TỦ ĐÔNG

3,699,000 đ

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
3,899,000 đ

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
4,019,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,199,000 đ

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,249,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
4,359,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,369,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
4,379,000 đ

Tủ đông Alaska BD-200

 • Dung tích: 200 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,499,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,539,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,589,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,699,000 đ

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18
 • Loại gas sử dụng : R600a
4,699,000 đ

Tủ đông Alaska BCD-3068N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,719,000 đ

Tủ đông Alaska BCD-3067N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,749,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,749,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,849,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300C

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,899,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,939,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299W3

 • Loại tủ: 1 đông - 1 mát
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 195 lít
4,939,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299A3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:175 lít
 • Công suất:87 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

6,327

3,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
Lượt xem:

2,096

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

2,079

4,019,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

6,269

4,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
Lượt xem:

2,078

4,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

9,067

4,359,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
Lượt xem:

2,069

4,369,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-200

 • Dung tích: 200 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

9,070

4,379,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

9,011

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

9,043

4,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

8,831

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BCD-3068N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,662

4,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18
 • Loại gas sử dụng : R600a
Lượt xem:

7,380

4,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BCD-3067N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,915

4,719,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

8,927

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,850

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300C

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,608

4,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

8,750

4,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299W3

 • Loại tủ: 1 đông 1 mát
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 195 lít
Lượt xem:

2,084

4,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299A3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:175 lít
 • Công suất:87 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

6,274

4,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 163 sản phẩm