TỦ ĐÔNG

3,949,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1Đ

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
3,990,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1N

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,089,000 đ

Tủ đông Hòa Phát 107 Lít HPF AN6107

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,289,000 đ

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG168NC1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 90 Lít
4,389,000 đ

Tủ đông Funiki HPF AD6107

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,490,000 đ

Tủ đông Funiki HPF AD6107G

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,589,000 đ

Tủ đông Funiki HPF AD6107.T1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,589,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-336S1Đ1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 162 lít
4,689,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,749,000 đ

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
4,890,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
4,890,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,950,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
4,990,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
5,049,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1Đ

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

155

3,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1N

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

182

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát 107 Lít HPF AN6107

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

76

4,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG168NC1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 90 Lít
Lượt xem:

30,251

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Funiki HPF AD6107

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

74

4,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Funiki HPF AD6107G

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

101

4,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Funiki HPF AD6107.T1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

74

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát HCF-336S1Đ1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 162 lít
Lượt xem:

133

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,941

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

883

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
Lượt xem:

906

4,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

33,176

4,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
Lượt xem:

860

4,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,982

4,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

39,346

5,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–16 trang của 310 sản phẩm