Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá bán
Số cửa tủ
Loại gas sử dụng
Tiết kiệm điện
4,249,000 đ - 621 lượt xem
Dung tích: 175 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,290,000 đ - 701 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
4,449,000 đ - 696 lượt xem
Dung tích: 165 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,449,000 đ - 597 lượt xem
Dung tích: 208 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,449,000 đ - 647 lượt xem
Dung tích: 235 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,550,000 đ - 665 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 24 tháng
4,649,000 đ - 581 lượt xem
Dung tích: 195 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,700,000 đ - 701 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
4,780,000 đ - 620 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ đông: 1 ngăn đông - 1 ngăn mát
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
4,849,000 đ - 568 lượt xem
Dung tích: 220 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,849,000 đ - 554 lượt xem
Dung tích: 270 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,889,000 đ - 540 lượt xem
Dung tích: 208 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
Công suất: 145 - 160 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,899,000 đ - 560 lượt xem
Dung tích: 300 lít
Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
4,990,000 đ - 738 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 24 tháng
5,049,000 đ - 549 lượt xem
Dung tích: 260 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
5,099,000 đ - 576 lượt xem
Dung tích: 235 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
5,149,000 đ - 632 lượt xem
Dung tích: 220 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
5,150,000 đ - 659 lượt xem
Dung tích: 350 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 100 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
5,190,000 đ - 667 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
5,249,000 đ - 527 lượt xem
Dung tích: 350 lít
Tủ đông: 1 ngăn đông - 1mát
Công suất: 105W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
Tổng tiền :
ĐẶT MUA