TỦ ĐÔNG

3,699,000 đ

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
3,899,000 đ

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
4,199,000 đ

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,299,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,379,000 đ

Tủ đông Alaska BD-200

 • Dung tích: 200 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,499,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,639,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
4,679,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,699,000 đ

Tủ đông Alaska BCD-3068N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,699,000 đ

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18
 • Loại gas sử dụng : R600a
4,739,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
4,749,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,829,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,849,000 đ

Tủ đông Alaska BD-300C

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
4,899,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
4,939,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299W3

 • Loại tủ: 1 đông - 1 mát
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 195 lít
4,939,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299A3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:175 lít
 • Công suất:87 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ -18ºC
4,989,000 đ

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-5100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 305 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
 • Loại gas sử dụng : R600a
4,998,000 đ

Tủ đông Toshiba CR-A249V

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 249 lít
 • Công suất: 85 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ -25°C
 • Nhiệt độ ngăn mát: Không
4,999,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599A2K

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 208 lít

Tủ đông Aqua AQF-155EGD

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

6,382

3,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
Lượt xem:

2,162

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Aqua AQF-FG155ED

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:1 cửa
 • Dung tích:145 lít
 • Công suất:110 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

6,314

4,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

2,141

4,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-200

 • Dung tích: 200 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

9,133

4,379,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • Dung tích: 208 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

9,058

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
Lượt xem:

2,128

4,639,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

9,125

4,679,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BCD-3068N

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,711

4,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-4100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 270 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18
 • Loại gas sử dụng : R600a
Lượt xem:

7,415

4,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
Lượt xem:

2,107

4,739,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn đông suốt
 • Công suất: 90 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,904

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225W2

 • Dung tích: 165 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

9,131

4,829,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-300C

 • Dung tích: 300 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 1 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
Lượt xem:

8,657

4,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • Dung tích: 220 lít
 • Tủ đông: 2 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

8,807

4,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299W3

 • Loại tủ: 1 đông 1 mát
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 195 lít
Lượt xem:

2,135

4,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299A3

 • Loại tủ:1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ:2 cửa
 • Dung tích:175 lít
 • Công suất:87 W
 • Nhiệt độ ngăn đông:≤ 18ºC
Lượt xem:

6,319

4,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Asanzo 1 ngăn đông AS-5100R1

 • Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 305 lít
 • Công suất: 80.9 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
 • Loại gas sử dụng : R600a
Lượt xem:

7,511

4,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Toshiba CR-A249V

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 249 lít
 • Công suất: 85 W
 • Nhiệt độ ngăn đông: 10°C ~ 25°C
 • Nhiệt độ ngăn mát: Không
Lượt xem:

7,662

4,998,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599A2K

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 208 lít
Lượt xem:

2,084

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 163 sản phẩm