TIVI

4,889,000 đ

Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E

 • Loại Tivi:Tivi LED thường
 • Kích cỡ màn hình:32 inch
 • Độ phân giải:HD
 • Chỉ số hình ảnh:Đang cập nhật
 • Chỉ số chuyển động rõ nét: 100 Hz
 • Cổng AV:Không
5,649,000 đ

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
6,849,000 đ

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
8,449,000 đ

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
8,589,000 đ

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
8,649,000 đ

Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
9,199,000 đ

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
9,989,000 đ

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
10,349,000 đ

Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
10,599,000 đ

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
11,099,000 đ

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
11,399,000 đ

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
11,899,000 đ

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000H

 • Loại tivi:Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:4 cổng
11,949,000 đ

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
12,289,000 đ

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
12,899,000 đ

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
14,449,000 đ

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
14,699,000 đ

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

 • oại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
14,699,000 đ

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000H

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình:
 • 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
15,199,000 đ

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng

Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E

 • Loại Tivi:Tivi LED thường
 • Kích cỡ màn hình:32 inch
 • Độ phân giải:HD
 • Chỉ số hình ảnh:Đang cập nhật
 • Chỉ số chuyển động rõ nét: 100 Hz
 • Cổng AV:Không
Lượt xem:

6,674

4,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

4,125

5,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

4,205

6,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 2 cổng
Lượt xem:

3,921

8,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

3,812

8,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
Lượt xem:

3,899

8,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
Lượt xem:

4,224

9,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

3,678

9,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
Lượt xem:

3,823

10,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
Lượt xem:

2,120

10,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

3,949

11,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
Lượt xem:

4,143

11,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000H

 • Loại tivi:Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình:43 inch
 • Độ phân giải:Ultra HD 4K
 • Kết nối internet:Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI:4 cổng
Lượt xem:

2,271

11,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
Lượt xem:

3,723

11,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
Lượt xem:

3,732

12,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
Lượt xem:

2,119

12,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
Lượt xem:

4,491

14,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

 • oại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
Lượt xem:

2,120

14,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000H

 • Loại tivi: Android Tivi
 • Kích cỡ màn hình:
 • 49 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
Lượt xem:

2,158

14,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 3 cổng
Lượt xem:

3,617

15,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 54 sản phẩm