TIVI

3,369,000 đ

Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

 • Loại tivi: LED
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Cổng AV: Có cổng Component
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
3,489,000 đ

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32N4300

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
4,849,000 đ

Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250D

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
4,899,000 đ

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:32 inch
 • Độ phân giải:HD
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:2 cổng
5,389,000 đ

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

 • oại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:32 inch
 • Độ phân giải:HD
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:2 cổng
6,399,000 đ

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 60 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 2 cổng
6,589,000 đ

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Full HD
 • Kết nối internet:Có
 • Cổng HDMI:2 cổng
 • Cổng USB:1 cổng
7,049,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7100

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
7,289,000 đ

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Full HD
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:Có
 • Cổng USB:Có
7,439,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7200

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
7,749,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Cổng HDMI:2 cổng
 • Cổng USB:1 cổng
 • Hệ điều hành, giao diện
7,889,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
7,990,000 đ

Màn hình Tivi LFD Samsung EB40D LH40EBDWLGW/XV

 • Loại tivi: LFD
 • Kích cỡ màn hình: 40 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Tần số quét: 60 Hz LED BLU
 • Kết nối internet: Không
 • Cổng HDMI: Có
 • Cổng VGA: Có
8,079,000 đ

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
8,199,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:3 cổng
 • Cổng USB:2 cổng
8,399,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7400

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
8,799,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8100

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
8,899,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
8,899,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
8,949,000 đ

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:50 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:2 cổng
 • Cổng USB:1 cổng
 • Hệ điều hành, giao diện

Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

 • Loại tivi: LED
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Cổng AV: Có cổng Component
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

8,319

3,369,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32N4300

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

8,576

3,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250D

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

8,393

4,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:32 inch
 • Độ phân giải:HD
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:2 cổng
Lượt xem:

4,454

4,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

 • oại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:32 inch
 • Độ phân giải:HD
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:2 cổng
Lượt xem:

4,510

5,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 60 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 2 cổng
Lượt xem:

6,746

6,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Full HD
 • Kết nối internet:Có
 • Cổng HDMI:2 cổng
 • Cổng USB:1 cổng
Lượt xem:

4,358

6,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7100

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
Lượt xem:

5,984

7,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Full HD
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:Có
 • Cổng USB:Có
Lượt xem:

4,340

7,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7200

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
Lượt xem:

5,877

7,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Cổng HDMI:2 cổng
 • Cổng USB:1 cổng
 • Hệ điều hành, giao diện
Lượt xem:

4,421

7,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
Lượt xem:

6,097

7,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Tivi LFD Samsung EB40D LH40EBDWLGW/XV

 • Loại tivi: LFD
 • Kích cỡ màn hình: 40 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Tần số quét: 60 Hz LED BLU
 • Kết nối internet: Không
 • Cổng HDMI: Có
 • Cổng VGA: Có
Lượt xem:

6,338

7,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
Lượt xem:

6,737

8,079,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:3 cổng
 • Cổng USB:2 cổng
Lượt xem:

4,423

8,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7400

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

5,964

8,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8100

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Hệ điều hành, giao diện:Tizen OS
Lượt xem:

4,226

8,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
Lượt xem:

5,791

8,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

5,866

8,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

 • Loại tivi:Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình:50 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:2 cổng
 • Cổng USB:1 cổng
 • Hệ điều hành, giao diện
Lượt xem:

4,301

8,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–5 trang của 90 sản phẩm