TỦ ĐÔNG

3,699,000 đ

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
3,749,000 đ

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
4,019,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,249,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
4,249,000 đ

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,289,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,359,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,369,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
4,449,000 đ

Tủ đông Alaska BD-200

 • Dung tích: 200 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,539,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,589,000 đ

Tủ đông Alaska FCA-2600N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,589,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,589,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,650,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,699,000 đ

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18
 • Loại gas sử dụng : R600a
4,719,000 đ

Tủ đông Alaska BCD-3067N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,749,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,750,000 đ

Tủ đông Alaska BCD-3068N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,790,000 đ

Tủ đông Kangaroo 140 lít KG265NC1

 • Loại tủ:Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 140 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
4,849,000 đ

Tủ đông Toshiba CR-A249V

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 249 lít
 • Công suất: 85 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ -25°C
 • Nhiệt độ ngăn mát: Không

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

4,263

3,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
Lượt xem:

21

3,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

14

4,019,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
Lượt xem:

13

4,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

4,204

4,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,944

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,992

4,359,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
Lượt xem:

15

4,369,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-200

 • Dung tích: 200 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

6,993

4,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,969

4,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska FCA-2600N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

6,542

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • Dung tích: 235 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,763

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

6,790

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,701

4,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18
 • Loại gas sử dụng : R600a
Lượt xem:

5,330

4,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BCD-3067N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

6,852

4,719,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,866

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BCD-3068N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

6,599

4,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Kangaroo 140 lít KG265NC1

 • Loại tủ:Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 140 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

25

4,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Toshiba CR-A249V

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 249 lít
 • Công suất: 85 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ 25°C
 • Nhiệt độ ngăn mát: Không
Lượt xem:

5,572

4,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 164 sản phẩm