TỦ ĐÔNG

3,649,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1N

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
3,949,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1Đ

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,589,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
4,589,000 đ

Tủ đông Hòa Phát HCF-336S1Đ1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 162 lít
4,609,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
4,689,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,789,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
4,899,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
4,929,000 đ

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
4,950,000 đ

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
4,950,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
5,049,000 đ

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18ºC
5,079,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông - 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
5,189,000 đ

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn - 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
5,229,000 đ

Tủ đông Darling DMF-2799AX-1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 230 lít

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1N

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 107 lít
Lượt xem:

91

3,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát HCF-106S1Đ

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

63

3,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 100 lít
Lượt xem:

33,112

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Hòa Phát HCF-336S1Đ1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 162 lít
Lượt xem:

58

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 175 lít
Lượt xem:

805

4,609,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,864

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-255HY2

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 208 lít
Lượt xem:

773

4,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa t : 1 cửa
 • Dung tích: 180 lít
Lượt xem:

33,123

4,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Alaska BD-150

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 103 lít
Lượt xem:

33,064

4,929,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,977

4,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Số cửa tủ: 1 cửa
 • Dung tích: 150 lít
Lượt xem:

30,883

4,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sharp 200 lít FJ-C200V-WH

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 200 lít
 • Nhiệt độ ngăn đông: ≤ 18ºC
Lượt xem:

774

5,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

 • Loại tủ: Tủ đông 1 cánh
 • Dung tích: 208 lít
 • Công suất: 127 W
Lượt xem:

33,031

5,079,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • Dung tích: 175 lít
 • Tủ đông: 1 ngăn 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

40,182

5,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ đông Darling DMF-2799AX-1

 • Loại tủ: Tủ đông
 • Số cửa tủ: 2 cửa
 • Dung tích: 230 lít
Lượt xem:

42

5,229,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–16 trang của 306 sản phẩm