền :
ĐẶT MUA