VÒI RỬA CHÉN

930,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K-115 XFIT

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu: Inox 304
1,150,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC83016

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,150,000 đ

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K025S

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox SUS304
1,190,000 đ

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K025

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Đồng mạ Crom
1,190,000 đ

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-KL038

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước lạnh
 • Chất liệu: Đồng mạ Crom
1,250,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K1603CL

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,250,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8375

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,250,000 đ

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K026

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox SUS304
1,290,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CC1F245U 577.55.260

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Chất liệu:
 • Đồng thau mạ Chrome
 • Bộ lọc: Bộ lọc tạo bọt
1,290,000 đ

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K031

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox SUS304
1,350,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8325

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,450,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K120N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.55.240

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220U 577.55.250

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Đồng thau
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8349

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8602

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
1,550,000 đ

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8327X

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
1,590,000 đ

Vòi rửa chén Malloca K121N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:Đồng thau
1,590,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1P287 577.55.230

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
1,750,000 đ

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.200

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng

Vòi rửa chén Malloca K-115 XFIT

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu: Inox 304
Lượt xem:

88

930,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC83016

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

92

1,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K025S

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox SUS304
Lượt xem:

24

1,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K025

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Đồng mạ Crom
Lượt xem:

21

1,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-KL038

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước lạnh
 • Chất liệu: Đồng mạ Crom
Lượt xem:

21

1,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K1603CL

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Một nguồn nước
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

94

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8375

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

100

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K026

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox SUS304
Lượt xem:

25

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CC1F245U 577.55.260

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Chất liệu:
 • Đồng thau mạ Chrome
 • Bộ lọc: Bộ lọc tạo bọt
Lượt xem:

110

1,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Eurosun Skyland S-K031

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox SUS304
Lượt xem:

24

1,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8325

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

90

1,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K120N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

88

1,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.55.240

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

165

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220U 577.55.250

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Đồng thau
Lượt xem:

90

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8349

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
Lượt xem:

107

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8602

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu: Inox 304
Lượt xem:

90

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Kaff KF-FC8327X

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Inox 304
Lượt xem:

107

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Malloca K121N

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:Đồng thau
Lượt xem:

84

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1P287 577.55.230

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Đồng thau
Lượt xem:

103

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Vòi rửa chén Hafele HT21-CH1F220C 577.56.200

 • Loại vòi: Vòi rửa chén
 • Nguồn nước: Hai nguồn nóng lạnh
 • Chất liệu:
 • Thân đồng
Lượt xem:

154

1,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 148 sản phẩm