Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Giá bán
Inverter tiết kiệm điện
8,689,000 đ - 492 lượt xem
8,689,000 đ - 268 lượt xem
Dung tích tổng: 275 lít
Số người sử dụng: 6 - 7 người
Dung tích ngăn đá: 92 lít
Dung tích ngăn lạnh: 183 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
10,490,000 đ - 208 lượt xem
Dung tích tổng: 330 lít
Số người sử dụng: 6 - 7 người
Dung tích ngăn đá: 115 lít
Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
10,550,000 đ - 87 lượt xem
Dung tích tổng: 339 lít
Số người sử dụng: 3 -5 người
Dung tích ngăn đá: 101 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
11,590,000 đ - 317 lượt xem
Dung tích tổng: 450 lít
Số người sử dụng: Trên 7 người
Dung tích ngăn đá: 117 lít
Dung tích ngăn lạnh: 333 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Titanium
11,590,000 đ - 91 lượt xem
Dung tích tổng: 339 lít
Số người sử dụng: 4 -5 người
Dung tích ngăn đá: 101 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
11,590,000 đ - 103 lượt xem
Dung tích tổng: 339 lít
Số người sử dụng: 4 - 5 người
Dung tích ngăn đá: 101 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
11,990,000 đ - 133 lượt xem
Dung tích tổng: 366 lít
Dung tích sử dụng: 101 lít
Số người sử dụng: Trên 5 người
Công nghệ tiết kiệm điện: Chế độ Eco tiết kiệm điện
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
11,990,000 đ - 135 lượt xem
Dung tích tổng: 366 lít
Số người sử dụng: Trên 5 người
Dung tích ngăn đá: 101 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
12,030,000 đ - 527 lượt xem
Dung tích sử dụng: 330 lít
Số người sử dụng: 6 - 7 người
Dung tích ngăn đá: 115 lít
Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
Inverter tiết kiệm điện: Có
Làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano
12,590,000 đ - 127 lượt xem
Dung tích tổng: 406 lít
Số người sử dụng: Trên 5 người
Dung tích ngăn đá: 109 lít
Dung tích ngăn lạnh: 297 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
12,590,000 đ - 222 lượt xem
12,590,000 đ - 76 lượt xem
13,589,000 đ - 464 lượt xem
Dung tích sử dụng: 315 lít
Số người sử dụng: 6 - 7 người
Dung tích ngăn đá: 63 lít
Dung tích ngăn lạnh: 252 lít
Inverter tiết kiệm điện: Có
Làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano
Kiểu tủ: Ngăn đá dưới
13,889,000 đ - 310 lượt xem
14,490,000 đ - 92 lượt xem
Dung tích tổng: 406 lít
Số người sử dụng: Trên 5 người
Dung tích ngăn đá: 109 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
14,990,000 đ - 602 lượt xem
Dung tích sử dụng: 330 lít
Dung tích ngăn đá: 115 lít
Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
Inverter tiết kiệm điện: Có
Công nghệ tiết kiệm điện: ECO
Làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano
15,539,000 đ - 310 lượt xem
Dung tích tổng: 510 lít
Số người sử dụng: Trên 7 người
Dung tích ngăn đá: 145 lít
Dung tích ngăn lạnh: 365 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: ECO
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
15,590,000 đ - 362 lượt xem
Dung tích tổng: 415 lít
Số người sử dụng: Trên 7 người
Dung tích ngăn đá: 107 lít
Dung tích ngăn lạnh: 308 lít
Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến nhiệt ECO
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh quạt kép
15,889,000 đ - 497 lượt xem
Dung tích sử dụng: 375 lít
Số người sử dụng: Trên 7 người
Dung tích ngăn đá: 75 lít
Dung tích ngăn lạnh: 300 lít
Inverter tiết kiệm điện: Có
Làm lạnh: Làm lạnh kép
Kháng khuẩn, khử mùi: Nano
Tổng tiền :
ĐẶT MUA