THIẾT BỊ MASSAGE

1,449,000 đ

Thảm massage Đại Việt DVTM-00002

 • Loại sản phẩm: Thảm massage
 • Điện áp: 12V
 • Công suất: 36W
1,490,000 đ

Thảm massage Đại Việt DVTM-00001

 • Loại sản phẩm: Thảm massage
 • Điện áp: 220-240V
 • Công suất: 24W
1,589,000 đ

Máy massage cầm tay Poongsan MHP-025

 • Tần số 50 – 60 Hz
 • Động cơ DC
 • Công suất 25W
1,649,000 đ

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00001

 • Loại máy: Máy massage chân
 • Điện áp: 12V
 • Công suất: 24W
1,650,000 đ

Gối massage Poongsan MPP-020

 • Điện áp định mức 12V
 • Công suất 30W
 • Khối lượng 1,6kg
1,789,000 đ

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00002

 • Loại máy: Máy massage chân
 • Điện áp: 12V
 • Công suất: 24W đến 43W
2,190,000 đ

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00003

 • Loại may: Máy massage
 • Điện áp: 24V
 • Công suất: 36W
2,590,000 đ

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00005

 • Loại sản phẩm: Massage chân
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 5V
2,949,000 đ

Đệm massage Poongsan MUP-001

 • Điện nguồn 12V
 • Công suất 42W
 • Tần số 50Hz
4,289,000 đ

Máy massage chân Poongsan MFP-002

 • Điện nguồn 220V/240V
 • Tần số 50/60 Hz
 • Công suất 40W
5,690,000 đ

Máy massage chân Poongsan MFP-001

 • Tần số 50/60 Hz
 • Công suất 35W
 • Thời gian massage15 phút/bài

Thảm massage Đại Việt DVTM-00002

 • Loại sản phẩm: Thảm massage
 • Điện áp: 12V
 • Công suất: 36W
Lượt xem:

60

1,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Thảm massage Đại Việt DVTM-00001

 • Loại sản phẩm: Thảm massage
 • Điện áp: 220240V
 • Công suất: 24W
Lượt xem:

67

1,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage cầm tay Poongsan MHP-025

 • Tần số 50 – 60 Hz
 • Động cơ DC
 • Công suất 25W
Lượt xem:

433

1,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00001

 • Loại máy: Máy massage chân
 • Điện áp: 12V
 • Công suất: 24W
Lượt xem:

68

1,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Gối massage Poongsan MPP-020

 • Điện áp định mức 12V
 • Công suất 30W
 • Khối lượng 1,6kg
Lượt xem:

363

1,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00002

 • Loại máy: Máy massage chân
 • Điện áp: 12V
 • Công suất: 24W đến 43W
Lượt xem:

115

1,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00003

 • Loại may: Máy massage
 • Điện áp: 24V
 • Công suất: 36W
Lượt xem:

152

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage chân Đại Việt DVMC-00005

 • Loại sản phẩm: Massage chân
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 5V
Lượt xem:

120

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đệm massage Poongsan MUP-001

 • Điện nguồn 12V
 • Công suất 42W
 • Tần số 50Hz
Lượt xem:

410

2,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage chân Poongsan MFP-002

 • Điện nguồn 220V/240V
 • Tần số 50/60 Hz
 • Công suất 40W
Lượt xem:

350

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy massage chân Poongsan MFP-001

 • Tần số 50/60 Hz
 • Công suất 35W
 • Thời gian massage15 phút/bài
Lượt xem:

406

5,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 15 sản phẩm