TỦ MÁT

3,789,000 đ

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
6,100,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-308W

 • Dung tích: 240 lít
 • Tủ mát: 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
6,190,000 đ

Tủ mát Vgo 200 lít VGSC 203D

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 200 lít
 • Công suất: 190 W
 • Nhiệt độ: 2 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
6,290,000 đ

Tủ mát Aqua AQB-320V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 226 lít
 • Công suất: 180W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
6,490,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG190AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 190 lít
 • Công suất: 117W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
6,850,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG210AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 210 lít
 • Công suất: 117W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 1.85kw/h
 • Loại gas sử dụng : R-134A
6,890,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-308K

 • Dung tích: 240 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
6,990,000 đ

Tủ mát Vgo 250 lít VGSC 253D

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 250 lít
 • Công suất: 200 W
 • Nhiệt độ: 2 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
7,090,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-358K

 • Dung tích: 355 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
7,249,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG258AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 258 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
7,299,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG228AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 228 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
7,490,000 đ

Tủ mát Aqua AQB-340V

 • oại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 243 lít
 • Công suất: 180 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
7,500,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG298AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 298 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
 • Tiết kiệm điện: Có
7,690,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-408W

 • Dung tích: 340 lít
 • Tủ mát: 2 cửa
 • Công suất: 187 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
8,379,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG359AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 359 lít
 • Công suất: 220 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
 • Tiết kiệm điện: Có
8,440,000 đ

Tủ mát Panasonic SBC-P290V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 250 lít
 • Công suất: 200 W
 • Nhiệt độ: 2℃ – 13℃
 • Loại gas sử dụng : R-134A
8,950,000 đ

Tủ mát Aqua AQB-440V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 338 lít
 • Công suất: 256W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
9,829,000 đ

Tủ mát Panasonic SBC-P350V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 330 lít
 • Công suất: 200 W
 • Nhiệt độ: 2 độ C ~ 13 độ C
 • Loại gas sử dụng : R-134A
10,140,000 đ

Tủ mát Panasonic SMR-PT250A

 • Dung tích: 248 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
11,180,000 đ

Tủ mát Panasonic SMR-PT330A

 • Dung tích: 330 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
Lượt xem:

6,416

3,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-308W

 • Dung tích: 240 lít
 • Tủ mát: 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

7,135

6,100,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Vgo 200 lít VGSC 203D

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 200 lít
 • Công suất: 190 W
 • Nhiệt độ: 2 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,804

6,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQB-320V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 226 lít
 • Công suất: 180W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,704

6,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG190AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 190 lít
 • Công suất: 117W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,946

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG210AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 210 lít
 • Công suất: 117W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 1.85kw/h
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

6,172

6,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-308K

 • Dung tích: 240 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

7,008

6,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Vgo 250 lít VGSC 253D

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 250 lít
 • Công suất: 200 W
 • Nhiệt độ: 2 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,745

6,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-358K

 • Dung tích: 355 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,756

7,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG258AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 258 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

6,096

7,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG228AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 228 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

6,055

7,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQB-340V

 • oại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 243 lít
 • Công suất: 180 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,806

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG298AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 298 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
 • Tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

6,196

7,500,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-408W

 • Dung tích: 340 lít
 • Tủ mát: 2 cửa
 • Công suất: 187 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,445

7,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG359AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 359 lít
 • Công suất: 220 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
 • Tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

5,755

8,379,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Panasonic SBC-P290V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 250 lít
 • Công suất: 200 W
 • Nhiệt độ: 2℃ – 13℃
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,450

8,440,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQB-440V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 338 lít
 • Công suất: 256W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,416

8,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Panasonic SBC-P350V

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 330 lít
 • Công suất: 200 W
 • Nhiệt độ: 2 độ C ~ 13 độ C
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

5,468

9,829,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Panasonic SMR-PT250A

 • Dung tích: 248 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,426

10,140,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Panasonic SMR-PT330A

 • Dung tích: 330 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

6,748

11,180,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 54 sản phẩm