TỦ LẠNH

2,199,000 đ

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,289,000 đ

Tủ lạnh Beko 40 lít RS4020S

 • Dung tích sử dụng:
 • 40 lít
 • Số người sử dụng:
 • 1 - 2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: TKhông
2,349,000 đ

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 -2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
2,489,000 đ

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,549,000 đ

Tủ lạnh Casper 44 lít RO-45PB

 • Dung tích sử dụng: 44 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
2,599,000 đ

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,949,000 đ

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
3,189,000 đ

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
3,189,000 đ

Tủ lạnh Hafele HF-M42S 568.27.257

 • Dung tích tổng: 42 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: 113,3kWh/năm
3,239,000 đ

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 130 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,299,000 đ

Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P

 • Dung tích tổng: 95 lít
 • Dung tích sử dụng:93 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
3,599,000 đ

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,690,000 đ

Tủ lạnh Funiki 132 lít FR-132CI

 • Dung tích tổng: 130 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,739,000 đ

Tủ lạnh Funiki 126 lít FR-126ISU

 • Dung tích tổng: 126 lít
 • Dung tích sử dụng: 120 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 3 người
3,799,000 đ

Tủ lạnh Funiki FR-152CI

 • Dung tích tổng: 152 lít
 • Dung tích sử dụng: 147 lít
 • Số người sử dụng: 2 - 3 người
3,849,000 đ

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA BS

 • Dung tích tổng:143 lít
 • Dung tích sử dụng:130 lít
 • Số người sử dụng:2 - 3 người
 • Dung tích ngăn đá:36 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:94 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
3,849,000 đ

Tủ lạnh Funiki FR-136ISU

 • Dung tích tổng: 136 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 3 người

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

195

2,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 40 lít RS4020S

 • Dung tích sử dụng:
 • 40 lít
 • Số người sử dụng:
 • 1 2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: TKhông
Lượt xem:

1,065

2,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
Lượt xem:

803

2,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

37,416

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Casper 44 lít RO-45PB

 • Dung tích sử dụng: 44 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
Lượt xem:

30,709

2,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

245

2,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
Lượt xem:

38,380

2,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
Lượt xem:

278

3,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hafele HF-M42S 568.27.257

 • Dung tích tổng: 42 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: 113,3kWh/năm
Lượt xem:

319

3,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 130 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

272

3,239,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P

 • Dung tích tổng: 95 lít
 • Dung tích sử dụng:93 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

971

3,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

170

3,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 132 lít FR-132CI

 • Dung tích tổng: 130 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

181

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 126 lít FR-126ISU

 • Dung tích tổng: 126 lít
 • Dung tích sử dụng: 120 lít
 • Số người sử dụng: 1 3 người
Lượt xem:

154

3,739,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki FR-152CI

 • Dung tích tổng: 152 lít
 • Dung tích sử dụng: 147 lít
 • Số người sử dụng: 2 3 người
Lượt xem:

151

3,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA BS

 • Dung tích tổng:143 lít
 • Dung tích sử dụng:130 lít
 • Số người sử dụng:2 3 người
 • Dung tích ngăn đá:36 lít
 • Dung tích ngăn lạnh:94 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh Inverter
Lượt xem:

38,972

3,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki FR-136ISU

 • Dung tích tổng: 136 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng: 1 3 người
Lượt xem:

140

3,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–26 trang của 501 sản phẩm