TỦ LẠNH

5,539,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PPVN

 • Dung tích sử dụng:
 • 167 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
5,729,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 -3 người
 • Dung tích ngăn đông : 53 lít
6,088,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL26AVPVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:159 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
6,279,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PKVN

 • Dung tích sử dụng:167 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
6,499,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
6,579,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

 • Dung tích tổng:260 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
6,639,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PPVN

 • Dung tích sử dụng 234 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
6,989,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PKVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
7,549,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

 • Dung tích tổng: 260 lít
 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
7,889,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN

 • Dung tích tổng: 268 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 168 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
7,990,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPAV

 • Dung tích tổng: 260 lít
 • Dung tích sử dụng: 234 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
8,749,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PKVN

 • Dung tích tổng: 306 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 224 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.19 kW/ngày
9,099,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

 • Dung tích tổng: 255 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 170 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
9,490,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301BPKV

 • Dung tích tổng: 300 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 268 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
9,699,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

 • Dung tích tổng: 300 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 268 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
9,889,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 288 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.06 kW/ngày
10,789,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

 • Dung tích tổng: 340 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 306 lít
 • Số người sử dụng 3 - 4 người
10,849,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN

 • Dung tích sử dụng: 290 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 205 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Econavi
10,990,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV

 • Dung tích tổng: 340 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 306 lít
 • Số người sử dụng:
 • 3 - 4 người
11,289,000 đ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WSVN

 • Dung tích sử dụng:290 lít
 • Số người sử dụng:3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá:85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:205 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PPVN

 • Dung tích sử dụng:
 • 167 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
Lượt xem:

36,578

5,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đông : 53 lít
Lượt xem:

36,490

5,729,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL26AVPVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:159 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,713

6,088,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PKVN

 • Dung tích sử dụng:167 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
Lượt xem:

36,548

6,279,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

 • Dung tích sử dụng: 188 lít
 • Số người sử dụng: 2 3
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
Lượt xem:

36,502

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

 • Dung tích tổng:260 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
Lượt xem:

30,104

6,579,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PPVN

 • Dung tích sử dụng 234 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
Lượt xem:

36,546

6,639,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL263PKVN

 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:75 lít
Lượt xem:

36,537

6,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

 • Dung tích tổng: 260 lít
 • Dung tích sử dụng:234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
Lượt xem:

30,079

7,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN

 • Dung tích tổng: 268 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 168 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
Lượt xem:

38,260

7,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPAV

 • Dung tích tổng: 260 lít
 • Dung tích sử dụng: 234 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
Lượt xem:

30,069

7,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PKVN

 • Dung tích tổng: 306 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 82 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 224 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.19 kW/ngày
Lượt xem:

37,844

8,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

 • Dung tích tổng: 255 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 170 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.9 kW/ngày
Lượt xem:

36,579

9,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301BPKV

 • Dung tích tổng: 300 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 268 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
Lượt xem:

30,071

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

 • Dung tích tổng: 300 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 268 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
Lượt xem:

30,050

9,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 98 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 288 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 1.06 kW/ngày
Lượt xem:

38,302

9,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

 • Dung tích tổng: 340 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 306 lít
 • Số người sử dụng 3 4 người
Lượt xem:

30,052

10,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN

 • Dung tích sử dụng: 290 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 205 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Econavi
Lượt xem:

36,809

10,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV

 • Dung tích tổng: 340 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 306 lít
 • Số người sử dụng:
 • 3 4 người
Lượt xem:

30,055

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WSVN

 • Dung tích sử dụng:290 lít
 • Số người sử dụng:3 4 người
 • Dung tích ngăn đá:85 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:205 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,488

11,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 59 sản phẩm