TỦ LẠNH

4,999,000 đ

Tủ lạnh Samsung 208 lít RT19M300BGS/SV

 • Dung tích tổng: 216 lít
 • Dung tích sử dụng: 208 lít
 • Số người sử dụng: 4 -5 người\
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 150 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
5,339,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

 • Dung tích sử dụng:208 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:155 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
6,019,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
6,189,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
7,149,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:256 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:203 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
7,349,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 Lít RT29K503JB1/SV

 • Dung tích tổng: 305 lít
 • Dung tích sử dụng: 302 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
7,699,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 280 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
8,049,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU/SV

 • Dung tích sử dụng: 299 lít
 • Số người sử dụng:
 • 4 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá:
 • 72 lít
8,049,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 Lít RT32K503JB1/SV

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Dung tích sử dụng: 322 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
8,549,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BY/SV

 • Dung tích sử dụng:280 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
8,699,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BY/SV

 • Dung tích sử dụng:300 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:228 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh:(Twin Cooling Plus™
9,049,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932S8/SV

 • Dung tích tổng: 319 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.92 kW/ngày
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Xó
 • Công nghệ làm lạnh: Twin Cooling
9,049,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV

 • Dung tích sử dụng:276 lít
 • Số người sử dụng:3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:184 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
9,099,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV

 • Dung tích sử dụng:
 • 285 lít
 • Số người sử dụng:
 • 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:
 • 92 lít
10,599,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 310 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 218 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
10,899,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV

 • Dung tích sử dụng:307 lít
 • Số người sử dụng:3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
10,949,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170S8/SV

 • Dung tích tổng: 307 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
11,319,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT32K5932BU/SV

 • Dung tích sử dụng:319 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:247 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter

Tủ lạnh Samsung 208 lít RT19M300BGS/SV

 • Dung tích tổng: 216 lít
 • Dung tích sử dụng: 208 lít
 • Số người sử dụng: 4 5 người\
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 150 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

41,034

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

 • Dung tích sử dụng:208 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:155 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,990

5,339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,558

6,019,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,675

6,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:256 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:203 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,596

7,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 Lít RT29K503JB1/SV

 • Dung tích tổng: 305 lít
 • Dung tích sử dụng: 302 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
Lượt xem:

54

7,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 280 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
Lượt xem:

38,710

7,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 Lít RT32K503JB1/SV

 • Dung tích tổng: 326 lít
 • Dung tích sử dụng: 322 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
Lượt xem:

40

8,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU/SV

 • Dung tích sử dụng: 299 lít
 • Số người sử dụng:
 • 4 5 người
 • Dung tích ngăn đá:
 • 72 lít
Lượt xem:

98

8,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BY/SV

 • Dung tích sử dụng:280 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

37,239

8,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BY/SV

 • Dung tích sử dụng:300 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:228 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh:(Twin Cooling Plus™
Lượt xem:

37,596

8,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV

 • Dung tích sử dụng:276 lít
 • Số người sử dụng:3 4 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:184 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

37,377

9,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932S8/SV

 • Dung tích tổng: 319 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.92 kW/ngày
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Xó
 • Công nghệ làm lạnh: Twin Cooling
Lượt xem:

39,575

9,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV

 • Dung tích sử dụng:
 • 285 lít
 • Số người sử dụng:
 • 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:
 • 92 lít
Lượt xem:

93

9,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 310 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 218 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
Lượt xem:

38,402

10,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV

 • Dung tích sử dụng:307 lít
 • Số người sử dụng:3 4 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,569

10,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170S8/SV

 • Dung tích tổng: 307 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

38,612

10,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT32K5932BU/SV

 • Dung tích sử dụng:319 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:247 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

36,506

11,319,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 49 sản phẩm