Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá bán
Loại tủ
Tiết kiệm điện
6,349,000 đ - 631 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,390,000 đ - 643 lượt xem
Dung tích: 170 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,449,000 đ - 598 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ mát: 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,550,000 đ - 695 lượt xem
Dung tích: 170 lít
Tủ mát: 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,590,000 đ - 735 lượt xem
Dung tích: 200 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 105 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,649,000 đ - 650 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 110 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,849,000 đ - 687 lượt xem
Dung tích: 240 lít
Tủ mát: 2 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
6,999,000 đ - 536 lượt xem
Dung tích: 250 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 200 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 12 tháng
7,299,000 đ - 532 lượt xem
Dung tích: 355 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,390,000 đ - 582 lượt xem
Dung tích: 240 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 150 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,499,000 đ - 601 lượt xem
Dung tích: 290 lít
Tủ mát: 2 cửa
Công suất: 187 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,590,000 đ - 734 lượt xem
Dung tích: 300 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 145 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,590,000 đ - 634 lượt xem
Dung tích: 350 lít
Tủ mát: 2 cửa
Công suất: 160 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,679,000 đ - 587 lượt xem
Dung tích: 248 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 200 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,690,000 đ - 585 lượt xem
Dung tích: 300 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 210 W
Loại gas: R600a
Bảo hành: 12 tháng
7,789,000 đ - 595 lượt xem
Dung tích: 300 lít
Tủ mát: 2 cửa
Công suất: 145 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,799,000 đ - 531 lượt xem
Dung tích: 340 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 187 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,849,000 đ - 647 lượt xem
Dung tích: 400 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 253 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,890,000 đ - 717 lượt xem
Dung tích: 350 lít
Tủ mát: 1 cửa
Công suất: 160 W
Loại gas: R134a
Bảo hành: 12 tháng
7,899,000 đ - 674 lượt xem
Tủ mát ngang
Dung tích 350L
Trọng lượng
64kg
Công suất 288W
Tổng tiền :
ĐẶT MUA