Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
Số cửa tủ
Loại gas sử dụng
Tiết kiệm điện
3,990,000 đ - 30 lượt xem
Loại tủ:1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ:1 cửa
Dung tích:145 lít
Công suất:110 W
Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,199,000 đ - 2753 lượt xem
Dung tích: 175 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,290,000 đ - 31 lượt xem
Loại tủ:1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ:1 cửa
Dung tích:145 lít
Công suất:110 W
Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,389,000 đ - 2753 lượt xem
Dung tích: 165 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,389,000 đ - 2720 lượt xem
Dung tích: 208 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,590,000 đ - 2575 lượt xem
Dung tích: 235 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,590,000 đ - 2667 lượt xem
Dung tích: 195 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ - 2498 lượt xem
Dung tích: 220 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ - 2467 lượt xem
Dung tích: 270 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,890,000 đ - 1385 lượt xem
Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
Số cửa tủ: 1 cửa
Dung tích: 249 lít
Công suất: 85 W
Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ -25°C
Nhiệt độ ngăn mát: Không
4,949,000 đ - 2539 lượt xem
Dung tích: 300 lít
Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
4,990,000 đ - 2544 lượt xem
Dung tích: 235 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,990,000 đ - 29 lượt xem
Loại tủ:1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ:2 cửa
Dung tích:175 lít
Công suất:87 W
Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
5,090,000 đ - 2511 lượt xem
Dung tích: 260 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
5,190,000 đ - 2682 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
5,190,000 đ - 2609 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 24 tháng
5,190,000 đ - 1996 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 116 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 12 tháng
5,250,000 đ - 2394 lượt xem
Dung tích: 350 lít
Tủ đông: 1 đống - 1 mát
Công suất: 120 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
5,290,000 đ - 2176 lượt xem
Dung tích: 305 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 180 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
5,290,000 đ - 1192 lượt xem
Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
Số cửa tủ: 1 cửa
Dung tích: 290 lít
Công suất: 90 W
Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ -25°C
Nhiệt độ ngăn mát: Không
Tổng tiền :
ĐẶT MUA