Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
Tiết kiệm điện
5,199,000 đ - 1999 lượt xem
Sức chứa: 15 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 2 kệ
Công suất: 78 W
Nhiệt độ: 7-15 ° C
Tiết kiệm điện: Có
8,987,000 đ - 1297 lượt xem
Sức chứa: 28 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: 70W
Nhiệt độ: 12ºC-18ºC
11,424,000 đ - 1917 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: 100 W
Nhiệt độ: 7-18°C
Tiết kiệm điện: Có
11,949,000 đ - 80 lượt xem
Sức chứa:24 chai
Số cửa:1 cửa
Số kệ:3 kệ
Công suất:100 W
Nhiệt độ:4ºC-18ºC
12,390,000 đ - 1486 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 3 kệ + 1 rổ
Công suất: Đang cập nhật
Nhiệt độ: 5~16°C
12,499,000 đ - 54 lượt xem
12,499,000 đ - 64 lượt xem
Sức chứa:20 chai
Số cửa:1 cửa
Số kệ:5 loa
Công suất:80 W
Nhiệt độ:5 - 20 độ C
13,499,000 đ - 1271 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 3 kệ
Công suất: 70 W
Nhiệt độ: 5oC-20oC
13,639,000 đ - 1254 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 3 kệ
Công suất: 70W
Nhiệt độ: 5oC-20oC
Điện năng tiếu thụ: 0.6 kwh
14,979,000 đ - 1289 lượt xem
ức chứa: 83 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 200 W
Nhiệt độ: 5oC - 20oC
15,839,000 đ - 1340 lượt xem
Sức chứa: 46 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 110 W
Nhiệt độ: 5-20 °C
15,890,000 đ - 55 lượt xem
Sức chứa:24 chai
Số cửa:1 cửa
Số kệ:2 kệ
Công suất:80 W
Nhiệt độ:4 - 20 độ C
16,199,000 đ - 1779 lượt xem
Sức chứa: 39 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 140 W
Nhiệt độ: 7 - 18°C
Tiết kiệm điện: Có
19,290,000 đ - 1304 lượt xem
Sức chứa: 72 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: Đang cập nhật
Nhiệt độ: 5~16°C
21,185,000 đ - 1272 lượt xem
Sức chứa: 83 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 200 W
Nhiệt độ: 5oC - 20oC
Điện năng tiếu thụ: 0.6 kwh
21,449,000 đ - 1815 lượt xem
21,890,000 đ - 1295 lượt xem
Sức chứa:36 chai
Số cửa:1 cửa
Số kệ:4 giá để rượu bằng gỗ
Công suất:Đang cập nhật
Nhiệt độ:5-16ºC
22,644,000 đ - 1286 lượt xem
Sức chứa: 116 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 7 kệ
Công suất: 200W
Nhiệt độ: 5oC - 10oC
Điện năng tiếu thụ: 0.6 kwh
23,590,000 đ - 1285 lượt xem
Sức chứa: 102 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: Đang cập nhật
Nhiệt độ: 5~16°C
Điện năng tiếu thụ: 0.7 kwh
28,159,000 đ - 1268 lượt xem
Sức chứa: 154 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 8 kệ
Công suất: 160 W
Nhiệt độ: 5-20 °C
Tổng tiền :
ĐẶT MUA