TỦ LẠNH

Liên hệ hotline

Tủ lạnh âm toàn phần Kaff KF-BI540W LUXURY

 • Dung tích tổng: 540 lít
 • Số người sử dụng: Trên 5 người
 • Dung tích ngăn đá175 lít
Liên hệ hotline

Tủ lạnh âm toàn phần Kaff KF-BI555W LUXURY

 • Dung tích tổng: 540 lít
 • Số người sử dụng: Trên 5 người
 • Dung tích ngăn đá:175 lít
2,199,000 đ

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,289,000 đ

Tủ lạnh Hisense 45 lít HR05DB

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,489,000 đ

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 -2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
2,490,000 đ

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
2,689,000 đ

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
2,689,000 đ

Tủ lạnh Hisense 90 lít HR09DB

 • Dung tích tổng: 94 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 90 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
2,890,000 đ

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
2,990,000 đ

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
3,090,000 đ

Tủ lạnh Beko 90 lít RS9052S

 • Dung tích tổng: 92 lít
 • Dung tích sử dụng: 90 lít
 • Số người sử dụng:1 - 2 người
3,190,000 đ

Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P

 • Dung tích tổng: 95 lít
 • Dung tích sử dụng:93 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
3,249,000 đ

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 130 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,549,000 đ

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,599,000 đ

Tủ lạnh Funiki 132 lít FR-132CI

 • Dung tích tổng: 130 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng:1 - 3 người
3,649,000 đ

Tủ lạnh Funiki 126 lít FR-126ISU

 • Dung tích tổng: 126 lít
 • Dung tích sử dụng: 120 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 3 người
3,689,000 đ

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 - 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày

Tủ lạnh âm toàn phần Kaff KF-BI540W LUXURY

 • Dung tích tổng: 540 lít
 • Số người sử dụng: Trên 5 người
 • Dung tích ngăn đá175 lít
Lượt xem:

19

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh âm toàn phần Kaff KF-BI555W LUXURY

 • Dung tích tổng: 540 lít
 • Số người sử dụng: Trên 5 người
 • Dung tích ngăn đá:175 lít
Lượt xem:

27

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 50 lít FR-51CD

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

332

2,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 45 lít HR05DB

 • Dung tích tổng: 50 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

152

2,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 71 lít FR-71CD

 • Dung tích sử dụng: 71 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Inverter tiết kiệm điện: Tủ lạnh thường
Lượt xem:

936

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA BS

 • Dung tích tổng: 53 lít
 • Dung tích sử dụng: 50 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

37,571

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN

 • Dung tích tổng: 46 lít
 • Dung tích sử dụng: 45 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

410

2,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Hisense 90 lít HR09DB

 • Dung tích tổng: 94 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 90 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

208

2,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA BS

 • Dung tích tổng:93 lít
 • Dung tích sử dụng:90 Lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
 • Dung tích ngăn lạnh:90 lít
 • Inverter tiết kiệm điện:Tủ lạnh thường
 • Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp
Lượt xem:

38,549

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh mini Hafele HC-M48S 568.30.311

 • Dung tích sử dụng: 46 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Kiểu tủ: Mini
Lượt xem:

121

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 90 lít RS9052S

 • Dung tích tổng: 92 lít
 • Dung tích sử dụng: 90 lít
 • Số người sử dụng:1 2 người
Lượt xem:

86

3,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P

 • Dung tích tổng: 95 lít
 • Dung tích sử dụng:93 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
Lượt xem:

1,093

3,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 135 lít FR-135CD

 • Dung tích tổng: 135 lít
 • Dung tích sử dụng:
 • 130 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

425

3,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 125 lít FR-125CI

 • Dung tích tổng:125 lít
 • Dung tích sử dụng:120 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

323

3,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 132 lít FR-132CI

 • Dung tích tổng: 130 lít
 • Dung tích sử dụng:126 lít
 • Số người sử dụng:1 3 người
Lượt xem:

270

3,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ lạnh Funiki 126 lít FR-126ISU

 • Dung tích tổng: 126 lít
 • Dung tích sử dụng: 120 lít
 • Số người sử dụng: 1 3 người
Lượt xem:

300

3,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ Lạnh Electrolux 94 Lít EUM0930BD-VN

 • Dung tích sử dụng:
 • 94 lít
 • Số người sử dụng: 1 2 người
 • Điện năng tiêu thụ: ~ 0.49 kW/ngày
Lượt xem:

417

3,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–26 trang của 508 sản phẩm