TỦ LẠNH

Liên hệ hotline

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-SP275CPSV

 • Dung tích tổng: 275 lít
 • Dung tích sử dụng: 255 lít
 • Số người sử dụng: Từ 2 - 3 người
2,389,000 đ

Tủ lạnh Hisense 45 lít HR05DB

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,389,000 đ

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,489,000 đ

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 -2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
2,589,000 đ

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,689,000 đ

Tủ lạnh Hisense 90 lít HR09DB

 • Dung tích tổng: 94 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 90 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
2,789,000 đ

Tủ lạnh Casper 95 lít RO-95PG

 • Dung tích tổng: 103 lít
 • Dung tích sử dụng: 95 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,789,000 đ

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,950,000 đ

Tủ lạnh Beko 90 lít RS9052S

 • Dung tích tổng: 92 lít
 • Dung tích sử dụng: 90 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,990,000 đ

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
3,089,000 đ

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
3,389,000 đ

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 130 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,589,000 đ

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
3,789,000 đ

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,889,000 đ

Tủ lạnh Funiki 126 lít FR-126ISU

 • Dung tích tổng: 126 lít
 • Dung tích sử dụng: 120 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 3 người
3,889,000 đ

Tủ lạnh Funiki 132 lít FR-132CI

 • Dung tích tổng: 130 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,889,000 đ

Tủ lạnh Funiki FR-152CI

 • Dung tích tổng: 152 lít
 • Dung tích sử dụng: 147 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-SP275CPSV

 • Dung tích tổng: 275 lít
 • Dung tích sử dụng: 255 lít
 • Số người sử dụng: Từ 2 3 người
Lượt xem:

148

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

555

2,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 45 lít HR05DB

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

265

2,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
Lượt xem:

1,205

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

37,773

2,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 90 lít HR09DB

 • Dung tích tổng: 94 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 90 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

373

2,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

562

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Casper 95 lít RO-95PG

 • Dung tích tổng: 103 lít
 • Dung tích sử dụng: 95 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

158

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 90 lít RS9052S

 • Dung tích tổng: 92 lít
 • Dung tích sử dụng: 90 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

187

2,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
Lượt xem:

324

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
Lượt xem:

38,794

3,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 130 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

534

3,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
Lượt xem:

558

3,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

435

3,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 126 lít FR-126ISU

 • Dung tích tổng: 126 lít
 • Dung tích sử dụng: 120 lít
 • Số người sử dụng: 1 3 người
Lượt xem:

421

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 132 lít FR-132CI

 • Dung tích tổng: 130 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

349

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki FR-152CI

 • Dung tích tổng: 152 lít
 • Dung tích sử dụng: 147 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
Lượt xem:

378

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–26 trang của 518 sản phẩm