Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
4,890,000 đ - 3091 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 32 inch
Độ phân giải: HD 1366x768
Tần số quét: 100 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 3 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 1 cổng
5,490,000 đ - 206 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 32 inch
Độ phân giải: HD
Tần số quét: 50 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
5,690,000 đ - 153 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 32 inch
Độ phân giải: Full HD
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
Cổng HDMI: 2 cổng
5,790,000 đ - 1635 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 32 inch
Độ phân giải: Full HD
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
6,390,000 đ - 3065 lượt xem
Loại tivi: LED
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD 1920x1080
Tần số quét: 50 Hz
Kết nối internet: Không
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 1 cổng
6,390,000 đ - 95 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 32 inch
Độ phân giải: HD
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng USB: 1 cổng
6,589,000 đ - 2892 lượt xem
oại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD 1920x1080
Tần số quét: 100 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng USB: 1 cổng
7,290,000 đ - 2788 lượt xem
Loại tivi: LED
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD 1920x1080
Tần số quét: 100 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 1 cổng
7,590,000 đ - 2104 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD 1920x1080
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 2 cổng
7,749,000 đ - 208 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD
Tần số quét: 50 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
7,890,000 đ - 2742 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Ultra HD 4K 3
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 3 cổng
Cổng VGA: Không
8,089,000 đ - 2101 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 49 inch
Độ phân giải: Full HD 1920x1080
Tần số quét: 100 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 1 cổng
8,390,000 đ - 2803 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Ultra HD 4K 3840 x 2160
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng AV: Có cổng Composite
Cổng HDMI: 4 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 2 cổng
8,790,000 đ - 99 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng AV: Có cổng Composite
Cổng HDMI: 2 cổng
9,590,000 đ - 1181 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2
Hệ điều hành, giao diện: WebOS
9,649,000 đ - 2175 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 49 inch
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 3 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 2 cổng
9,690,000 đ - 108 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Full HD
Tần số quét: 50 Hz
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
10,490,000 đ - 123 lượt xem
oại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 3 cổng
Cổng USB: 2 cổng
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-T2
10,550,000 đ - 81 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 43 inch
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 3 cổng
Cổng USB: 2 cổng
10,590,000 đ - 2150 lượt xem
Loại tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 49 inch
Độ phân giải: Full HD 1920x1080
Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
Cổng HDMI: 2 cổng
Cổng VGA: Không
Cổng USB: 2 cổng
Tổng tiền :
ĐẶT MUA