TỦ ĐÔNG

4,649,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,689,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,690,000 đ

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,690,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,719,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
4,819,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
4,979,000 đ

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
4,989,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
4,990,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
5,129,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,149,000 đ

Tủ đông LG 165 Lít GN-F304PS

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
5,190,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,359,000 đ

Tủ đông Aqua 203 lít AQF-C3001S

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 203 lít
5,390,000 đ

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299A1

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 220 lít
5,390,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,399,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,549,000 đ

Tủ đông LG 165 lít GN-F304WB

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
5,590,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599A1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 208 lít
5,599,000 đ

Tủ đông Aqua 211 lít AQF-C3102S

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 211 lít
5,699,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

32,375

4,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,151

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,230

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,165

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
Lượt xem:

110

4,719,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
Lượt xem:

96

4,819,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
Lượt xem:

32,373

4,979,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
Lượt xem:

32,350

4,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
Lượt xem:

32,297

4,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,390

5,129,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông LG 165 Lít GN-F304PS

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
Lượt xem:

32,441

5,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,330

5,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua 203 lít AQF-C3001S

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 203 lít
Lượt xem:

30,089

5,359,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,192

5,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299A1

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 220 lít
Lượt xem:

30,180

5,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,323

5,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông LG 165 lít GN-F304WB

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
Lượt xem:

32,213

5,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599A1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 208 lít
Lượt xem:

99

5,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua 211 lít AQF-C3102S

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 211 lít
Lượt xem:

30,234

5,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,107

5,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 174 sản phẩm