TỦ MÁT

4,189,000 đ

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
4,289,000 đ

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 50 lít
5,489,000 đ

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
5,489,000 đ

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
6,399,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-168KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 130 lít
6,749,000 đ

Tủ mát Darling DL-2800A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 280 lít
6,989,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 170 lít
7,099,000 đ

Tủ mát Darling DL-3200A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
7,499,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 2 cửa
 • Dung tích: 170 lít
7,549,000 đ

Tủ mát Darling DL-3600A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 360 lít
7,649,000 đ

Tủ mát Aqua 240 lít AQS-F318S

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 240 lít
7,749,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-258WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 340 lít
7,769,000 đ

Tủ mát Aqua AQS-AF340N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 235 lít
7,799,000 đ

Tủ mát Alaska LC-233H

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 205 lít
7,829,000 đ

Tủ mát Darling DL-3200A3

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
7,839,000 đ

Tủ mát Alaska LC-333H

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 12 tháng
7,849,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-258KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 200 lít
7,849,000 đ

Tủ mát Darling DL-3600A4

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 380 lít
8,149,000 đ

Tủ mát Sanaky VH-218K3L

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 200 lít

Tủ mát Alaska LC-50

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 46 lít
 • Công suất: 65W
 • Nhiệt độ: 0 độ C ~ 10 độ C
 • Điện năng tiếu thụ: 0.23kW.h/24h
 • Loại gas sử dụng : R600A
Lượt xem:

39,541

4,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 50 lít
Lượt xem:

67

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70B

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
Lượt xem:

72

5,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska 70 lít LC-70

 • Loại tủ: Tủ mát mini
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 70 lít
Lượt xem:

69

5,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-168KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 130 lít
Lượt xem:

33,071

6,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-2800A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 280 lít
Lượt xem:

72

6,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 170 lít
Lượt xem:

33,052

6,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3200A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
Lượt xem:

79

7,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 2 cửa
 • Dung tích: 170 lít
Lượt xem:

33,061

7,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3600A

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 360 lít
Lượt xem:

65

7,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua 240 lít AQS-F318S

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 240 lít
Lượt xem:

32,964

7,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-258WL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 340 lít
Lượt xem:

33,035

7,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Aqua AQS-AF340N

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 235 lít
Lượt xem:

69

7,769,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-233H

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 205 lít
Lượt xem:

73

7,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3200A3

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 320 lít
Lượt xem:

51

7,829,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Alaska LC-333H

 • Dung tích: 250 lít
 • Tủ mát: 1 cửa
 • Công suất: 200 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

40,066

7,839,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-258KL

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 200 lít
Lượt xem:

33,025

7,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Darling DL-3600A4

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 380 lít
Lượt xem:

65

7,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Tủ mát Sanaky VH-218K3L

 • Loại tủ: Tủ đứng
 • Số cửa tù: 1 cửa
 • Dung tích: 200 lít
Lượt xem:

33,048

8,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 109 sản phẩm