TỦ MÁT

4,589,000 đ

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 50 lít
4,589,000 đ

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
5,489,000 đ

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
5,489,000 đ

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
6,649,000 đ

Tủ mát Darling DL-2800A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 280 lít
6,889,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-168KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 130 lít
6,989,000 đ

Tủ mát Darling DL-3200A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
7,089,000 đ

Tủ mát Hòa Phát 195 Lít HSC 550F1R1

 • Loại tủ:Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 195 lít
7,389,000 đ

Tủ mát Darling DL-3600A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 360 lít
7,390,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG258AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 258 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
7,490,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 170 lít
7,490,000 đ

Tủ mát Hòa Phát 242 Lít HSC 600F1R1

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 242 lít
7,590,000 đ

Tủ mát Alaska LC-233H

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 205 lít
7,649,000 đ

Tủ mát Aqua 240 lít AQS-F318S

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 240 lít
7,689,000 đ

Tủ mát Aqua AQS-AF340N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 235 lít
7,699,000 đ

Tủ mát Darling DL-3600A4

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 380 lít
7,749,000 đ

Tủ mát Darling DL-3200A3

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
7,790,000 đ

Tủ mát Kangaroo KG298AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 298 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R-134A
 • Tiết kiệm điện: Có
7,989,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 2 cửa
 • Dung tích: 170 lít

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

161

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
Lượt xem:

39,651

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
Lượt xem:

162

5,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
Lượt xem:

189

5,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-2800A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 280 lít
Lượt xem:

142

6,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-168KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 130 lít
Lượt xem:

33,175

6,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3200A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
Lượt xem:

150

6,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Hòa Phát 195 Lít HSC 550F1R1

 • Loại tủ:Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 195 lít
Lượt xem:

65

7,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3600A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 360 lít
Lượt xem:

130

7,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG258AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 258 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
Lượt xem:

38,523

7,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 170 lít
Lượt xem:

33,135

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Hòa Phát 242 Lít HSC 600F1R1

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 242 lít
Lượt xem:

78

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-233H

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 205 lít
Lượt xem:

167

7,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua 240 lít AQS-F318S

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 240 lít
Lượt xem:

33,057

7,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQS-AF340N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 235 lít
Lượt xem:

172

7,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3600A4

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 380 lít
Lượt xem:

133

7,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3200A3

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
Lượt xem:

131

7,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Kangaroo KG298AT

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 298 lít
 • Công suất: 150 W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: Đang cập nhật
 • Loại gas sử dụng : R134A
 • Tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

38,669

7,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 2 cửa
 • Dung tích: 170 lít
Lượt xem:

33,137

7,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 134 sản phẩm