VÒI RỬA CHÉN

930,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K-115 XFIT

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu: Inox 304
1,150,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC83016

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,250,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K1603CL

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,250,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8375

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,290,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CC1F245U 577.55.260

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Chất liệu:
 • Đồng thau mạ Chrome
 • Bộ lọc: Bộ lọc tạo bọt
1,350,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8325

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,450,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K120N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.55.240

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220U 577.55.250

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Đồng thau
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8349

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8602

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8327X

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,590,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K121N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:Đồng thau
1,590,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1P287 577.55.230

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,750,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.200

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
1,750,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.300

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
1,750,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.500

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
1,890,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC83020

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,990,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K77C

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
2,090,000 đ

Vòi chậu rửa chén Malloca K569-C

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu:
 • Inox 304

Vòi rửa chén Malloca K-115 XFIT

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu: Inox 304
Lượt xem:

46

930,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC83016

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

51

1,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K1603CL

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

50

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8375

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

59

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CC1F245U 577.55.260

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Chất liệu:
 • Đồng thau mạ Chrome
 • Bộ lọc: Bộ lọc tạo bọt
Lượt xem:

66

1,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8325

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

51

1,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K120N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

46

1,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.55.240

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

50

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220U 577.55.250

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Đồng thau
Lượt xem:

52

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8349

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
Lượt xem:

57

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8602

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
Lượt xem:

49

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8327X

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

57

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K121N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:Đồng thau
Lượt xem:

42

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1P287 577.55.230

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

58

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.200

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
Lượt xem:

58

1,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.300

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
Lượt xem:

50

1,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.500

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
Lượt xem:

50

1,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC83020

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

53

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K77C

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

49

1,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi chậu rửa chén Malloca K569-C

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

49

2,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 134 sản phẩm