TỦ ĐÔNG

4,399,000 đ

Tủ đông LG 165 Lít GN-F304PS

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
4,549,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,689,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,690,000 đ

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,690,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,749,000 đ

Tủ đông LG 165 lít GN-F304WB

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
4,779,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
4,879,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
4,929,000 đ

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
4,949,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
4,949,000 đ

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
4,990,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
5,028,000 đ

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299A1

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 220 lít
5,190,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,359,000 đ

Tủ đông Aqua 203 lít AQF-C3001S

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 203 lít
5,389,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,390,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,449,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,549,000 đ

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299W1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích 220 lít

Tủ đông LG 165 Lít GN-F304PS

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
Lượt xem:

33,090

4,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

33,065

4,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,815

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,916

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,831

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông LG 165 lít GN-F304WB

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 165 lít
Lượt xem:

32,864

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
Lượt xem:

758

4,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
Lượt xem:

732

4,879,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
Lượt xem:

33,009

4,929,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

681

4,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
Lượt xem:

33,063

4,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
Lượt xem:

32,988

4,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299A1

 • Loại tủ:Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 220 lít
Lượt xem:

30,874

5,028,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

40,028

5,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua 203 lít AQF-C3001S

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 203 lít
Lượt xem:

30,763

5,359,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

40,029

5,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • Dung tích: 195 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,871

5,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

40,121

5,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299W1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích 220 lít
Lượt xem:

30,199

5,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 178 sản phẩm