Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
42,990,000 đ - 1113 lượt xem
Công nghệ CPU: Intel Core i5
Tốc độ CPU: 2.30 GHz
Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
Tốc độ Bus: 2400 MHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
Ổ cứng: SSD 256 GB
49,190,000 đ - 1126 lượt xem
Công nghệ CPU: Intel Core i5
Tốc độ CPU: 2.30 GHz
Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
Ổ cứng: 512 GB
42,990,000 đ - 1124 lượt xem
Công nghệ CPU: Intel Core i5
Tốc độ CPU: 2.30 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB
Ổ cứng: 256 GB
Kích thước màn hình: 13.3 inch
49,190,000 đ - 1105 lượt xem
Công nghệ CPU: Intel Core i5
Tốc độ CPU: 2.30 GHz
Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
Ổ cứng: 512 GB
Kích thước màn hình: 13.3 inch
67,990,000 đ - 1135 lượt xem
Công nghệ CPU: Intel Core i7
Tốc độ CPU: 2.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 16 GB - 2400 MH
Loại ổ đĩa: SSD
Ổ cứng: 512 GB
Kích thước màn hình:
11,040,000 đ - 1091 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Tốc độ CPU: 2.20 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: HD
11,990,000 đ - 1041 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 1.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: HD
13,449,000 đ - 1044 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 1.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: HD
10,490,000 đ - 1063 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Tốc độ CPU: 2.30 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 15.6 inch
Độ phân giải: Full HD
12,549,000 đ - 1068 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 1.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 15.6 inch
Độ phân giải: Full HD
13,390,000 đ - 1069 lượt xem
Loại CPU: 8250U
Tốc độ CPU: 1.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 15.6 inch
Độ phân giải: Full HD
14,590,000 đ - 1049 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 1.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1TB HDD 5400RPM
Kích thước màn hình: 15.6 inch
Độ phân giải: Full HD
33,490,000 đ - 1039 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 2.60 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB
Ổ cứng: 256 GB
Kích thước màn hình: 13.3 inch
Độ phân giải: Full HD
13,890,000 đ - 1170 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 2.50 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: HDD 500GB , 7.200 rpm
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: HD
11,950,000 đ - 1045 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Tốc độ CPU: 2.70 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 500 GB
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: HD
12,289,000 đ - 1076 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Tốc độ CPU: 2.70 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 500 GB
Kích thước màn hình: 15.6 inch
Độ phân giải: HD
21,600,000 đ - 1059 lượt xem
ông nghệ CPU: Core i5
Tốc độ CPU: 1.70 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB
Ổ cứng: 256 GB
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: Full HD
26,490,000 đ - 1063 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i7
Tốc độ CPU: 1.90 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB
Ổ cứng: 256 GB
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: Full HD
30,949,000 đ - 1065 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i7
Tốc độ CPU: 1.90 GHz
Bộ nhớ RAM: 8 GB
Ổ cứng: 256 GB
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: Full HD
9,790,000 đ - 1055 lượt xem
Công nghệ CPU: Core i3
Tốc độ CPU: 2.30 GHz
Bộ nhớ RAM: 4 GB
Ổ cứng: 1 TB
Kích thước màn hình: 14 inch
Độ phân giải: HD
Tổng tiền :
ĐẶT MUA