TỦ ĐÔNG

3,789,000 đ

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
3,889,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1N

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
3,990,000 đ

Tủ đông Hòa Phát 107 Lít HPF AN6107

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,249,000 đ

Tủ đông Funiki HPF AD6107

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,289,000 đ

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG168NC1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 90 Lít
4,339,000 đ

Tủ đông Funiki HPF AD6107G

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,389,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,439,000 đ

Tủ đông Hoà Phát 162 lít HPF AN6162

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 162 lít
4,499,000 đ

Tủ đông Funiki HPF AD6107.T1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
4,589,000 đ

Tủ đông Sharp 251 lít FJ-C251V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 251 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
4,689,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,689,000 đ

Tủ đông Sharp 251 lít FJ-C251V-SL

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 251 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
4,690,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
4,750,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-3699A1

 • Dung tích: 270 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,789,000 đ

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,789,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

1,021

3,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1N

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

312

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát 107 Lít HPF AN6107

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

235

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Funiki HPF AD6107

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

281

4,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG168NC1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 90 Lít
Lượt xem:

30,598

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Funiki HPF AD6107G

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

207

4,339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

31,046

4,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hoà Phát 162 lít HPF AN6162

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 162 lít
Lượt xem:

144

4,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Funiki HPF AD6107.T1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

194

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sharp 251 lít FJ-C251V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 251 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

329

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

33,287

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sharp 251 lít FJ-C251V-SL

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 251 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

532

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
Lượt xem:

1,011

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-3699A1

 • Dung tích: 270 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,065

4,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

31,251

4,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

31,085

4,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–17 trang của 330 sản phẩm