TIVI

3,988,000 đ

Tivi LG 32 inch 32LM550BPTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Tần số quét: 50 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
4,349,000 đ

Smart Tivi LG 32 inch 32LM570BPTC

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 2 cổng
4,569,000 đ

Smart Tivi LG 32 inch 32LM630BPTB

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
4,789,000 đ

Smart Tivi LG 32 inch 32LK540BPTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
5,499,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5500PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Tần số quét: 50 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
6,089,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5700PTC

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
6,299,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LK5700PTA

 • Loại tivi: LED
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
6,499,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LK5400PTA

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
6,789,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LM6300PTB

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Tần số quét: 50 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
7,349,000 đ

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7300PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2
 • Hệ điều hành, giao diện: WebOS
7,449,000 đ

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7100PTA

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
 • Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2
7,549,000 đ

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
7,979,000 đ

Smart Tivi LG 49 inch 49LK5700PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
8,790,000 đ

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7100PTA

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:49 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:3 cổng
 • Cổng USB:2 cổng
8,849,000 đ

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7600PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
9,249,000 đ

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
9,899,000 đ

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7400PTA

 • ại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
10,179,000 đ

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2
 • Hệ điều hành, giao diện: WebOS
10,299,000 đ

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UM7600PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
10,890,000 đ

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UN7190PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K

Tivi LG 32 inch 32LM550BPTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Tần số quét: 50 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

2,736

3,988,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 32 inch 32LM570BPTC

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

2,807

4,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 32 inch 32LM630BPTB

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

2,469

4,569,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 32 inch 32LK540BPTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

5,623

4,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5500PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Tần số quét: 50 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

2,692

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5700PTC

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

2,515

6,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 43 inch 43LK5700PTA

 • Loại tivi: LED
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

5,350

6,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 43 inch 43LK5400PTA

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

5,338

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 43 inch 43LM6300PTB

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Tần số quét: 50 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Lượt xem:

2,480

6,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7300PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVBT2
 • Hệ điều hành, giao diện: WebOS
Lượt xem:

3,637

7,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7100PTA

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
 • Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVBT2
Lượt xem:

2,439

7,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
Lượt xem:

2,434

7,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 49 inch 49LK5700PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

4,489

7,979,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7100PTA

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:49 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:3 cổng
 • Cổng USB:2 cổng
Lượt xem:

2,414

8,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7600PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

2,413

8,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
Lượt xem:

2,362

9,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7400PTA

 • ại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
Lượt xem:

2,386

9,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVBT2
 • Hệ điều hành, giao diện: WebOS
Lượt xem:

3,700

10,179,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UM7600PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

2,415

10,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UN7190PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
Lượt xem:

2,033

10,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–5 trang của 88 sản phẩm