TỦ MÁT

4,489,000 đ

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 50 lít
4,489,000 đ

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
5,489,000 đ

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
5,489,000 đ

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
6,589,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-168KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 130 lít
6,650,000 đ

Tủ mát Darling DL-2800A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 280 lít
6,950,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG258AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 258 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
6,989,000 đ

Tủ mát Darling DL-3200A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
7,189,000 đ

Tủ mát Hòa Phát 195 Lít HSC 550F1R1

 • Loại tủ:Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 195 lít
7,290,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG298AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 298 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
 • Tiết kiệm điện: Có
7,400,000 đ

Tủ mát Darling DL-3600A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 360 lít
7,439,000 đ

Tủ mát Aqua AQS-AF340N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 235 lít
7,489,000 đ

Tủ mát Alaska LC-233H

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 205 lít
7,490,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 170 lít
7,589,000 đ

Tủ mát Hòa Phát 242 Lít HSC 600F1R1

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 242 lít
7,639,000 đ

Tủ mát Aqua AQS-AF400N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 300 lít
7,690,000 đ

Tủ mát Darling DL-3600A4

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 380 lít
7,749,000 đ

Tủ mát Darling DL-3200A3

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
7,789,000 đ

Tủ mát Alaska LC-333H

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 12 tháng
7,890,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 2 cửa
 • Dung tích: 170 lít

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

249

4,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
Lượt xem:

39,734

4,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
Lượt xem:

263

5,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
Lượt xem:

325

5,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-168KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 130 lít
Lượt xem:

33,387

6,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-2800A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 280 lít
Lượt xem:

237

6,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG258AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 258 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

38,625

6,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3200A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
Lượt xem:

254

6,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Hòa Phát 195 Lít HSC 550F1R1

 • Loại tủ:Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 195 lít
Lượt xem:

145

7,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG298AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 298 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
 • Tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

38,768

7,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3600A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 360 lít
Lượt xem:

241

7,400,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQS-AF340N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 235 lít
Lượt xem:

270

7,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-233H

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 205 lít
Lượt xem:

281

7,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 170 lít
Lượt xem:

33,236

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Hòa Phát 242 Lít HSC 600F1R1

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 242 lít
Lượt xem:

169

7,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQS-AF400N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 300 lít
Lượt xem:

205

7,639,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3600A4

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 380 lít
Lượt xem:

221

7,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3200A3

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
Lượt xem:

225

7,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-333H

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

40,266

7,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 2 cửa
 • Dung tích: 170 lít
Lượt xem:

33,232

7,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 145 sản phẩm