XE ĐẠP TẬP

3,990,000 đ

Xe đạp tập Buheung MK-298

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Bánh xe: 2 bánh
5,990,000 đ

Xe đạp tập thể thao Tiger sport TG-225 - Tặng Massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Thương hiệu: Tiger sport
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng: 120 kg
 • Màn hình hiển thị: Cảm biến nhịp tim hiện đại
5,990,000 đ

Xe đạp tập thể thao Poongsan BEP-670

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:120 kg
5,999,000 đ

Xe đạp tập thể thao Poongsan BEP-668

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:120 kg
9,998,000 đ

Xe đạp tập Poongsan BEP-700

 • Loại xe:Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:
 • 120 kg
10,690,000 đ

Máy tập đạp toàn thân Spirit FS2.5 - Tặng massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng: 130 kg
10,690,000 đ

Xe đạp tập Spirit SB2.5 - Tặng massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,900,000 đ

Xe đạp tập Spirit MB-500 - Tặng massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Bánh xe: 2 bánh
32,000,000 đ

Xe đạp tập cao cấp Spirit XBR-25

 • Loại xe: Xe đạp tập cao cấp
 • Thương hiệu: Spirit
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Xếp gọn: Có thể thu gọn
 • Tải trọng: 120kg
 • Màn hình hiển thị: LCD
33,000,000 đ

Xe đạp tập cao cấp Spirit AB-900

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Màn hình hiển thị: LCD
33,000,000 đ

Máy chèo thuyền thể thao cao cấp Spirit CRW-800

 • Loại xe: Máy chèo thuyền thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Màn hình hiển thị: LCD
39,000,000 đ

Máy trượt tuyết cao cấp Spirit XE-295

 • Loại xe: Máy trượt tuyết cao cấp
 • Thương hiệu: Spirit
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Xếp gọn: Có thể thu gọn
 • Màn hình hiển thị: LCD
39,000,000 đ

Xe đạp tập cao cấp Spirit CB-900

 • Loại xe: Xe đạp tập cao cấp
 • Thương hiệu: Spirit
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng: 160 kg
 • Tiện ích: Bàn đạp xoay chống trượt
40,000,000 đ

Xe đạp tập cao cấp Spirit CS-800

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ, nhưa
 • Màn hình hiển thị: Blue-LED
72,000,000 đ

Xe đạp tập Spirit JB-950

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:
 • 158 kg

Xe đạp tập Buheung MK-298

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Bánh xe: 2 bánh
Lượt xem:

839

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập thể thao Poongsan BEP-670

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:120 kg
Lượt xem:

864

5,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập thể thao Tiger sport TG-225 - Tặng Massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Thương hiệu: Tiger sport
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng: 120 kg
 • Màn hình hiển thị: Cảm biến nhịp tim hiện đại
Lượt xem:

38,071

5,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập thể thao Poongsan BEP-668

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:120 kg
Lượt xem:

860

5,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập Poongsan BEP-700

 • Loại xe:Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:
 • 120 kg
Lượt xem:

852

9,998,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tập đạp toàn thân Spirit FS2.5 - Tặng massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng: 130 kg
Lượt xem:

824

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập Spirit SB2.5 - Tặng massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

851

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập Spirit MB-500 - Tặng massage MK-330

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Bánh xe: 2 bánh
Lượt xem:

833

12,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập cao cấp Spirit XBR-25

 • Loại xe: Xe đạp tập cao cấp
 • Thương hiệu: Spirit
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Xếp gọn: Có thể thu gọn
 • Tải trọng: 120kg
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

38,044

32,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập cao cấp Spirit AB-900

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

778

33,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chèo thuyền thể thao cao cấp Spirit CRW-800

 • Loại xe: Máy chèo thuyền thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

789

33,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy trượt tuyết cao cấp Spirit XE-295

 • Loại xe: Máy trượt tuyết cao cấp
 • Thương hiệu: Spirit
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Xếp gọn: Có thể thu gọn
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

38,037

39,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập cao cấp Spirit CB-900

 • Loại xe: Xe đạp tập cao cấp
 • Thương hiệu: Spirit
 • Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng: 160 kg
 • Tiện ích: Bàn đạp xoay chống trượt
Lượt xem:

38,043

39,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập cao cấp Spirit CS-800

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ, nhưa
 • Màn hình hiển thị: BlueLED
Lượt xem:

848

40,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Xe đạp tập Spirit JB-950

 • Loại xe: Xe đạp tập thể thao
 • Chất liệu:
 • Thép sơn tĩnh điện
 • Tải trọng:
 • 158 kg
Lượt xem:

848

72,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 15 sản phẩm