Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
Số cửa tủ
Loại gas sử dụng
Tiết kiệm điện
3,990,000 đ - 91 lượt xem
Loại tủ:1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ:1 cửa
Dung tích:145 lít
Công suất:110 W
Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,149,000 đ - 2643 lượt xem
Dung tích: 235 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,199,000 đ - 2812 lượt xem
Dung tích: 175 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,290,000 đ - 78 lượt xem
Loại tủ:1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ:1 cửa
Dung tích:145 lít
Công suất:110 W
Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,389,000 đ - 2809 lượt xem
Dung tích: 165 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,389,000 đ - 2770 lượt xem
Dung tích: 208 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,590,000 đ - 2624 lượt xem
Dung tích: 235 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,590,000 đ - 2714 lượt xem
Dung tích: 195 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,689,000 đ - 1188 lượt xem
Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ: 2 cửa
Dung tích: 270 lít
Công suất: 80.9 W
Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18
Loại gas sử dụng : R600a
4,790,000 đ - 2548 lượt xem
Dung tích: 220 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ - 2513 lượt xem
Dung tích: 270 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ - 2755 lượt xem
Dung tích: 220 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 120 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,790,000 đ - 2303 lượt xem
Dung tích: 270 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,839,000 đ - 2321 lượt xem
Dung tích: 260 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
4,890,000 đ - 1459 lượt xem
Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
Số cửa tủ: 1 cửa
Dung tích: 249 lít
Công suất: 85 W
Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ -25°C
Nhiệt độ ngăn mát: Không
4,949,000 đ - 2584 lượt xem
Dung tích: 300 lít
Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
Công suất: 90 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 24 tháng
4,990,000 đ - 70 lượt xem
Loại tủ:1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ:2 cửa
Dung tích:175 lít
Công suất:87 W
Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
5,089,000 đ - 1280 lượt xem
Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ: 2 cửa
Dung tích: 305 lít
Công suất: 80.9 W
Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
Loại gas sử dụng : R600a
5,090,000 đ - 2561 lượt xem
Dung tích: 260 lít
Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
5,149,000 đ - 2503 lượt xem
Dung tích: 305 lít
Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
Công suất: 180 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
Tổng tiền :
ĐẶT MUA