LOA KÉO

1,190,000 đ

Loa kéo karaoke Mobell MK-2120C/D

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 30W
 • Thời gian sử dụng: 2 - 3 tiếng
1,200,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,250,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8C

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 50 W
 • Thời gian
 • Sử dụng 2-5 tiếng
1,450,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-10B

 • Loại loa: Loa Kéo Mini
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian: Khoảng 3 ~ 7 tiếng
1,690,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,890,000 đ

Loa di động Acnos CS121

 • Loại loa: Loa di động
 • Tổng công suất: RMS 70W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
1,890,000 đ

Loa kéo karaoke Mobell MK-3020

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: ~150W
 • Hệ thống loa: 2 đường tiếng
1,949,000 đ

Loa kéo Nanomax T-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,000,000 đ

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
2,290,000 đ

Loa karaoke xách tay Mobell MK-4026A

 • Loại loa: Loa karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 3-8 tiếng
2,299,000 đ

Loa kéo karaoke LG RK4

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 80 W
 • Hệ thống loa: 1 loa trầm 15"
2,300,000 đ

Loa di động Acnos CS141

 • Loại loa: Loa di động
 • Tổng công suất: 70W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
2,489,000 đ

Loa kéo karaoke Arirang MKS1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 4 - 6 tiếng
2,489,000 đ

Loa karaoke xách tay Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
2,490,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
2,490,000 đ

Loa Karaoke di động Ronamax V-1206

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 150 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth

Loa kéo karaoke Mobell MK-2120C/D

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 30W
 • Thời gian sử dụng: 2 3 tiếng
Lượt xem:

150

1,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

377

1,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-8C

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 50 W
 • Thời gian
 • Sử dụng 25 tiếng
Lượt xem:

204

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-10B

 • Loại loa: Loa Kéo Mini
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian: Khoảng 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

182

1,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

305

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa di động Acnos CS121

 • Loại loa: Loa di động
 • Tổng công suất: RMS 70W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

148

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke Mobell MK-3020

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: ~150W
 • Hệ thống loa: 2 đường tiếng
Lượt xem:

122

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax T-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

459

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
Lượt xem:

536

2,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Mobell MK-4026A

 • Loại loa: Loa karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 38 tiếng
Lượt xem:

105

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke LG RK4

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 80 W
 • Hệ thống loa: 1 loa trầm 15"
Lượt xem:

551

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa di động Acnos CS141

 • Loại loa: Loa di động
 • Tổng công suất: 70W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

134

2,300,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke Arirang MKS1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 4 6 tiếng
Lượt xem:

32,637

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
Lượt xem:

446

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

484

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke di động Ronamax V-1206

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 150 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

681

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–13 trang của 260 sản phẩm