TỦ LẠNH

Liên hệ hotline

Tủ Lạnh Aqua Inverter 358 lít AQR-T410FA(WGB)

 • Dung tích tổng: 374 lít
 • Dung tích sử dụng: 358 lít
 • Số người sử dụng: 3 - 4 người
2,250,000 đ

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,329,000 đ

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51DSU

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,379,000 đ

Tủ lạnh Hisense 45 lít HR05DB

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,390,000 đ

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 -2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
2,490,000 đ

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,590,000 đ

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,649,000 đ

Tủ lạnh Casper 95 lít RO-95PG

 • Dung tích tổng: 103 lít
 • Dung tích sử dụng: 95 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,749,000 đ

Tủ lạnh Hisense 90 lít HR09DB

 • Dung tích tổng: 94 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 90 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
2,789,000 đ

Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P

 • Dung tích tổng: 95 lít
 • Dung tích sử dụng:93 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,790,000 đ

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
2,890,000 đ

Tủ lạnh Beko 90 lít RS9052S

 • Dung tích tổng: 92 lít
 • Dung tích sử dụng: 90 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,990,000 đ

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
3,289,000 đ

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD.1

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:130 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,290,000 đ

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
3,349,000 đ

Tủ lạnh Hisense 82 lít HR08DR

 • Dung tích sử dụng: 82 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
 • Dung tích ngăn đá: 7 lít
3,589,000 đ

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người

Tủ Lạnh Aqua Inverter 358 lít AQR-T410FA(WGB)

 • Dung tích tổng: 374 lít
 • Dung tích sử dụng: 358 lít
 • Số người sử dụng: 3 4 người
Lượt xem:

24

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

735

2,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51DSU

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

29

2,329,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 45 lít HR05DB

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

377

2,379,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
Lượt xem:

1,440

2,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

37,875

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

693

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Casper 95 lít RO-95PG

 • Dung tích tổng: 103 lít
 • Dung tích sử dụng: 95 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

250

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 90 lít HR09DB

 • Dung tích tổng: 94 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 90 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

516

2,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P

 • Dung tích tổng: 95 lít
 • Dung tích sử dụng:93 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

1,289

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
Lượt xem:

38,878

2,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 90 lít RS9052S

 • Dung tích tổng: 92 lít
 • Dung tích sử dụng: 90 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

257

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
Lượt xem:

467

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD.1

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:130 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

26

3,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
Lượt xem:

663

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 82 lít HR08DR

 • Dung tích sử dụng: 82 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
 • Dung tích ngăn đá: 7 lít
Lượt xem:

87

3,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

508

3,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–26 trang của 511 sản phẩm