TỦ LẠNH

4,779,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PPVN

 • Dung tích sử dụng:
 • 167 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
5,089,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 -3 người
 • Dung tích ngăn đông : 53 lít
5,389,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL26AVPVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:159 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
5,989,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PKV1

 • Dung tích sử dụng: 234 lít
 • Số người sử dụng: 3 -5 người
 • Dung tích ngăn đá: 75 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 159 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.81 kW/ngày
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Econavi
5,999,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
6,049,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PAVN

 • Dung tích sử dụng:167 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đông :53 lít
6,279,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PKVN

 • Dung tích sử dụng:167 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
6,639,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PPVN

 • Dung tích sử dụng 234 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
6,698,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PKVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
6,849,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PAVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
7,569,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PSVN

 • Dung tích tổng: 268 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 186 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
8,289,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN

 • Dung tích tổng: 268 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 168 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
8,749,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PKVN

 • Dung tích tổng: 306 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 224 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.19 kW/ngày
8,969,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 288 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.06 kW/ngày
9,189,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

 • Dung tích tổng:366 lít
 • Số người sử dụng:3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá:98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:268 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh:Panorama
9,389,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

 • Dung tích tổng: 255 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 170 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
9,849,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GKVN

 • ung tích tổng: 306 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 224 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.19 kW/ngày
9,889,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 288 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.06 kW/ngày
10,449,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PSVN

 • Dung tích tổng: 366 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 268 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.09 kW/ngày
10,849,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN

 • Dung tích sử dụng: 290 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 205 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Econavi

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PPVN

 • Dung tích sử dụng:
 • 167 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
Lượt xem:

6,433

4,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đông : 53 lít
Lượt xem:

6,327

5,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL26AVPVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:159 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,598

5,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PKV1

 • Dung tích sử dụng: 234 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 75 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 159 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.81 kW/ngày
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Econavi
Lượt xem:

8,062

5,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 3
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
Lượt xem:

6,356

5,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PAVN

 • Dung tích sử dụng:167 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đông :53 lít
Lượt xem:

6,310

6,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PKVN

 • Dung tích sử dụng:167 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
Lượt xem:

6,425

6,279,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PPVN

 • Dung tích sử dụng 234 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
Lượt xem:

6,446

6,639,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PKVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
Lượt xem:

6,417

6,698,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PAVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
Lượt xem:

6,530

6,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PSVN

 • Dung tích tổng: 268 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 186 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
Lượt xem:

7,794

7,569,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN

 • Dung tích tổng: 268 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 168 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
Lượt xem:

8,172

8,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PKVN

 • Dung tích tổng: 306 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 224 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.19 kW/ngày
Lượt xem:

7,748

8,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 288 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.06 kW/ngày
Lượt xem:

8,454

8,969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

 • Dung tích tổng:366 lít
 • Số người sử dụng:3 4 người
 • Dung tích ngăn đá:98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:268 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh:Panorama
Lượt xem:

6,532

9,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

 • Dung tích tổng: 255 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 170 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
Lượt xem:

6,479

9,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GKVN

 • ung tích tổng: 306 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 224 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.19 kW/ngày
Lượt xem:

7,702

9,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 288 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.06 kW/ngày
Lượt xem:

8,210

9,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PSVN

 • Dung tích tổng: 366 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 268 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.09 kW/ngày
Lượt xem:

8,239

10,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN

 • Dung tích sử dụng: 290 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 205 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Econavi
Lượt xem:

6,719

10,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 63 sản phẩm