Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Giá bán
Tiết kiệm điện
4,890,000 đ - 1577 lượt xem
Số chai: 28 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 12°C ~ 18°C
Công suất: 75 W
Bảo hành: 12 tháng
5,290,000 đ - 555 lượt xem
Sức chứa: 15 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 2 kệ
Công suất: 87 W
Nhiệt độ: 7-18 ° C
Tiết kiệm điện: Có
9,000,000 đ - 29 lượt xem
Sức chứa: 28 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: 70W
Nhiệt độ: 12ºC-18ºC
11,690,000 đ - 539 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: 100 W
Nhiệt độ: 7-18°C
Tiết kiệm điện: Có
12,149,000 đ - 1886 lượt xem
Số chai: 49 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 9 kệ
Nhiệt độ: 6°C ~ 18°C
Bảo hành: 12 tháng
12,190,000 đ - 46 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 3 kệ + 1 rổ
Công suất: Đang cập nhật
Nhiệt độ: 5~16°C
14,450,000 đ - 22 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 3 kệ
Công suất: 70 W
Nhiệt độ: 5oC-20oC
14,590,000 đ - 25 lượt xem
Sức chứa: 24 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 3 kệ
Công suất: 70W
Nhiệt độ: 5oC-20oC
Điện năng tiếu thụ: 0.6 kwh
16,100,000 đ - 24 lượt xem
ức chứa: 83 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 200 W
Nhiệt độ: 5oC - 20oC
16,190,000 đ - 465 lượt xem
Sức chứa: 39 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 140 W
Nhiệt độ: 7 - 18°C
Tiết kiệm điện: Có
16,190,000 đ - 28 lượt xem
Sức chứa: 46 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 110 W
Nhiệt độ: 5-20 °C
16,590,000 đ - 1414 lượt xem
Số chai: 100 chai
Số cửa: 1 cửa
Nhiệt độ: 5°C ~ 18°C
Công suất: 120 W
Bảo hành: 12 tháng
19,190,000 đ - 24 lượt xem
Sức chứa: 72 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: Đang cập nhật
Nhiệt độ: 5~16°C
21,190,000 đ - 25 lượt xem
Sức chứa: 83 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 5 kệ
Công suất: 200 W
Nhiệt độ: 5oC - 20oC
Điện năng tiếu thụ: 0.6 kwh
21,890,000 đ - 488 lượt xem
23,590,000 đ - 28 lượt xem
Sức chứa: 102 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 6 kệ
Công suất: Đang cập nhật
Nhiệt độ: 5~16°C
Điện năng tiếu thụ: 0.7 kwh
23,690,000 đ - 26 lượt xem
Sức chứa: 116 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 7 kệ
Công suất: 200W
Nhiệt độ: 5oC - 10oC
Điện năng tiếu thụ: 0.6 kwh
24,690,000 đ - 31 lượt xem
27,890,000 đ - 455 lượt xem
Sức chứa: 110 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 11 kệ
Công suất: 180 W
Nhiệt độ: 7-18 ° C
Tiết kiệm điện: Có
28,790,000 đ - 16 lượt xem
Sức chứa: 154 chai
Số cửa: 1 cửa
Số kệ: 8 kệ
Công suất: 160 W
Nhiệt độ: 5-20 °C
Tổng tiền :
ĐẶT MUA