Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
376,000 đ - 1249 lượt xem
Loại siêu thuốc: Siêu sắc thuốc điện
Dung tích: 3.3 lít
Công suất: 450W
Chất liệu: Sứ tráng men
Tính năng: Dùng để sắc thuốc
Điều khiển: Nút nhấn
381,000 đ - 1215 lượt xem
Loại siêu thuốc: Siêu sắc thuốc điện
Dung tích: 3.3 lít
Công suất: 450 W
Chất liệu: Sứ tráng men
Chức năng: Chức năng nấu chậm
Tính năng: Dùng để sắc thuốc
429,000 đ - 28 lượt xem
Loại siêu thuốc:Siêu sắc thuốc điện
Dung tích:3.3 lít
Công suất:450 W
Chất liệu:Sứ tráng men
Chức năng:Đun nhanh - Đun chậm
445,000 đ - 25 lượt xem
oại siêu thuốc:Siêu sắc thuốc điện
Dung tích:3.3 lít
Công suất:450 W
Chất liệu:Sứ tráng men
Chức năng:Nấu nhanh và nấu chậm
464,000 đ - 25 lượt xem
469,000 đ - 25 lượt xem
Loại siêu thuốc:Siêu sắc thuốc điện
Dung tích:3.3 lít
Công suất:450W
Chất liệu:Sứ tráng men
Chức năng:Có 2 chức năng nấu nhanh, nấu chậm
469,000 đ - 25 lượt xem
Loại siêu thuốc:Siêu sắc thuốc điện
Dung tích:3.3 lít
Công suất:450 W
Chất liệu:Sứ tráng men
Chức năng:Có 2 chức năng nấu nhanh - chậm
471,000 đ - 24 lượt xem
499,000 đ - 27 lượt xem
Loại siêu thuốc:Siêu sắc thuốc điện
Dung tích:3.3 lít
Công suất:450 W
Chất liệu:Sứ tráng men
2,074,000 đ - 1231 lượt xem
Loại siêu thuốc: Siêu sắc thuốc
Dung tích: 3 lít
Công suất: 330W
Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt 3mm
Chức năng: Dùng để sắc thuốc
Tổng tiền :
ĐẶT MUA