LOA KÉO

1,439,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,689,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,749,000 đ

Loa kéo Acnos CS120

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
1,989,000 đ

Loa kéo Nanomax T-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
1,989,000 đ

Loa kéo Acnos CS140

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,000,000 đ

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
2,349,000 đ

Loa kéo karaoke Arirang MKS1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 4 - 6 tiếng
2,499,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
2,589,000 đ

Loa karaoke xách tay Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
2,590,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
2,599,000 đ

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
2,649,000 đ

Loa Karaoke Mini Xách Tay Bluzek BZ200SON

 • Loại loa: Loa Karaoke Mini
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Bass 20 cm
2,699,000 đ

Loa Kéo Nanomax SK-12F6

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng:3.5 tiếng
2,739,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
2,789,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,789,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
2,790,000 đ

Loa Karaoke di động Ronamax V-1206

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 150 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,849,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400 W
 • Thời gian sử dụng: 5 - 8 tiếng

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

80

1,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

58

1,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Acnos CS120

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

79

1,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax T-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

208

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Acnos CS140

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

74

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
Lượt xem:

277

2,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke Arirang MKS1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 4 6 tiếng
Lượt xem:

32,424

2,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
Lượt xem:

247

2,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
Lượt xem:

215

2,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

39

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

418

2,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Mini Xách Tay Bluzek BZ200SON

 • Loại loa: Loa Karaoke Mini
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Bass 20 cm
Lượt xem:

95

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Nanomax SK-12F6

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng:3.5 tiếng
Lượt xem:

70

2,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

209

2,739,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

235

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

185

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke di động Ronamax V-1206

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 150 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

46

2,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400 W
 • Thời gian sử dụng: 5 8 tiếng
Lượt xem:

35

2,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–10 trang của 188 sản phẩm