TỦ ĐÔNG

Liên hệ hotline

Tủ đông Sanaky VH-2299A3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:175 lít
 • Công suất:87 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
Liên hệ hotline

Tủ đông Sanaky VH-5699HY3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:410 lít
 • Công suất:146.3 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
 • Loại gas sử dụng :R600a
Liên hệ hotline

Tủ đông Sanaky VH-6699HY3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:530 lít
 • Công suất:160.6 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
Liên hệ hotline

Tủ đông Sanaky VH-8699HY3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:761 lít
 • Công suất:180.6 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
 • Loại gas sử dụ
Liên hệ hotline

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
Liên hệ hotline

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
Liên hệ hotline

Tủ đông Aqua AQF-335EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:300 lít
 • Công suất:130 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,149,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,199,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,489,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,490,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,689,000 đ

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18
 • Loại gas sử dụng : R600a
4,690,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,749,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2899W1

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-3699A1

 • Dung tích: 270 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,839,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-3699W1

 • Dung tích: 260 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,949,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,949,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,089,000 đ

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-5100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 305 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
 • Loại gas sử dụng : R600a

Tủ đông Sanaky VH-2299A3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:175 lít
 • Công suất:87 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

2,160

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-5699HY3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:410 lít
 • Công suất:146.3 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
 • Loại gas sử dụng :R600a
Lượt xem:

2,075

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-6699HY3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:530 lít
 • Công suất:160.6 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

2,083

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-8699HY3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:761 lít
 • Công suất:180.6 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
 • Loại gas sử dụ
Lượt xem:

2,072

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

2,197

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

2,151

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua AQF-335EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:300 lít
 • Công suất:130 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

2,101

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,875

4,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,923

4,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,905

4,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,870

4,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18
 • Loại gas sử dụng : R600a
Lượt xem:

3,278

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,802

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,704

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2899W1

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,889

4,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-3699A1

 • Dung tích: 270 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,411

4,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-3699W1

 • Dung tích: 260 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,489

4,839,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

4,695

4,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

4,631

4,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-5100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 305 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
 • Loại gas sử dụng : R600a
Lượt xem:

3,375

5,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 116 sản phẩm