QUẠT

119,000 đ

Quạt hộp Lifan HO-MI

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 14 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 100 mm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
119,000 đ

Quạt bàn Lifan B-106

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 18 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 1
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
149,000 đ

Quạt bàn Senko B102

 • - Quạt bàn, 28 W
 • - Tốc độ gió: 2 mức
 • - Thương hiệu của Việt Nam
149,000 đ

Quạt hộp Senko BD230

 • - Quạt hộp, 28 W
 • - Tốc độ gió: 2 mức
 • - Thương hiệu của Việt Nam
165,000 đ

Quạt hộp Lifan HV-666

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 15 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 18 cm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khi
169,000 đ

Quạt bàn Lifan B-109N

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 25W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 20 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
175,000 đ

Quạt hộp Lifan HO-888

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 15 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 180 mm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
197,000 đ

Quạt bàn Senko B113

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 40W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 30 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiể
202,000 đ

Quạt bàn Senko B303

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 40W
 • Đường kính cánh quạt: 29 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
204,000 đ

Quạt bàn Senko B1213

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:40 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:29 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
 • Tốc độ gió:3 mức
208,000 đ

Quạt bàn Senko B1210

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:40 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:29 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
219,000 đ

Quạt bàn Senko BX1282

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 40W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 29 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
222,000 đ

Quạt treo 1 dây Senko T1623

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 47 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 39 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Chế độ gió: Gió thường, Gió tự nhiên
232,000 đ

Quạt bàn Midea FT30-Y8BA

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 35 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 38 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
241,000 đ

Quạt hộp Senko BD860

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 55W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 25 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
241,000 đ

Quạt bàn Senko BX1212

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:40 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:29 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
244,000 đ

Quạt bàn Senko B1610

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:47 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:39 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
244,000 đ

Quạt bàn Lifan B-212

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 35W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 30 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
245,000 đ

Quạt hộp Lifan HV-138

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 36 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 25 cm
 • Số cánh quạt: 6 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
251,000 đ

Quạt bàn đảo Senko BD8860

 • - Quạt hộp, 40 W
 • - Tốc độ gió: 3 mức
 • - Thương hiệu của Việt Nam

Quạt hộp Lifan HO-MI

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 14 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 100 mm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
Lượt xem:

3,634

119,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Lifan B-106

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 18 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 1
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
Lượt xem:

3,739

119,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko B102

 • Quạt bàn, 28 W
 • Tốc độ gió: 2 mức
 • Thương hiệu của Việt Nam
Lượt xem:

5,257

149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt hộp Senko BD230

 • Quạt hộp, 28 W
 • Tốc độ gió: 2 mức
 • Thương hiệu của Việt Nam
Lượt xem:

5,401

149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt hộp Lifan HV-666

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 15 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 18 cm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khi
Lượt xem:

4,079

165,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Lifan B-109N

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 25W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 20 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

3,647

169,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt hộp Lifan HO-888

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 15 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 180 mm
 • Số cánh quạt: 5 cánh
 • Tốc độ gió: 2 mức
Lượt xem:

3,519

175,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko B113

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 40W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 30 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiể
Lượt xem:

4,185

197,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko B303

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 40W
 • Đường kính cánh quạt: 29 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

3,605

202,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko B1213

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:40 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:29 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
 • Tốc độ gió:3 mức
Lượt xem:

2,184

204,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko B1210

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:40 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:29 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
Lượt xem:

2,144

208,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko BX1282

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 40W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 29 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

3,582

219,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt treo 1 dây Senko T1623

 • Loại quạt: Quạt treo tường
 • Công suất: 47 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 39 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Chế độ gió: Gió thường, Gió tự nhiên
Lượt xem:

3,674

222,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Midea FT30-Y8BA

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 35 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 38 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
 • Bảng điều khiển: Nút nhấn
Lượt xem:

3,645

232,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt hộp Senko BD860

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 55W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 25 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

3,646

241,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko BX1212

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:40 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:29 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
Lượt xem:

2,128

241,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Senko B1610

 • Loại quạt:Quạt bàn
 • Công suất:47 W
 • Chức năng:Làm mát
 • Đường kính cánh quạt:39 cm
 • Số cánh quạt:3 cánh
Lượt xem:

2,136

244,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn Lifan B-212

 • Loại quạt: Quạt bàn
 • Công suất: 35W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 30 cm
 • Số cánh quạt: 3 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
Lượt xem:

3,531

244,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt hộp Lifan HV-138

 • Loại quạt: Quạt hộp
 • Công suất: 36 W
 • Chức năng: Làm mát
 • Đường kính cánh quạt: 25 cm
 • Số cánh quạt: 6 cánh
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Chế độ gió: Gió thường
Lượt xem:

3,886

245,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Quạt bàn đảo Senko BD8860

 • Quạt hộp, 40 W
 • Tốc độ gió: 3 mức
 • Thương hiệu của Việt Nam
Lượt xem:

5,315

251,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–12 trang của 235 sản phẩm