TỦ LẠNH

4,189,000 đ

Tủ lạnh Samsung 208 lít RT19M300BGS/SV

 • Dung tích tổng: 216 lít
 • Dung tích sử dụng: 208 lít
 • Số người sử dụng: 4 -5 người\
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 150 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
5,389,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 203 lít RT20HAR8DDX/SV

 • Dung tích tổng: 203 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 150 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh: Gián tiếp
 • Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Ag+
5,389,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

 • Dung tích sử dụng:208 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:155 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
5,589,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
5,789,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:256 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:203 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
7,349,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532DX/SV

 • Dung tích sử dụng: 299 lít
 • Số người sử dụng: 6 - 7 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Làm lạnh: Hai dàn lạnh độc lập
 • Kháng khuẩn, khử mùi: Bộ lọc khử mùi
 • Kiểu tủ: Ngăn đá trên
7,389,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
7,599,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 280 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
7,698,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4010DX/SV

 • Dung tích tổng: 282 lít
 • Dung tích sử dụng: 276 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 184 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
7,989,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BY/SV

 • Dung tích sử dụng:256 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:203 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
8,349,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BY/SV

 • Dung tích sử dụng:280 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
8,989,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BY/SV

 • Dung tích sử dụng:300 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:228 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh:(Twin Cooling Plus™
9,539,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932S8/SV

 • Dung tích tổng: 319 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.92 kW/ngày
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Xó
 • Công nghệ làm lạnh: Twin Cooling
9,589,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170S8/SV

 • Dung tích tổng: 276 lít
 • Số người sử dụng: 3 -5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 185 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
9,699,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT32K5932BU/SV

 • Dung tích sử dụng:319 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:247 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
9,789,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

 • Dung tích tổng: 276 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 185 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
10,038,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 310 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 218 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
10,069,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170DX/SV

 • Dung tích tổng: 313 lít
 • Dung tích sử dụng: 307 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
10,649,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170S8/SV

 • Dung tích tổng: 307 lít
 • Số người sử dụng: 5 - 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
10,698,000 đ

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV

 • Dung tích sử dụng:307 lít
 • Số người sử dụng:3 - 4 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter

Tủ lạnh Samsung 208 lít RT19M300BGS/SV

 • Dung tích tổng: 216 lít
 • Dung tích sử dụng: 208 lít
 • Số người sử dụng: 4 5 người\
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 150 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

10,341

4,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 203 lít RT20HAR8DDX/SV

 • Dung tích tổng: 203 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 150 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh: Gián tiếp
 • Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Ag+
Lượt xem:

8,526

5,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

 • Dung tích sử dụng:208 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:155 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,415

5,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,276

5,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

 • Dung tích sử dụng:256 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:203 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,249

5,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532DX/SV

 • Dung tích sử dụng: 299 lít
 • Số người sử dụng: 6 7 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Làm lạnh: Hai dàn lạnh độc lập
 • Kháng khuẩn, khử mùi: Bộ lọc khử mùi
 • Kiểu tủ: Ngăn đá trên
Lượt xem:

8,319

7,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

 • Dung tích sử dụng:236 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:183 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,254

7,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 280 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
Lượt xem:

8,410

7,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4010DX/SV

 • Dung tích tổng: 282 lít
 • Dung tích sử dụng: 276 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 184 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,390

7,698,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BY/SV

 • Dung tích sử dụng:256 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:53 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:203 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,292

7,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BY/SV

 • Dung tích sử dụng:280 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:188 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,538

8,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BY/SV

 • Dung tích sử dụng:300 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:228 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ làm lạnh:(Twin Cooling Plus™
Lượt xem:

6,751

8,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932S8/SV

 • Dung tích tổng: 319 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Inverter
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.92 kW/ngày
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Xó
 • Công nghệ làm lạnh: Twin Cooling
Lượt xem:

9,317

9,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170S8/SV

 • Dung tích tổng: 276 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 185 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
Lượt xem:

8,385

9,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT32K5932BU/SV

 • Dung tích sử dụng:319 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:72 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:247 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,206

9,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

 • Dung tích tổng: 276 lít
 • Số người sử dụng: 3 5 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 185 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

8,351

9,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV

 • Dung tích tổng: 310 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 218 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
 • Công nghệ tiết kiệm điện: Công Nghệ Digital Inverter
Lượt xem:

8,066

10,038,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170DX/SV

 • Dung tích tổng: 313 lít
 • Dung tích sử dụng: 307 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,399

10,069,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170S8/SV

 • Dung tích tổng: 307 lít
 • Số người sử dụng: 5 7 người
 • Dung tích ngăn đá: 92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh: 215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

8,342

10,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV

 • Dung tích sử dụng:307 lít
 • Số người sử dụng:3 4 người
 • Dung tích ngăn đá:92 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:215 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

6,265

10,698,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 48 sản phẩm