Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá bán
Tiết kiệm điện
3,890,000 đ - 924 lượt xem
Số chai: 18 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 12ºC-18ºC
Công suất: 70 W
Bảo hành: 12 tháng
4,389,000 đ - 824 lượt xem
Số chai: 28 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 12°C ~ 18°C
Công suất: 75 W
Bảo hành: 12 tháng
5,190,000 đ - 755 lượt xem
Số chai: 18 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 8°C ~ 18°C
Công suất: 100 W
Bảo hành: 12 tháng
5,259,000 đ - 110 lượt xem
Sức chứa: 15 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 2 kệ
Công suất: 87 W
Nhiệt độ: 7-18 ° C
Tiết kiệm điện: Có
5,390,000 đ - 762 lượt xem
Tủ ướp rượu vang
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 12°C ~ 18°C
Công suất: 7w W
Bảo hành: 12 tháng
5,390,000 đ - 866 lượt xem
Số chai: 18 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 12°C ~ 18°C
Công suất: 100 W
Bảo hành: 12 tháng
6,290,000 đ - 726 lượt xem
Số chai: 18 chai
Số kệ: 6 kệ
Công suất: 100 W
Nhiệt độ: 8°C ~ 18°C
Điện năng tiêu thụ: 0.7 kw/h
7,749,000 đ - 741 lượt xem
Tủ ướp rượu vang
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 12°C ~ 18°C
Công suất: 120 W
Bảo hành: 12 tháng
10,790,000 đ - 93 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: 100 W
Nhiệt độ: 7-18°C
Tiết kiệm điện: Có
12,159,000 đ - 1142 lượt xem
Số chai: 49 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 9 kệ
Nhiệt độ: 6°C ~ 18°C
Bảo hành: 12 tháng
15,799,000 đ - 804 lượt xem
Số chai: 100 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 5°C ~ 18°C
Công suất: 120 W
Bảo hành: 12 tháng
15,956,000 đ - 81 lượt xem
Sức chứa: 39 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 140 W
Nhiệt độ: 7 - 18°C
Tiết kiệm điện: Có
20,390,000 đ - 95 lượt xem
25,290,000 đ - 91 lượt xem
Sức chứa: 110 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 11 kệ
Công suất: 180 W
Nhiệt độ: 7-18 ° C
Tiết kiệm điện: Có
28,990,000 đ - 71 lượt xem
Sức chứa: 52 chai 0,75 lít
Số cửa: 1 cửa kính 3 lớp
Số kệ: 7 kệ
Công suất: 80 w
Nhiệt độ: ST - 16°C đến 38°C
Điện năng tiếu thụ: 0.7 kwh
Tiết kiệm điện: Có
28,990,000 đ - 91 lượt xem
Sức chứa: 52 chai 0,75 lít
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 7 kệ
Công suất: 80 w
Nhiệt độ: ST - 16°C đến 38°C
Điện năng tiếu thụ: 0.7 kwh
Tiết kiệm điện: Có
30,190,000 đ - 94 lượt xem
Sức chứa: 168 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 15 kệ gỗ
Nhiệt độ: 7-18 ° C
Tiết kiệm điện: Có
Khối lượng: 98.0 kg
32,990,000 đ - 55 lượt xem
Sức chứa: 156 lít – 48 chai
Số cửa: 1 cửa kính 3 lớp
Số kệ: 7 kệ
Công suất: 80 w
Nhiệt độ: SN - 10°C đến 32°C
Điện năng tiếu thụ: 0.7 kwh
Tiết kiệm điện: Có
33,390,000 đ - 83 lượt xem
Sức chứa: 165 chai
Số cửa: 8 kệ
Số kệ: 8 kệ
Công suất: 190 W
Nhiệt độ: 5-18 °C
Tiết kiệm điện: Có
34,290,000 đ - 77 lượt xem
Sức chứa: 143 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 10 kệ
Công suất: Đang cập nhật
Tiết kiệm điện: Có
Khối lượng: 115.0 kg
Tổng tiền :
ĐẶT MUA